Záchrana chátrajícího tábora. Hájenku Černé lesy čeká revitalizace

  8:52
Přírodní jezírko, sauna, multifunkční hřiště, hvězdárna, renovované chatky a především kompletně upravená hlavní budova. Tak by v budoucnu mohla vypadat rozpadající se táborová základna Hájenka Černé lesy u Brtnice na Jihlavsku, která dlouhá léta sloužila dětem, mládeži a zájmovým organizacím k rekreaci a vzdělávání.

Vizualizace ukazuje pohled z výšky na to, jak by táborová základna Hájenka po revitalizaci měla vypadat. | foto: Rusina Frei

Dlouhodobým provozovatelem a nájemcem je jihlavský Dům dětí a mládeže (DDM), vlastníkem pak město. A to se nyní rozhodlo chátrající tábor zachránit. Vyhlásilo proto architektonickou soutěž na obnovu areálu. Oprava za odhadem 40 milionů korun by se mohla uskutečnit v letech 2023 až 2025.

Areál Hájenka Černé lesy byl loni uzavřen kvůli špatnému technickému stavu. „Nevyhovuje hygienickým a bezpečnostním standardům. Měli jsme strach tam vodit děti. Problémy jsou z hlediska statiky, jsou tam vlhké zdi, na hraně životnosti jsou i krovy. Hájenka dlouhodobě nebyla v ideální kondici,“ popsal Vilibald Prokop, ředitel DDM.

Za běžného provozu se zde za sezonu vystřídalo okolo 600 až 700 dětí na sedmi táborech. „Kromě toho se zde téměř každý víkend konaly soustředění zájmových skupin z řad veřejnosti, různých kroužků či skautů,“ poznamenal Prokop.

V soutěži se střetly čtyři návrhy

Do veřejné architektonické soutěže na revitalizaci táborové základny byly odevzdány čtyři návrhy.

„Soutěž hodnotím kladně. Byla tam spousta zajímavých nápadů. I když jsem očekával o něco větší kreativitu, jsem ve výsledku spokojen. Samozřejmě s vítězem návrhu budeme teď muset probrat budoucí projekt a některé věci ještě doladit,“ pověděl jihlavský radní David Beke (ODS), který byl členem poroty.

Na prvním místě se umístil návrh společnosti Rusina Frei od architektů Martina Rusina a Martina Freie. „Návrh řeší zadání s velkým porozuměním k místu a provozu včetně drobných vylepšení jako nápaditého bezbariérového propojení východních částí přízemí objektu,“ stojí v hodnotícím posudku poroty.

Radního a člena poroty Davida Beke upoutala ve vítězném návrhu právě bezbariérovost a propojení jednotlivých provozů. „Návrh mě zaujal rozložením a nejpřirozenější funkcionalitou. Rozložení provozů bylo nejblíže k táborovému životu,“ řekl Beke.

Reorganizace vnitřního prostoru

Nový areál dětského tábora pracuje s původní stavbou hájenky. Dřevěná podélná veranda má části domu bezbariérově propojovat prosklenou zimní zahradou s výhledem na celý tábor.

Hlavním východiskem návrhu je obrácení provozu směrem do tábora. Návrh také reorganizuje vnitřní provoz tak, aby dochované zdravé konstrukce domu zůstaly maximálně zachovány.

Největší změnou prochází střední část domu s jídelnou a s novým zázemím, která má sloužit i jako společenská místnost.

Veškeré ubytování uvnitř domu se má nově nacházet v opraveném podkroví formou menších i větších pokojů. Původní stodola se má přeměnit na společenský sál využitelný pro různé sportovní i společenské aktivity. Tato část je se zbytkem domu propojena novým patrem, které umožňuje pozorovat hvězdy střešním oknem. 

„V tomto směru jsme domluveni na bližší spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností, která by zprostředkovávala pozorování třeba pro školy v přírodě. Ty by sem v budoucnu mohly jezdit,“ poznamenal ředitel DDM.

Hájenka by mohla hostit semináře či školení

Táborovou základnu pak na protější straně ohraničují nově uspořádané a zrekonstruované chatky, které slouží jako letní ubytování, dále venkovní umývárny a sauna. Součástí areálu je sportovní část s hřišti a nově také přírodní koupaliště.

Táborová základna by měla být v budoucnu co nejvíc soběstačná. „Chceme, aby se náklady vrátily z mimoprázdninového provozu. Hájenka by mohla sloužit i pro soukromý sektor. Mohly by se tam konat různé semináře, kurzy, školení či rekreace pro soukromé subjekty,“ pravil Beke.

Forma financování ještě není uzavřená. „Je možné, že část bude financovat město, část my, něco dotace... Scénářů máme několik a hledáme cestu, která by byla nejoptimálnější pro všechny strany,“ dodal Vilibald Prokop.