Mostu stojí v cestě garáže, brodští zastupitelé však námitky odmítli

  16:20
Šestnáct lidí z Havlíčkova Brodu podalo námitky proti plánovanému přesunu severní části severovýchodního obchvatu. Přeložka by totiž měla zabrat množství garáží. Zastupitelé města všechny námitky odmítli. Projekt tak dostal zelenou a Ředitelství silnic a dálnic může pokračovat v jeho přípravě.

Situace ohledně parkování na havlíčkobrodském sídlišti Výšina je kritická. Nyní by mělo ubýt i míst v nedaleké garážové kolonii. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Severovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu řidičům slouží od roku 2003. „Funguje velmi dobře, svůj účel plní. Bohužel se však za tu dobu stal vnitroměstskou komunikací. Zejména jeho severní část je kritická,“ zhodnotil brodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Než bude hotový jihozápadní kvadrant, je třeba severovýchodní obchvat přeložit. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zvolilo poměrně velkorysé řešení s vybudováním mostu přes Chotěbořskou ulici a údolí Cihlářského potoka. Ten by obchvatovou komunikaci odvedl zhruba 200 metrů severněji, za městskou zástavbu.

Most by na své severní straně ovšem zasáhl do dnešní garážové kolonie. Částečně zářezem, částečně podpůrnými pilíři. Majitelé garáží, kterými jsou převážně obyvatelé dopravně přetíženého sídliště Výšina, kde už dnes není kde zaparkovat, se zabrání garáží brání. Námitky podávali v souvislosti se schvalováním nutné změny územního plánu.

Pouhý výkup odmítají, chtějí nové garáže

„Na sídlišti je velký problém s parkováním, který jsme řešili pořízením dvou garáží v kolonii. V případě bourání jsme ochotni přijmout pouze kompenzaci poskytnutím dvou nových garáží do osobního vlastnictví ve stejné lokalitě,“ vyjádřil se například Milan Stýblo.

Obdobných námitek dorazilo na městský úřad dalších patnáct. „Jediným přijatelným řešením je nabídnutí garáže na jiném místě, ne tedy pouhé vykoupení stávajících,“ zněla například připomínka, kterou poslal Josef Hnulík, další z obyvatel sídliště.

Mapy poskytuje freytag & berndt. © freytag & berndt, SHOCart, přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost také vytváří knižní sérii Toulavá kamera s tipy na výlety po celém Česku, která je ideálním dárkem pro obdivovatele krás naší vlasti.

Úřad v poměrně dlouhém vyjádření všechny námitky odmítl, nevyhověl ani jediné. Stejně postupoval i u dvou námitek rodiny Milana Nejezchleba, které se jako jediné nevěnovaly pouze demolici a kompenzacím za garáže, nýbrž poukazovaly i na širší souvislosti.

Otec a syn Nejezchlebovi upozorňovali na nedodržení starších usnesení zastupitelstva města i na koncepčně špatné řešení přeložky. Kritizovali, že nedošlo k posouzení jiných řešení a nekonala se žádná veřejná debata s vlastníky garáží. Od města si představovali vstřícnější jednání.

„Je to jak z příručky z minulého století, jak dělat asanaci města. Hrozná příprava, žádná komunikace, nikdo se s námi nebavil, je to odfláknuté. Pak se nedivte, že vznikají soudní spory,“ vyčetl postup zastupitelům přímo na jednání o změně územního plánu Milan Nejezchleba mladší.

„Lidé nepotřebují peníze, potřebují garáž“

Obrany majitelů garáží se ihned na jednání chytli opoziční zastupitelé za KSČM, postavili se na jejich stranu. „Za dva roky, po které se o změně územního plánu jedná, nebyla ze strany města žádná snaha jim pomoci nebo s nimi alespoň jednat. Nikdo s nimi nemluvil,“ zdůraznil třeba Vladimír Frič.

„Ti lidé nepotřebují peníze, potřebují garáž. Využívají ji nejen pro auto, ale i jako odkladiště věcí, které se nevejdou do malých bytů. To nevyřeší parkovací místo,“ přidal se další komunistický zastupitel Milan Plodík.

V následné hádce označil tuto rétoriku Libor Honzárek za předvolební. Majitelé garáží podle něj hmotnou náhradu dostat nemohou, což všichni zastupitelé vědí. „ŘSD vyplácí štědré finanční kompenzace, stát pro ně má jasně daná pravidla. Ani město v této lokalitě žádné pozemky majitelům garáží věnovat nemůže, žádné tu nemá,“ vysvětloval.

Podle něj se v tuto chvíli jedná pouze o změně územního plánu. Teprve až bude schválena, mohou následovat další kroky. Těmi bude podrobnější zpracování projektu a poté, až se bude jasně vědět, které garáže budou stavbou zasaženy, jednání s jejich vlastníky o prodeji a kompenzacích.

Na kritiku s neinformováním veřejnosti pak argumentoval veřejným projednáváním v rámci změny územního plánu.

„Kdo chtěl, přišel tam. Vše je jasně dané legislativou. Nedá se s někým bavit víc, s někým míň, nelze z toho dělat lidovou veselici,“ podotkl Honzárek.

Podle naprosté většiny zastupitelů je navržené řešení přeložky severní části obchvatu jediným možným. „Trasa v hustě zastavěné části města nemá jiné řešení, není tu co jiného vymýšlet,“ konstatoval místostarosta. „Představa, že by byl hotov i jihozápadní obchvat a pustili bychom veškerou dopravu na současnou světelnou křižovatku obchvatu a Masarykovy ulice, je příšerná. Jsme zastupitelé pro čtyřiadvacet tisíc obyvatel města, ne pro šestnáct lidí, kteří podali námitku,“ souhlasil s ním Jan Kerber (Piráti).

Přeložka nejdříve v roce 2027

Jak Libor Honzárek ujistil, vedení města se bude snažit, aby dotčených garáží bylo co nejméně. Dle jeho odhadu by mohlo jít jen o nižší desítky garáží, nikoliv stovky, jak se v minulosti prezentovalo.

Pro změnu územního plánu zvedlo ruku dvacet z pětadvaceti zastupitelů. Nehlasovali pro ni pouze čtyři komunisté a Jana Mojžyšková z ČSSD. Ta se zdržela, protože sama jednu z garáží v kolonii vlastní.

Přeložku severní části obchvatu chce ŘSD stavebně řešit nejdříve v roce 2027. Určitě by ale měla předcházet zprovoznění jihozápadního obchvatu, který propojí výpadovky na Jihlavu a Humpolec. Přeložka umožní zřídit plnohodnotné mimoúrovňové křížení s Chotěbořskou ulicí a snadnější napojení na silnici 38 v místě dnešní odstavné plochy u odbočky na hřbitov velkým kruhovým objezdem.