Akce po celý rok. Žďár oslaví 300 let od stavby kostela na Zelené hoře

  8:44
Celou řadu akcí chystá na letošní rok Žďár nad Sázavou společně s farností a zámkem. Spojí je osobnost architekta Santiniho. V září uplyne 300 let od vysvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který Jan Blažej Santini na objednávku opata Václava Vejmluvy v letech 1719 až 1722 postavil.

Jedním z pilířů oslav bude týden kolem svátku sv. Václava, kdy se bude na Zelené hoře konat lidová krojová pouť. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Celým letošním rokem se bude prolínat světský a duchovní program.

„Výročí 300 let posvěcení kostela je mimořádná příležitost. Z pohledu farnosti jsou dva pilíře: prvním je pouť, kterou příští víkend (od 14. do 16. května - pozn. red.) oslavíme svátek patrona našeho kostela,“ řekl na společné tiskové konferenci organizátorů farář Vladimír Vojtěch Záleský.

Druhým pilířem je týden kolem svátku sv. Václava, kdy se bude na Zelené hoře konat lidová krojová pouť (středa 28. září - pozn. red.) a další akce o víkendu před tímto termínem a po něm.

„Lidová pouť se odehraje ve spolupráci s Horáckým folklorním sdružením. Sdružení pozve soubory, které budou při pouti vystupovat,“ zmínil Stanislav Růžička, předseda spolku Putování za Santinim, který se na oslavách spolupodílí.

Pestrobarevný průvod s živou hudbou půjde z baziliky přes hráz Konventského rybníka až na Zelenou horu. „Dorazí také soubor z Pacova, který s sebou bude mít i dudáky. Vyloženě si přáli, aby si mohli zahrát v průvodu,“ vyzdvihl Růžička. Slavnostní mši pak doprovodí cimbálová Horácká muzika svatojánskými písněmi.

Jedním z vrcholů bude hasičská fontána

Do oslav se zapojí také Regionální muzeum, které připravuje výstavu Roky v baroku. „Město Žďár zahájí program oslav muzejní nocí v pátek 10. června,“ řekl starosta Martin Mrkos. Výstava představí cestu barokního člověka životem, Žďárští spolupracují s muzeem v rakouském Retzu.

Nejbližší akce Santini 300

14. až 16. května - pouť ke sv. Janu Nepomuckému (kostel na Zelené hoře)

28. až 29. května - Zrcadlení (při otevření zahrad Kinských na zámku Žďár)

10. června až 4. října - Roky v baroku (výstava v Regionálním muzeu)

10. června - muzejní noc (Regionální muzeum)

11. června - průvod a jarmark (součást Dne Žďáru)

Jedním z vrcholů oslav bude 28. srpna hasičská fontána na hladině Konventského rybníka. „Do akce se zapojí zhruba 200 hasičů s 50 proudnicemi za doprovodu barokní hudby,“ prozradil starosta.

Rybník pod Zelenou horou využijí organizátoři v tento den také pro instalaci děl Václava Kyselky a Rakušana Petera Bergera a 24. září při vystoupení chlapeckého pěveckého sboru ze Sankt Florianu na plovoucím pontonu.

Majitel zámku Constantin Kinský pozval zájemce i do Muzea nové generace. „To není zaprášené muzeum, ale mentální klíč k pochopení celého areálu,“ zdůraznil. Žďárský zámek se do oslav zapojí například akcí Zrcadlení, která bude o posledním květnovém víkendu součástí otevření soukromých zahrad.

Stavba začala před svatořečením mučedníka

Samotný poutní kostel, jenž má od roku 1994 punc památky UNESCO, se začal stavět v roce 1719, tedy ještě před oficiálním blahoslavením a následným svatořečením mučedníka. Opat žďárského kláštera Václav Vejmluva, který Jana uctíval, se po otevření světcova hrobu v pražské katedrále a potvrzení jeho mučednické smrti rozhodl postavit budoucímu světci první kostel na Moravě.

Zakázku svěřil Santinimu. Z jejich spolupráce vznikla od roku 1706 v působnosti žďárského kláštera celá řada staveb. „Jsme provázáni také s dalšími místy. Kostely ve Zvoli a Bobrové budou po nás slavit stejné výročí,“ připomněl Záleský.

Město už také spustilo speciální web santini300.cz, který představuje kompletní program.

Ambit rozzáří štuková výzdoba

Na Zelené hoře začala rekonstrukce ambitu kolem kostela svatého Jana...

Zelenou horu vracíme co nejvíce k původní podobě. To připomněl farář Vladimír Vojtěch Záleský, když představoval církevní část oslav 300 let od posvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého.

Nejoceňovanější Santiniho stavba se skví v celé své nádheře. Na podzim skončila velká obnova samotného kostela za 48 milionů korun. Farnost financovala rozsáhlé práce s pomocí Evropské unie, kraje i města. Turisté a poutníci obdivují hlavně podlahu vytvořenou podle původních postupů a vzorů, zrestaurované oltáře nebo prodloužená okna ve druhém patře kostela.

Řemeslníci se však po zimě na žďárský kopec vrátili. Farnost už se pustila do další etapy prací, která se týká obnovy ambitu, jenž obklopuje kostel kolem dokola.

„Jsou to práce na dva roky, týkají se obnovy vnějších i vnitřních omítek včetně štukové výzdoby,“ vysvětluje Záleský. Štuková výzdoba je nyní pouze v části ambitu, štukatéři a restaurátoři ji vrátí i na další plochy.

Obnova ambitu, který má délku téměř půl kilometru a byl historicky útočištěm pro poutníky, vyjde na zhruba 118 milionů korun.

Záchrana ambitu, který trpěl vlivem vyvýšeného terénu někdejšího hřbitova, se provedla v 90. letech minulého století.

„Povedlo se odvést vodu a vytvořit sanační omítky, které už jsou však vyžilé. Památkáři rozhodli, že se nyní mohou používat klasické omítky co nejvíce podobné těm původním,“ popsal Záleský. Farnost vybere také umělce, který do ambitu vytvoří novou křížovou cestu. V této etapě také dojde na opravu kostelních varhan.

Autor: