Vyčistit potok i poldr. Humpolec řeší, jak zabránit další bleskové povodni

  11:58
Bydlet v přízemních bytech nejníže položeného humpoleckého panelového sídliště Na Rybníčku, je tak trochu risk. Letos už podruhé totiž některé byty, sklepy a garáže vyplavil přívalový déšť. Radnice nyní přemýšlí, co udělat, aby se tak po dalším prudším dešti už nestalo.

Obyvatelé Humpolce zaplnili facebook desítkami fotek a videí, jak to po přívalovém dešti v ulicích Humpolce ve čtvrtek k večeru vypadalo. | foto: čtenář iDNES.cz

Posledním prudký liják se přihnal 29. srpna. Pod vodou se během chvíle ocitl takřka celý Humpolec. Déšť vzal s sebou z okolních polí hlínu a větve, které pak ucpaly kanalizaci. Poničeny byly i silnice či nedávno otevřený park Stromovka.

Déšť byl tak prudký a rychlý, že podle výpočtu z dat Povodí Vltavy na zpevněné plochy v Humpolci napršelo během necelé hodiny 189 tisíc metrů krychlových.

„Srážky o takové intenzitě a rychlosti nedokážou stoprocentně vsakovat ani nezpevněné plochy, tedy lesy, pole nebo parky. Pro představu: rybník Hadina zadržuje aktuálně 199 tisíc metrů krychlových vody,“ pověděla mluvčí humpolecké radnice Aneta Slavíková s tím, že takovému množství vody nešlo čelit.

Město už ale začalo jednat o opatřeních, jež by podle starosty Karla Kratochvíla měla do budoucna případné škody zmírnit.

„Máme za sebou první jednání s firmou VODAK, která spravuje humpoleckou kanalizaci, jednali jsme už i se zemědělci, kteří hospodaří na polích kolem města,“ informoval Kratochvíl.

Vyčištění zatrubněného potoka dosud nebylo prioritou povodí

Vzniknout by měla jakási „kuchařka“, jež by obsahovala systém krátkodobých a dlouhodobých opatření. „Ale ani do budoucna bohužel nelze spoléhat na to, že následkům silného deště dokážeme stoprocentně zabránit,“ připomněla mluvčí Slavíková.

Fotogalerie

Zásadním prvkem by podle starosty Kratochvíla mělo být vyčištění zatrubněného Pstružného potoka. „Výrazně by to pomohlo, neboť voda by mohla rychleji a lépe odtékat,“ poznamenal.

Město Humpolec o pročištění koryta usilovalo již v předchozích letech. Potok spravuje Povodí Vltavy, které dosud nebralo vyčištění koryta jako prioritu. Teď se radnice znovu pokusí tuto otázku otevřít. „Správce povodí jsme již oslovili,“ řekl humpolecký starosta.

Druhým důležitým krokem má být zrekonstruování dešťové kanalizace od ulice Emericha Dítě, přes Jakuba Hrušky až po Spojovací.

„Projekt oprav je na stole, jenže v minulosti několikrát ztroskotal na nevstřícném přístupu některých soukromých majitelů pozemků v dané lokalitě. Budeme se snažit jednání obnovit,“ uvedl humpolecký místostarosta Vlastimil Brukner.

Vůči suchému poldru měli obyvatelé připomínky. Oprávněně.

Radnici čeká také setkání s rybáři. Projednat by se mělo zbudování manipulačního řádu rybníku Cihelna.

Intenzivně radnice řešila i ochranný suchý poldr, který je nad ulicí Emericha Dítě. Ten při přívalovém dešti kromě vody zachytil spoustu nečistot, bahna, větví z okolních polí a následkem toho přetekl.

Bouřka zaplavila uice a sídliště v Humpolci:

„S obyvateli dané lokality jsem hovořil několikrát přímo na místě a začátkem září jsme měli jednání na radnici, kde jsme vyslechli jejich obavy. Co se týče poldru, domluvili jsme se zástupci VODAK, že navýšíme jeho kapacitu a provedeme zásahy ve valu tak, aby se posílil průsak okolí. Zároveň jsme vyčistili vpusti a vybudovali další dvě,“ nastínil starosta Kratochvíl.

Místní rovněž vyjádřili pochybnosti nad technickým stavem poldru. „Projektantka konstatovala, že srpnová voda poldr nepoškodila. Nechceme ale brát připomínky tamních obyvatel na lehkou váhu, proto oslovíme nezávislého statika, který stav posoudí,“ dodal starosta.

Zemědělci mají nechat na okraji pole neobdělávaný zelený pás

Zástupci radnice se již také setkali se zemědělci, kteří hospodaří na polích nad rodinnými domy v ulici Blanická a Emericha Dítě. Částečným řešením by podle radnice mohlo být to, aby zemědělci neorali celé pole, ale ponechali zatravněný pás zeleně, který by vodu a nečistoty valící se z polí do města zadržel.

Vyrovnat se s dešťovou vodou na sídlišti Na Rybníčku by měla i nová kanalizační vpust vybudovaná u nejníže položeného panelového domu.

Podle radnice je však také důležité, aby na ochranu majetku před vodou mysleli i vlastníci nemovitostí. „Dokládá to příklad z Rašínovy ulice. Tam, kde měli jako preventivní opatření nainstalovanou zpětnou kanalizační klapku, voda téměř nic neponičila,“ dodal starosta.

Problematikou se bude zabývat také zářijové zastupitelstvo.