Červená karta pro ministra. Odpůrci úložiště argumentují ochranou vody

  14:58
Symbolickou červenou kartu ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi pošlou zástupci obcí z lokality Hrádek na Dolnocerekvicku, jedné ze čtyř, na nichž stát zvažuje budování úložiště vyhořelého jaderného paliva.

Červenou kartu zašlou ministrovi průmyslu Karlu Havlíčkovi odpůrci stavby úložiště v lokalitě Hrádek. Kartu drží v ruce starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Důvodem k „udělení“ karty je podle lídra seskupení obcí, dolnocerekvického starosty Zdeňka Dvořáka údajné neférové jednání, kdy stát při výběru čtyř lokalit opomenul zdroj pitné vody z řeky Jihlavy, který by podle odpůrců úložiště v lokalitě mohl být jeho výstavbou ohrožen. 

„Červenou kartu chceme ministrovi předat za hrubý faul, kdy ministerstvo při posouzení řeklo, že tento vodní zdroj je zanedbatelný, aby my chceme, aby k ochraně tohoto zdroje pro 200 tisíc obyvatel, bylo přistupováno stejně jako k ochranným nádržím Švihov či Želivka,“ řekl Dvořák minulý týden na veřejném setkání platformy obcí proti úložišti v dolnocerekvickém kulturním domě.

Setkání odpůrců se zúčastnilo kromě zástupců dotčených obcí také několik pozvaných regionálních lídrů kandidátek do sněmovních voleb a asi padesát dalších lidí.

Pořadatelé si podle Dvořáka kandidáty pozvali, aby je seznámili se svou strategií proti úložišti a také proto, aby je mohli po volbách konfrontovat s jejich předvolebními sliby.

Protože název setkání byl „Společně proti úložišti radioaktivních odpadů!“ vyplývá z toho, jaká ujištění chtěli účastníci od kandidátů slyšet. „Já věřím, že i v politice se musí skládat účty a boží mlýny melou, a co se slíbí, musí se plnit,“ řekl Dvořák.

Odpůrci úložiště v lokalitě Hrádek současně s červenou kartou zašlou na ministerstvo také své stanovisko k projednávání lokalit. Podle nich již existující ochranné pásmo řeky Jihlavy chtějí nechat začlenit do všech územních podkladů kraje, z nichž by mohl stát při dalším výběru lokalit vycházet.

Voda z řeky Jihlavy v nedávných suchých letech sloužila jako nouzový zdroj vody pro Jihlavsko, když začala docházet voda ve vodní nádrži Hubenov.

V kolizi s potenciálním úložištěm je podle odpůrců také jiný zdejší strategický záměr, jímž je budování vodní nádrže Batelov. Stavbu úložiště pro stát připravuje Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která se vyjádřila tiskovou zprávou. 

„V případě vodárenských nádrží je riziko ovlivnění hlubinným úložištěm umístěným 500 metrů pod povrchem zanedbatelné. Všechny vodní zdroje budou dále posuzovány a zahrnuty do hodnocení lokalit,“ napsala kromě jiného ve zprávě SÚRAO. Její zástupci na jednání v Dolní Cerekvi zváni nebyli. 

Na Vysočině je ve hře ještě lokalita Horka u Budišova. V roce 2030 chce stát zúžit výběr na jednu lokalitu finální a jednu záložní.