Do radnice v Brodě se otiskla historie, kvůli nálezům se mění projekt

  16:14
Omítka ošlehaná plameny požáru z roku 1662, více než tři staletí staré stropní trámy i výmalba z 19. století. Rekonstrukce Staré radnice v Havlíčkově Brodě odkryla mnohé z historie cenné stavby. Vedení úřadu za pochodu mění projekt, řadu stop z minulosti zakonzervuje a zachová.

Po několik posledních desítek let sídlila ve Staré radnice na jižní straně Havlíčkova náměstí krajská knihovna. Na konci roku 2020 se přesunula do nově postavené budovy v Žižkově ulici.

V budoucnu má Stará radnice sloužit novému informačnímu centru a kultuře. Vnitřní prostory je třeba k novému využití adaptovat. Od jara proto běží rekonstrukce části budovy. Práce mají trvat do příštího března a město za ně zaplatí 30 milionů.

Ačkoli se na proměnu Staré radnice vedení města i experti dlouho připravovali, teprve až po odkrytí konstrukcí, příček a omítek musí projekt průběžně upravovat. Mohou za to nejrůznější připomínky historických událostí, jichž je budova plná.

„Stará radnice vždy patřila k nejcennějším a nejdůležitějším domům v centru města,“ říká o ní havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek. Do dnešní podoby se utvářela postupně spojením tří původně gotických domů.

Nejstarší částí je ta západní, nejblíže Svatovojtěšské ulici. Zřejmě už ve 13. století byl dům vyzděný. A jako jediný stál na náměstí samostatně. Po obou stranách, kudy vedly uličky, měl dům luxus oken.

„Byl to velmi významný dům. Dedukujeme, že to bylo místo původní rychty, případně kamenné sídlo Lichtenburků, s nimiž je spojena nejstarší historie Brodu,“ poznamenal Honzárek. Zakladatel rodu, Smil z Lichtenburka, v polovině 13. století uznávaný rytíř, měl državy právě na dnešním Havlíčkobrodsku.

Těžba stříbra mu přinesla velké bohatství. Rod sídlil mimo jiné na hradech Lipnice, Lichnice, Žleby nebo Ronovec.

Dva velké požáry

Starou radnici v minulosti – nepočítaje vypálení města husity v roce 1422 – postihly dva velké požáry. Nejprve v roce 1662, podruhé plameny zpustošily centrum v roce 1834. Po obou se našly v budově stopy, po tom starším jsou ale výraznější.

Spálené stěny objevili dělníci po otlučení omítek hlavně v přízemí. „Najdeme metodu, jak stěny zakonzervovat a nechat je začernalé jako připomenutí požáru, který roku 1662 zničil velkou část města,“ konstatoval místostarosta.

Bývalé oddělení knihovny pro dospělé je místností, kde jsou nejvíce patrné stopy po velkém požáru z roku 1662.

Nejcennější nález si stavebníci připsali o patro výš, v místnosti, v níž v posledních letech bývalo dětské oddělení knihovny. Po odkrytí stropních podhledů se objevily staré mohutné stropní trámy. Jejich přesné stáří určí dendro-chronologický průzkum. Nicméně je téměř jisté, že pochází z druhé poloviny 17. století, z doby těsně po velkém požáru.

„Trámy mají zkosené hrany, je na nich patrná určitá zdobnost. Je to nádherná řemeslná práce. Navíc jsou příkladem správného postupu prací. Byly pečlivě posazovány na dubové špalky, kolem jejich ústí byl ponechán otvor, aby se nedotýkaly omítky a nedostávala se do nich vlhkost,“ popsal Honzárek. Zarážející podle něj je jejich mohutnost. Jsou až třicet centimetrů silné a dlouhé přes dvanáct metrů.

Tak obrovské trámy jsou unikátní, stejně jako velikost místnosti se stropem. „Když si představíte tu manipulaci s více než dvanáctimetrovými trámy, než je sem úzkými uličkami dovezli. To muselo být nesmírně pracné,“ podivuje se Honzárek.

I v tomto případě se kvůli nálezu mění projekt. Původně v této místnosti chtělo město strop zvednout. Historické trámy ale sundávat nebude. Naopak je přizná, nechá je zrestaurovat a akustický a protipožární strop položí až nad nimi.

„Pro nás je to možná lepší řešení. Dávat sem nové dvanáctimetrové trámy by ani v dnešní době nebylo nejjednodušší,“ pousmál se nad uvažovaným řešením stavbyvedoucí zhotovitelské firmy Roneli Martin Pleva.

Je potřeba vyřešit „neznámé“

Jedna z menších místností v patře by po rekonstrukci měla mít podobu z počátku 19. století. Je to důsledek dalšího objevu. Pod vrstvou novější omítky se na zdech skrývala původní výmalba. Tu by nyní vedení města chtělo replikovat.

Podle Plevy zatím stavba běží dle harmonogramu. Až dosud objevy historických stop práce nikterak nezdržovaly. To se ale může změnit. I třeba kvůli nečekanému prostupu sklepních kleneb do podlah v přízemí. „Zatím můžeme pracovat jinde. Ale tak do dvou týdnů by chtělo všechny tyto neznámé vyřešit, aby nedošlo ke zpoždění,“ pravil stavbyvedoucí. Rekonstrukcí vzniká ve Staré radnici několik nových prostor. V přízemí se usídlí informační centrum. Kanceláře bude mít ve střední části, směrem k náměstí.

V zadní místnosti, kde bývalo oddělení knihovny pro dospělé, bude expozice o historii a stavebním vývoji města. Bude do ní přesunut i model historického centra vytvořený studenty stavební školy.

„Na stěnách připomeneme základní atributy historického vývoje města i upoutávky na zajímavé akce a instituce, jako jsou muzeum nebo galerie. Počítáme i s interaktivními panely,“ naznačil Libor Honzárek.

Novinkou bude galerie v místě někdejšího průjezdu. Ten je na samém východním okraji historické budovy, při pohledu na radnici za levými dveřmi. Sloužit bude pro menší výstavy. Nové bude i schodiště do patra, vedle něhož bude zřízen výtah. V patře pak sál se starými trámy poslouží pro komornější kulturní či literární akce. Místnost naproti přes chodbu bude k dispozici spolkům k jednáním a schůzím. „Bude existovat možnost prostory při větších akcích propojit,“ dodal Honzárek.