V Novém Městě se otevře alternativní škola, dětem už koupila maringotku

  8:48
Častý pobyt v přírodě, důraz na individualitu dětí a vzájemnou spolupráci. A žádné běžné známkování, domácí úkoly či kila učebnic na zádech. V Novém Městě začne fungovat Základní škola Spolu, která jde v duchu těchto zásad a bude alternativou ke klasickému vzdělávání.

Děti ze Základní školy Letokruh v Brně tráví hodně času pobytem v přírodě. Podobně by to měli mít budoucí žáci nové novoměstské alternativní základní školy. | foto: ZŠ Letokruh

Vznikající škola již úspěšně prošla akreditací ministerstva školství a od příštího školního roku zahájí svůj provoz. Sídlo bude mít v novoměstské místní části Petrovice, v bývalém internátu střední odborné školy. Ten je nyní nevyužitý.

„Obsadíme prostory v přízemí, kde vznikne jedna nová třída, kabinet a šatny. Sociální zařízení tam již je k dispozici, bude třeba ho jen zrekonstruovat a upravit pro naše potřeby,“ popsala Jaroslava Šmídková, místopředsedkyně Spolku Jinak, který za projektem alternativního vzdělávání stojí.

Přestavba, jež vyjde na zhruba 300 tisíc korun, bude probíhat na etapy v závislosti na finančních možnostech zřizovatele. Děti budou moci využívat i tělocvičnu či venkovní hřiště, jež patří ke střední škole. Stravování bude pro žáky zajištěno v prostorách, kam se jídlo už dováží pro tamní středoškoláky.

Právě sousedství s dílnami starších studentů vnímají zakladatelé alternativní školy jako velký benefit. „Děti budou moci přímo pozorovat, jak se některé věci vyrábějí. Studenti zase uvidí, jaké mají jejich výtvory u dětí úspěch, a budou se učit je prezentovat,“ nastínila možnou podobu budoucí spolupráce Šmídková.

Cesta z virtuální reality do reálného života

O umístění svého potomka v ZŠ Spolu projevilo podle jejích slov zájem při loňském předběžném zápisu hned několik rodičů, další zařazení dítěte zvažují. Případní další zájemci, z Novoměstska i z okolních regionů, se mohou stále hlásit. Stejně tak zřizovatelé hledají i pedagogy, jež by tato práce s dětmi lákala.

Kapacita školy je až deset dětí v ročníku. Zatím se počítá s otevřením první třídy. V případě, že by byl zájem i od rodičů starších dětí, existuje možnost otevřít již v prvním roce třídu smíšenou.

Základní škola Spolu

  • Zřizovatelem je Spolek Jinak.
  • Zahájení provozu bude letos v září v areálu střední odborné školy v Petrovicích.
  • Školné je stanoveno na tři tisíce korun měsíčně.
  • Více informací najdou zájemci na webu skolajinaknm.webnode.cz.

Důraz bude v nové škole kladen na pobyt v přírodě, proto spolek koupil maringotku jako zázemí. „V dnešní době, kdy se mnoho dětí pohybuje spíš ve virtuální realitě, je důležité, aby sbíraly zážitky a zkušenosti i z běžného pobytu venku, reálného života,“ přiblížil výhody venkovní výuky předseda Spolku Jinak Tomáš Blažek.

Maringotka, u níž je v jednání umístění v areálu novoměstského koupaliště, poslouží nejen školákům ve dnech, kdy se budou učit venku, ale i jako zázemí pro menší děti. Kromě školy spolek totiž rozjíždí lesní klub a mateřské centrum. Děti ve věku od tří do šesti let budou venku pobývat celoročně a maringotka s možností vytápění je ochrání hlavně v případě vyloženě špatného počasí.

Vznik alternativ ke klasickým vzdělávacím zařízením není problém ani pro město. Souhlasné stanovisko vydali kromě krajského úřadu i novoměstští radní.

Škola chce budovat prostředí, kde lze svobodně přemýšlet

„Já osobně si myslím, že je to od lidí, kteří za zřízením školy stojí, velká odvaha a krok do neznáma. Za to je velmi obdivuji a cením si jejich aktivity a snahy udělat něco pro mladou generaci,“ vyjádřil se novoměstský starosta Michal Šmarda.

ZŠ Spolu je založená na vztazích mezi učiteli a dětmi i mezi žáky vzájemně. Důraz je kladen na vztah k přírodě i sobě samým.

„V práci školy to znamená budování bezpečného prostředí, kde lze svobodně přemýšlet, bádat a dovolit si dělat chyby. Základem je činnost, která dává smysl sama o sobě a není podmíněna odměnou ani trestem. Podstatou je rozvíjení jedinečného nadání každého dítěte tak, aby mohlo zažívat radost,“ vysvětlila Šmídková.

Školné bude pravděpodobně tři tisíce korun měsíčně, přičemž peníze budou využity na provoz. Ten bude financován i ze státního příspěvku a darů donátorů.

Na podporu školy se 15. února od 18 hodin uskuteční také swingová akce Novoměstská houpačka. Výtěžek půjde na výdaje spojené se zřízením školy.

V rámci alternativ ke klasickému základnímu vzdělávání funguje na Vysočině ještě například Svobodná škola Chotěboř, ScioŠkola Jihlava či žďárská škola Na Radosti.