V Jihlavě a Praze se objevila škodlivá vosička z Číny, napadá kaštanovníky

  16:08
Po osmi letech se v České republice objevila čínská vosička žlabatka. Tento nepůvodní blanokřídlý hmyz napadá kaštanovníky a může způsobit jejich odumření. Inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) vosičku odhalili na mladých rostlinách v Praze a v Jihlavě.

Vosička žlabatka (Dryocosmus kuriphilus), nebezpečný hmyz napadající kaštanovníky seté k nám byl aktuálně zavlečen z Itálie s dodávkou stromků. | foto: Archiv Státní rostlinolékařské správy

„V případě Jihlavy se jednalo o jednu kontejnerovanou rostlinu kaštanovníku jedlého vysokou dva až dva a půl metru. Zakoupena byla v obchodním centru soukromou osobou na zahrádku,“ uvedla Ivana Kršková, mluvčí ÚKZÚZ.

Jak dodala, při následné prohlídce přímo v obchodním centru nebyly už žádné další napadené rostliny kaštanovníku tímto škůdcem zjištěny.

Vosička žlabatka (Dryocosmus kuriphilus) způsobuje na napadených kaštanovnících hálky a deformaci listů. Poškození může dospět až k odumření stromu.

Vosička žlabatka (Dryocosmus kuriphilus) způsobuje na napadených kaštanovnících hálky a deformaci listů. Poškození může dospět až k odumření stromu.

Žlabatka je drobná vosička původem z Číny. Samičky kladou vajíčka do pupenů stromů a vylíhlé larvy v nich pak přezimují. Vajíčka a larvy prvního vývojového stupně, jež jsou ukryté uvnitř pupenů, nejsou běžnou prohlídkou zjistitelné.

Larvy žlabatky následně vytváří na listech takzvané hálky - zeleně nebo růžově zbarvené skvrny o průměru pěti až dvaceti milimetrů a deformaci listů.

„U silně napadených stromů kaštanovníku dochází k postupnému žloutnutí a řídnutí koruny. Zároveň k celkovému oslabení jejich růstu. Při opakovaném silném napadení stromy chřadnou a ojediněle mohou i odumřít, vznikají také velké ztráty na produkci plodů,“ popsala Kršková.

Žlabatka se šíří přeletem dospělých samic. To bývá od konce května do konce července, a to na kratší vzdálenosti.

Příznaky napadení se projeví až druhý rok

Preventivní opatření vůči této vosičce spočívá především v zabránění přemísťování mladých rostlin z území s jejím výskytem.

„Vzhledem k riziku značných ztrát na plodech nebo riziku úhynu celého stromu není vhodné její výskyt podceňovat. Proto se obracíme na veřejnost, aby se v případě podezření na její výskyt na nás obrátila prostřednictvím e-mailu, nejlépe s přiloženou fotografií,“ apeluje mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Jestliže si teď někdo půjde zkontrolovat své stromky, je třeba pamatovat na to, že na rostlinách v prvním roce napadení nejsou viditelné příznaky. Lze však využít ochranných a preventivních opatření.

„V menších sadech může být populace žlabatky omezována prořezáváním a likvidací napadených výhonů před vylíhnutím dospělců. Zkoumají se možnosti insekticidního ošetření, vhodné přípravky pro účinnou ochranu však nejsou dostupné. Perspektivní je využití rezistentního šlechtění nebo biologický boj pomocí přirozených nepřátel,“ poznamenala mluvčí.

Před osmi lety se čínská vosička žlabatka dostala do Česka se zásilkou mladých rostlin kaštanovníků z Itálie. Většina napadených rostlin byla tehdy dohledána a zničena. Při následném intenzivním průzkumu nebyl výskyt žlabatky na území republiky zjištěn. Až nyní.