O vyučené opraváře výtahů se firmy přetahují, přesto jich studuje jen pár

  11:02
Opravovat páternostery a další typy výtahů učí své studenty střední škola ve Velkém Meziříčí. Obor výtahář tu ožil po dvaceti letech a má už první absolventy. Ačkoliv se o práci tito odborníci rozhodně obávat nemusejí, hlásí se na obor stále jen jednotlivci.

Páternoster si můžeme představit jako dvě řady kabin zavěšených těsně za sebou, které se pohybují v protisměru. Kabiny se nepřeklápí, jenom se horizontálně přesunou do protisměru. Jak opravit i tento typ výtahu, se učni ve Velkém Meziříčí naučí. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Po dlouhých desítkách let se na Vysočinu vrátil učební obor výtahář - elektromechanik pro zařízení a přístroje. Obor se v roce 2017 začal vyučovat na Hotelové škole Světlá a Střední škole řemesel ve Velkém Meziříčí. O jeho návrat na scénu se zasadila velkomeziříčská firma Výtahy s. r. o.

Vyžádala si to zoufalá situace na trhu práce. Velkomeziříčská firma studentům zajišťuje praxi, přednášky odborných předmětů a šikovným absolventům nabízí i zaměstnání. O práci by ostatně absolventi s výučním listem výtahář neměli nouzi nikde v republice.

„Tento obor se po revoluci přestal úplně učit a je teď obrovská díra na trhu práce. Hotoví výtaháři zkrátka nejsou a firmy se o ně přetahují. Nejsou specialisté na montáže, nejsou lidé na servis. Začíná to být celorepublikový problém, protože za chvíli nebude mít výtahy kdo udržovat v chodu,“ posteskl si Viktor Sobotka, ředitel společnosti Výtahy s. r. o.

Škola získala od Krajského úřadu výjimku na počet žáků. Výuční list v oboru výtahář si loni odnesli první absolventi.

Ve třech ročnících je celkem pouhých sedm učňů

V prvním ročníku jsou aktuálně dva studenti, ve druhém pět učňů. Třetí ročník je bez žáků. „Věříme, že ve druhém ročníku se najdou učni, kteří by se u nás chtěli uplatnit,“ věří Sobotka.

Škola se snaží tento obor případným zájemcům zatraktivnit. „Proto od příštího školního roku učni v rámci výuky absolvují také kurz svařování elektrickým obloukem. Zároveň bychom chtěli, aby si mohli udělat během studia také řidičský průkaz skupiny B,“ uvedl Jaroslav Mošner, vedoucí praktického vyučování.

Výuční list mohou ve Velkém Meziříčí získat také lidé, kteří si potřebují dodělat potřebnou kvalifikaci pro obor. Tito studující mají individuální vzdělávací plán.

„My jim uznáváme některé předměty, takže nemusí chodit například na tělocvik, matematiku, češtinu, ale docházejí na předměty týkající se odborné přípravy a praxe,“ uvedl Stanislav Svoboda, zástupce ředitelky Hotelové školy Světlá a Střední školy řemesel ve Velkém Meziříčí. Odborný výcvik i výuku specializovaných předmětů, jako například zdvihací zařízení, pro školu zajišťují přímo lidé z praxe.

Specializovaná dílna s kabinami různých výtahů

Společnost Výtahy vybudovala ve své firmě pro učně i specializovanou dílnu, kde jsou kabiny výtahů, na nichž si mohou studenti trénovat nejrůznější postupy.

„Studenti tam mají praxi od druhého pololetí druhého ročníku a pak celý třetí ročník. První rok a půl docházky mají praxi v našich školních dílnách, kde získávají základní dovednosti,“ dodal vedoucí praktického výcviku Jaroslav Mošner.

Výroba a montáž výtahů ve Velkém Meziříčí má svou dlouholetou tradici od roku 1957. Nedlouho poté bylo založeno i učňovské středisko, jedno ze dvou v tehdejším Československu.

Oprava bratislavského páternosteru v dílně ve Velkém Meziříčí v září 2019: