Přes deset let byla prázdná, hrozila její demolice. Teď se škola opět blyští

  7:06
Třešť za 90 milionů zrekonstruovala „špalíček“ na svém hlavním náměstí. V bývalé škole jsou nové komerční prostory. A hlavně se do ní začátkem léta nastěhuje základní umělecká škola, které jsou stávající prostory malé. Rekonstrukce budovu zachránila, často se ozývaly hlasy požadující její demolici.

Za jak dlouho se podaří zrekonstruovat nevyužívanou školní budovu na náměstí v Třešti? Dnes už známe odpověď. Rekonstrukce začala 22. září 2021 a ukončena byla tento týden ve středu. Tedy přibližně po sedmnácti měsících.

Dokázali by to naši předci rychleji? Těžko srovnávat. A přitom inspirace rekordně rychlou stavební činností předchozích generací by tady byla.

Novostavba první části původní budovy vznikla v roce 1890 během půl roku. Dostavba druhé části budovy začala roku 1901 a hotova byla od položení základního kamene také za šest měsíců.

Celkem tedy jediný rok. Údernické výkony...

Třešť se krize nebojí, chce investovat. Opravy se dočká i bývalá škola

„Byla to neuvěřitelná rychlost, jakou si dnes těžko umíme vysvětlit. Snad že tehdy stavitele na budovách nezdržovaly náročné vnitřní instalace, jaké jsou běžné dnes,“ přemítala pro odlehčení na slavnostním otevření zrekonstruované a nově zadaptované budovy ředitelka třešťské základní umělecké školy Jana Meister.

Fáma vyvrácena, jezdící schody nejsou

A Třešť se mohla zbavit i jedné novodobé fámy. „Chtěl bych zde sdělit dementi jedné jisté informace, která se šíří mezi třešťskými dětmi, a to že v budově budou jezdící schody. Není tomu tak: jezdící schody tady nebudou,“ řekl Václav Ondráček z firmy Starkon, která rekonstrukci a úpravu stavby provedla. Vtip mezi přítomnými vyvolal smích.

Otevření budovy dalo definitivní odpověď na otázku, zda Třešť nepřijde o svůj „špalíček“ na náměstí. Více než stoleté charakteristické solitérní budově v centru hrozila totiž demolice.

„Byly tady hlasy navrhující zbourání školy a nahrazení parkem nebo parkovištěm či zbourání její půlky. Naštěstí k tomu nedošlo,“ řekl starosta Třeště Vladislav Hynk.

Po delších přípravách začala rekonstrukce předloni. Nyní byla budova slavnostně otevřena. Kompletně zabydlovat se ale bude ještě řadu měsíců. V provozu už v ní ale je pobočka banky, lékárna bude otevřena v první dubnový den, kavárna během léta tohoto roku. Postupně budou ožívat i zdejší nové městské galerijní prostory.

Umělecká škola se začne stěhovat v červnu

Budova se však především stane novým domovem třešťské základní umělecké školy. „Stěhovat se budeme během posledních dvou týdnů v červnu. Dříve by to bylo komplikované, protože už máme do konce školního roku naplánováno mnoho akcí. V červnu ukončíme výuku o dva týdny dříve a přestěhujeme se,“ řekla ředitelka Meister.

Nyní třešťská ZUŠ sídlí ve stavení ve dvoře za radnicí. V nové budově obecně řečeno získá více prostoru. „Budeme tady mít asi pětkrát více místa než ve staré budově. Podstatné je, že ve starém máme jediný sál, který funguje střídavě pro koncerty, tanec i literárně-dramatický obor, což je problém organizačně zvládnout,“ řekla Lenka Meister.

Ve staré budově také chyběly prostory pro výuku akordeonového souboru - hru na akordeon musela ředitelka Meister jezdit vyučovat do Telče. Dalším problémem byly hygienicky nevyhovující toalety či chybějící šatny i prostor pro hudební semináře, kde by mohlo hrát například více klavírů.

Do uvolněných prostor po ZUŠ se nastěhuje pracovní úřad a zasedat tam bude i městské zastupitelstvo.

Budova vznikla jako chlapecká měšťanka

Původní škola na náměstí vznikla v roce 1890 jako chlapecká měšťanka. Po jedenácti letech k ní bylo přistavěno křídlo dívčí školy. Autorem originální stavby byl Karel Tebich, budovu stavěl jeho bratr, významný podnikatel Antonín Tebich.

Po měšťance v budově působila odborná škola ženské živnosti oděvnické. Za druhé světové války stavba sloužila vojenským účelům. Od šedesátých let zde byla střední a devítiletá škola, pak učňovské obory. V letech 1981 až 1986 stavba prošla pětiletou opravou. Od roku 2011 sloužila jako sklad pro třešťské spolky.

Nynější rekonstrukce stála 90 milionů korun, z nich 20 milionů město získalo jako dotaci od státu. Charakter původního interiéru zůstal zachován především v podobě výrazného hlavního schodiště se zdobeným zábradlím.