Turisté jásají, rybník Sykovec získala obec, nádrž bude dva roky bez ryb

  9:14
Rybník Sykovec v turisticky atraktivní lokalitě u Tří Studní ve Žďárských vrších střídá nájemce. Po roky trvajících sporech rekreantů s rybáři o kvalitu vody jej získala obec. Vodní plochu nyní čeká poslední jarní výlov a pak dva roky bez ryb, což by mohlo pomoci kvalitě vody.

Po devíti letech odešel z oblíbeného Sykovce u Tří Studní ve Žďárských vrších Miroslav Krejčí, který na čtrnáctihektarové vodní ploše provozoval sportovní rybolov.

„Obec má od 1. ledna na pět let pachtovní smlouvu se společností Kinský Žďár. Vyřešíme vylovení rybí obsádky a od 1. května začne s rybníkem hospodařit obec,“ potvrdil zjištění Žďárského deníku starosta Tří Studní Miloš Brabec.

Rybník, který byl vybudován na přelomu 16. a 17. století a za první republiky přitahoval rekreanty, patří Kinským, kteří jej pronajímají. Dosavadní nájemce lákal rybáře například i na muškaření a v zimě na lov na dírkách. Podle starosty se však životní prostředí rybníka rok od roku zhoršovalo.

„Někteří lidé tvrdí, že za všechno můžou ryby a rybáři. Nikdo si asi neuvědomuje, že veškerý odpad tekl roky do Sykovce. To, co je na dně, tam zůstane, dokud se rybník nevybagruje,“ reagoval Miroslav Krejčí. „Za rybník jsem jako jediný platil, ale všichni ostatní okolo ho využívali,“ zmínil také.

Rekreanti sbírali podpisy pod petici požadující omezení chovu

Připouští, že hladoví kapři hledají potravu i na dně, čímž rozvíří ze sedimentů i problematický fosfor. „Přikrmování ryb je totiž omezené krajským úřadem,“ vysvětluje Krejčí.

Podle starosty však k přikrmování nad limit docházelo při rybářských závodech.

Fotogalerie

Předčasný konec nájemce překvapil. Podle svých slov se v říjnu dozvěděl, že se majitel rybníka bez něj domluvil s obcí. Před zimou už pak nestihl zajistit výlov a s obcí se následně dohodl, že tak učiní na jaře. Ryby převeze do přehrady u Ostrova nad Oslavou, kterou si pronajal od Povodí Moravy.

Z toho budou mít radost hlavně rekreanti, kteří před dvěma roky sbírali podpisy na petici požadující omezení chovu ryb v Sykovci.

Podle ochranářů je vlivů podepisujících se na kvalitě vody víc. „Roli má počasí, ale ryby v tom hrají určitě také velkou roli. Jak moc za to mohly, se ukáže letos, když už tam žádné nebudou. Myslím si, že se situace zlepší. Dva roky by tam neměly být žádné ryby, pak se pokusíme vyladit hospodaření,“ pravila Petra Doležalová ze Správy CHKO Žďárské vrchy.

Za špatnou kvalitu vody mohou prý ryby jen z osmi procent

„Požadavek ochranářů je, aby byla voda dva roky bez rybí obsádky,“ potvrdil Petr Kulhánek, vedoucí provozu rybářství společnosti Kinský Žďár.

Zároveň odmítá, že by za špatnou kvalitu vody mohly jen ryby. „Podle jedné studie pro Povodí Moravy zaměřené na vnos fosforu ovlivňuje chov ryb kvalitu vody pouze z osmi procent,“ míní Kulhánek. Argumentuje splachy při přívalových deštích nebo zemědělskou činností.

Podle Petry Doležalové se však ve vodě bez ryb nastartují přírodní procesy, které byly porušeny a vysokou rybí obsádkou potlačeny.

Sykovec patří mezi koupací plochy sledované hygieniky. „Faktorů ovlivňujících kvalitu vody je mnoho,“ řekl Josef Roháček z Krajské hygienické stanice s tím, že v kompetenci hygieniků je dělat pravidelné rozbory a informovat veřejnost.

Zatímco v roce 2018 vydali pro Sykovec zákaz koupání už na začátku června, loni byl naopak bezproblémový celou sezonu. „Rybníky vychází v různých letech různě,“ poznamenal hygienik. Řešit příčiny není v jeho kompetenci.

„Některá jednání byla nechutná,“ připouští majitel rybníka

Dosavadní správce Sykovce Miroslav Krejčí si při svém působení vybavuje dva problémové roky. Špatný rok 2018 přisuzuje tomu, že nedostal povolení k vápnění a v suchém a horkém roce se pak voda velmi rychle zkazila.

Změnou nájemce spory nejspíš po letech utichnou. „Docházelo k rozbrojům, některá jednání byla nechutná, tomu se chceme vyhnout. Obec bude mít rybník pod kontrolou,“ uvedl Petr Kulhánek.

Podle něj však není v nejbližší době v plánu odbahnění rybníka, protože se vlastník soustředí hlavně na boj s kůrovcovou kalamitou. „Rybníků, které je potřeba odbahnit, je mnohem více,“ dodal.

Obec má obnovu rybníka, který je ze tří stran obklopený rekreačními zařízeními, ve svém pětiletém rozvojovém plánu zveřejněném na webu obce. „Nejdřív musíme vědět, v jakém stavu rybník je,“ odmítá předbíhat starosta Miloš Brabec.

Po výlovu jsou v plánu rozbory sedimentů. „Osušení a ozdravení dna bude plus. Kvalita vody s vhodnou obsádkou by se mohla zlepšit, bude to však dlouhodobý proces,“ soudí Kulhánek.

Autor: