Do Parku Gustava Mahlera bez psa, kvůli pietě jim vstup zakáže vyhláška

  14:18
Vycházek a odpočinku v prostředí bez „označkovaných“ sloupů a psích exkrementů na trávnících se lidé dočkají v jihlavském Parku Gustava Mahlera. Na prostranství se zelení, lavičkami, chodníčky a vodou nedaleko náměstí bude od 15. července zakázán vstup se psy. Nařízení je součástí vyhlášky, kterou schválili zastupitelé.

„Jedná se o park, který je v centru města. Mohl by se stát odpočinkovým prostorem a relaxačním místem. Kromě toho je to také pietní místo, jsou tam pozůstatky židovské synagogy nebo socha Gustava Mahlera,“ vyzdvihl hodnotu lokality zastupitel Richard Šedivý (ANO 2011), jenž byl předkladatelem návrhu.

Znění vyhlášky mělo řešit vedení města již v zimě. „Po nějaké diskusi a podnětech jsem ji ale tehdy před zasedáním stáhl s tím, že se na problematiku zaměřím více do hloubky,“ zdůvodnil Šedivý s tím, že od té doby došlo ke dvěma změnám. Ty jsou zaneseny do dokumentu ve formě výjimek.

„V ulici Benešova nedaleko parku sídlí Tyfloservis, kam docházejí slabozrací a nevidomí klienti, kterým pomáhají asistenční a vodicí psi. Konzultoval jsem proto vyhlášku i s ředitelkou Tyfloservisu,“ nastínil postup Šedivý.

Ukázalo se, že klienti zařízení Parkem Gustava Mahlera skutečně se psy procházejí - využívají cestu v jeho zadní části, která je pro ně bezpečnější než třeba trasa podél hradeb a Benešovou ulicí. „Řešením tedy je, že asistenční a vodicí psi budou mít výjimku,“ uvedl Šedivý.

Na farmářské trhy či na pohádku psi mohou

Ze zákazu budou vyjmuty rovněž kulturní a společenské akce, jež se v této lokalitě stále hojněji konají. „Na letošek tam máme osm farmářských trhů, sedm pohádkových nedělí. Podle ohlášených záborů z minulého roku bylo realizováno ještě dalších osm akcí,“ potvrdil intenzivní využívání parku Šedivý.

Park Gustava Mahlera v Jihlavě

  • Do roku 1939 stávala na místě dnešního parku židovská synagoga. 30. března ale došlo k jejímu vypálení nacisty.
  • Následně na jejím místě fungovala tržnice.
  • Na podzim 2008 byla zahájena stavba parku, přičemž tržnice byla přesunuta.
  • Veřejnosti byl nový park přístupný již nadcházející rok, zcela dokončen pak byl v květnu 2010.
  • Vytvoření bronzové sochy hudebního skladatele Gustava Mahlera, která je jednou z dominant parku, iniciovalo občanské sdružení Společenství za zřízení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě.

Doplnil, že mezi návštěvníky zvláště farmářských trhů je hodně maminek s dětmi a často právě i se psím doprovodem. „Proto mi přišlo vhodné v době, kdy tam bude probíhat nějaká akce, vstup psů povolit,“ podotkl předkladatel návrhu.

Zákaz zastupitel probíral i s některými pejskaři přímo na místě; ti údajně s novinkou problém nemají. Možností pro venčení je totiž dle jeho slov v okolí dost - třeba zelená plocha u Kina Dukla či pod hradbami v ulici Hradební.

Jako nedostatečnou ale vnímá komunikaci s veřejností k tomuto omezení zastupitelka Tereza Kafková (Piráti a Fórum Jihlava). „Tyto věci fungují jen tehdy, když je veřejnost opravdu dobře přijme. Protože třeba ve Smetanových sadech máme zákaz volného pohybu psů, ale realita tam taková prostě není,“ konstatovala Kafková.

Součástí diskuse by tak podle ní mohla být třeba varianta, že se zákaz bude týkat jen středového trávníku, nikoliv cestiček na okraji prostranství. „Jinak jsem určitě pro, aby ve městě byl park a nějaká plocha bez přístupu psů. Pro začátek jeden trávník a časem třeba i víc. Plocha, kam vím, že si mohu lehnout a kde se může dítě učit lézt a já se nebudu bát, v jakém stavu přijdeme domů,“ vyjádřila se zastupitelka.

Jako určitou protislužbu města kvůli omezení pejskařů by vnímala třeba zvýšenou údržbu středového trávníku, jenž by potom veřejnost vyloženě lákal k odpočinku.

Problémoví nejsou psi, ale někteří lidé

Někteří zastupitelé však zmínili i skutečnost, že zákaz vstupu psů lokalitu nespasí, budou-li tam dál neřízeně působit někteří problémoví obyvatelé. „Když jdete kolem, tak asi vidíte, že to osazenstvo není úplně optimální, takže vás to k sednutí na lavičku ani moc neláká,“ zmínil Radek Hošek (Starostové a NK).

Jeho slova potvrdil i Jaroslav Huňáček (ODS a KDU-ČSL). „Já osobně tudy často chodím a dost mi to vadí. Vidím, jak je to koupaliště, co tam osazenstvo má mezi kapříky, využívané. Tam by to chtělo opravdu výrazně navýšit kontrolu. A nášlapné miny od pejskařů, ty v parku jsou také, to je fakt,“ shrnul stávající podobu lokality zastupitel Huňáček.

Dle ředitele jihlavské městské policie Stanislava Maštery jsou v této oblasti prováděny častější kontroly. „Využíváme k nim i naše asistenty prevence kriminality, máme tam i kameru. Určitě bereme podněty lidí v potaz, ale nemyslím si, že by tam situace byla příliš komplikovaná; máme ji pod kontrolou,“ zhodnotil Maštera.

Od 15. července budou strážníci kontrolovat i nový zákaz vstupu se psy. Hranice vymezeného území mají být v terénu dobře patrné, navíc u vstupů do parku budou umístěny upozorňující tabulky. „Vždy, když vznikne nějaké nové pravidlo, zpočátku s ním lidi seznamujeme, vše vysvětlujeme. Takže to není tak, že bychom hned od prvního dne rozdávali pokuty. Ale záleží samozřejmě i na samotných lidech a jejich chování,“ řekl Maštera.

I nadále platí, že v Jihlavě je na všech veřejných prostranstvích možný pohyb psů jen na vodítku a s náhubkem. „Pro volné pobíhání psů jsou vymezeny pouze lokality pod prádelnou, Kainarova, Keťásek, Skalka, hlavní nádraží, Na Kalvárii a velký i malý Heulos,“ vyjmenoval mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.

Groteskní vzývání piety místa a čistoty města...

Od poloviny července bude Park Gustava Mahlera v Jihlavě - až na výjimky typu...

Bez urážky, ale tady se musím ozvat. Takzvané „projednávání“ a následné schválení bodu 36 na posledním zasedání jihlavského zastupitelstva (případné zájemce si dovoluji odkázat na záznam jednání zastupitelstva - čas od 2:04,30), jímž byl „Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství (konkrétně v Parku Gustava Mahlera)“, je groteskním příkladem Dunningova-Krugerova efektu. Ten kromě jiného způsobuje, že málo schopní lidé s malými kompetencemi sice v dané oblasti dosahují přiměřeně nízkého výkonu, který však sami nadhodnocují čili jsou s ním spokojeni. Právě takhle si totiž zastupitelé v čele s předkladatelem školáckého návrhu počínali. Jejich rozhodnutí, že v Parku Gustava Mahlera začne od 15. července platit zákaz vstupu se psy, je nesmyslné a směšné, stejně jako důvody, o něž se opírá: „zajištění piety místa, ale i většího klidu pro návštěvníky parku“, což má souviset „s čistotou města“, na kterou se vedení Jihlavy „poměrně hodně zaměřuje“.

Za posledních 5 let jsem v tomto parku, kde znám každý decimetr čtvereční, venčil naši Kejsynu cca 6500krát (3x až 4x denně), a tak vím, že lidé se psy pietu místa nenarušují! Na rozdíl od řvoucích sígrů (házejících šutry do umělého jezírka a lámajících větve stromků) či individuí válejících se na lavičkách nebo (v teplých měsících) na trávě, aniž by pak po sobě uklidila sáčky od chipsů, PET lahve a plechovky.

Političtí amatéři i (neviditelní) policajti to vědí. Ale jako by nevěděli... (rss)