Ve Žďáře vznikla studentská rada. S vedením města bude řešit aktuální problémy

  8:52
Studenti ze všech středních škol tvoří nově vzniklou studentskou radu ve Žďáře nad Sázavou. Jde o mladé lidi navštěvující obě gymnázia, střední průmyslovou, zdravotní či obchodní školu. Celkem jde o deset studentů z různých ročníků. Čeká je mimo jiné série jednání na radnici a pravidelné diskuse s vedením města.

Zatím mají za sebou obě skupiny - zástupci mladé generace i vedení Žďáru, první setkání, jež se uskutečnilo hlavně v seznamovacím duchu. | foto: Archiv Davida Filipa

„Cílem je aktivovat mladé lidi, aby se zajímali o to, co se okolo nich děje, měli možnost to i ovlivnit a probíraná témata pak také přenášet na půdu své školy. Chceme ale, aby to fungovalo také naopak a zástupci města témata zase přenášeli na radnici,“ objasnil plány radní David Filip (Žďár – Živé město), který je garantem studentské rady za město. Na projektu spolupracuje s Veronikou Černou, jež jako koordinátorka vede studentský tým. Podle nich by mohla takováto forma komunikace s mladými posunout kvalitu života ve městě.

Studentská rada se bude scházet během školního roku, a to pravidelně vždy jednou za měsíc v budově městského úřadu. „Každé setkání by mělo mít jasně definované téma a bude z něj zpracován zápis,“ přiblížil Filip. Zápis následně obdrží členové rady města. „Radní pak mohou s nápady a připomínkami studentů dále pracovat,“ doplnila Černá.

Zatím mají za sebou obě skupiny - zástupci mladé generace i vedení Žďáru, první setkání, jež se uskutečnilo hlavně v seznamovacím duchu. „Chtěli jsme dát dohromady co nejvíce oblastí, které by žáky zajímaly. Nakonec jsme se dostali k širokému spektru témat od veřejného prostoru přes dopravu a zeleň až k sociálním službám,“ nastínil Filip.

V lednu proberou oblast komunálních služeb

Schůzky se účastnil rovněž starosta Martin Mrkos (Žďár - Živé město) a radní Karolína Kostečková (Žďár - Živé město). Budoucí přítomnost i dalších zástupců vedení Žďáru, případně úředníků nebo jiných odborníků se potom má odvíjet hlavně od toho, jaká oblast se aktuálně bude probírat.

„Studenti projevili velký zájem a i přehled o tom, co se v našem městě děje. Diskuse byla živá a vydefinovala téma na další lednové setkání,“ uvedl k první schůzce Filip. V lednu by se tak měla dle jeho slov studentská rada zabývat oblastí komunálních služeb, tedy třeba tím, kde chybějí lavičky nebo kde by se dalo něco opravit či vylepšit.

Na nezájem aktivních studujících si na radnici nemohou stěžovat. Zareagovala vedení všech oslovených středních škol, přičemž z každé se duo zástupců ochotně přihlásilo.

„Všimneme si věcí, které dospělí nevidí“

Jednou ze členek nové rady je Marta Sejkorová, studentka prvního ročníku žďárského Biskupského gymnázia. K zapojení do projektu ji nasměroval mimo jiné její dlouhodobý zájem o město, v němž žije, i současné angažmá ve školním parlamentu, které ji baví a dává jí smysl. Školu zastupuje ještě se svým kamarádem ze třetího ročníku.

„Přijde mi fajn, že dospělí chtějí zjistit názor mladých lidí, komunikovat s nimi. Myslím si totiž, že i my můžeme dát nějaký zajímavý podnět a všimnout si třeba věcí, které dospělí nevidí,“ myslí si Sejkorová.

Z prvního setkání má dobrý dojem, ve schůzkách tak vidí i do budoucna přínos. Nebude na nich ale rozhodně tlumočit „pouze“ své názory a návrhy. „O všem se budeme nejdříve bavit na úrovni jednotlivých tříd,“ upozornila studentka. Jejich předsedové budou následně vše reprodukovat ve školním parlamentu. Odtud poté výstupy právě prostřednictvím zástupců zvolených do studentské rady poputují na jednání na radnici.