Vysočina je letos takřka bez sněhu, vodohospodáři mají obavy ze sucha

  11:30
Léta, kdy na Mikuláše napadl sníh a roztál až v polovině března, jsou zřejmě definitivně pryč. Zásoby vody ve sněhu jsou však klíčové pro plnění vodních nádrží v jarních měsících i pro doplňování hladiny podzemních vod. A sníh letos ani na Vysočině není prakticky žádný. Vodohospodáři se obávají sucha.

Sedmašedesátiprocentní naplněnost nyní hlásí vodní nádrž Vír na Žďársku. Povodí Moravy požádalo o mimořádnou manipulaci, aby bylo možno vypouštět méně vody, než nařizuje manipulační řád. Tím by se měly vytvořit zásoby vody pro případ, že bude nedostatek srážek. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

„Letošní zásoby vody ve sněhu jsou dokonce nižší než v roce 2018, který byl extrémně suchý. Stávající situace tak zatím nasvědčuje tomu, že se sucho může prohlubovat. Vše bude záviset na vývoji počasí v následujících týdnech,“ varuje Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy.

Ještě minulý týden byla naplněnost vodních nádrží ve Víru a Hubenově na 55 % a ve Vranově, odkud bere vodu i část Třebíčska, dokonce 47 %. Pravdou ovšem je, že sníh a déšť v posledních několika dnech situaci o něco zlepšil.

„Aktuální naplněnost zásobního objemu vodní nádrže Vír je 67 %, ve Vranově máme 54 %, v Hubenově pak 91 %. Díky srážkám na počátku tohoto týdne se nám podařilo ve Víru zachytit 3,6 milionu metrů krychlových vody, v Hubenově to bylo 104 tisíc kubíků a ve Vranově 2,5 milionu kubíků,“ informoval Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy.

Město i správce povodí se v posledních letech snaží posílit vodní zdroje pro krajskou Jihlavu. Ta bere vodu především z vodní nádrže Hubenov. Dále využívá kaskádu Pístovských rybníků, vodu z vodní nádrže Nová Říše a případně může čerpat i z řeky Jihlavy. Právě letos se ale sešly hned dva významné vodohospodářské projekty v jednom období: odbahnění jednoho z vodárenských rybníků v Pístově a rekonstrukce přivaděče Jedlovského potoka, který zásobuje nádrž Hubenov.

„Dvě rekonstrukce naráz, to není úplně šťastné“

Tyto projekty sice mají po jejich dokončení za cíl posílit množství zadržené vody v zásobních prostorech a zlepšit její kvalitu, ale otázkou je, zda souběh těchto prací nemůže negativně ovlivnit množství zadržené vody právě v tomto roce, kdy lze očekávat sucho.

„Nepovažujeme za úplně šťastné, aby obě rekonstrukce probíhaly současně. Rádi bychom vyvolali jednání všech subjektů, které by nastavilo nějakou koncepci. Nikdo neví, jak to bude s počasím a deštěm,“ domnívá se Roman Fabeš, předseda dobrovolného svazku měst a obcí Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK).

„Pokud se tyto projekty sejdou třeba na tři měsíce, odmítám, že by to znamenalo problém pro Jihlavu z hlediska zásobení vodou,“ reagoval náměstek primátorky pro oblast životního prostředí, Vít Zeman (Fórum Jihlava).

Do stávajícího potrubí vsunou nové s menším průměrem

Oprava tříkilometrového přivaděče Jedlovského potoka bude znamenat po dobu prací jeho odstavení. Práce by měly začít letos na jaře. Podle odhadů přitéká v době letních měsíců do Hubenova 10 litrů za sekundu z Jedlovského přivaděče, nicméně v době vydatnějších srážek je možné pustit až 300 litrů.

Kamerové zkoušky však ukázaly četné netěsnosti v potrubí.

„Na některých místech dochází k vývěrům, průsakům a ke ztrátám. Rekonstrukcí zajistíme stoprocentní těsnost, takže co do něj vteče, to také odteče. Bude zajištěna i kvalita vody. Průsaky se do vody dostávají nechtěné látky, z vodárenského hlediska závadné. A kvalita vody v suchém období hraje klíčovou roli,“ poznamenal mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Rekonstrukce přivaděče bude bezvýkopovou metodou. „Jedná se o šetrný způsob prací. Jde o vkládání potrubí menšího vnějšího průměru do sanovaného stávajícího potrubí. Výkopové práce budou probíhat pouze v místě šachet. Životnost nového potrubí je sto let,“ popisuje průběh prací Marie Kutílková, ředitelka Závodu Dyje z Povodí Moravy.

Do budoucna by mohla být na Vranov napojená i Jihlava

Vedle Jedlovského přivaděče je přítok do vodní nádrže Hubenov posilovaný také Jiřínským přivaděčem. Oba byly vybudovány proto, aby zvyšovaly nedostatečný přítok do nádrže z Maršovského potoka. V příštím roce je v plánu oprava Jiřínského přivaděče.

Vedení jihlavského magistrátu letos plánuje přijmout celou řadu opatření, která mají zabránit nadbytečnému plýtvání vodou. „Pravděpodobně už v dubnu představíme komplexní strategii, která bude tuto problematiku řešit,“ dodal náměstek Zeman.

Své záměry má i SVAK Jihlavsko. „Máme připravený projekt, který by měl rekonstruovat přivaděč z vodní nádrže Nová Říše do Jihlavy tak, aby umožnil do budoucna i opačné vedení vody. Zatím je jenom jednosměrné, a to z Říše do Jihlavy. Zvažujeme i širší propojení vodárenských soustav s Třebíčí. To znamená, že by teoreticky mohla využívat vodu z Vranova i Jihlava,“ poznamenal předseda SVAK Roman Fabeš s tím, že v první etapě se počítá s rekonstrukcí novoříšského přivaděče, ta by se mohla uskutečnit do pěti let.