iDNES.cz

Peníze na účtech při inflaci trpí, Žďár proto chce rekordně investovat

  14:02
Investice a opravy za více než 220 milionů korun plánují pro letošní rok ve Žďáře nad Sázavou. Město využilo i některé naspořené peníze, konkrétně 73 milionů. Na radnici k tomu přistoupili především kvůli vysokému riziku inflace. Opravy se tak dočkají třeba páteřní ulice.

„Město má nadstandardní finanční zásobu na bankovních účtech, která vysokou inflací trpí. Potom je pro nás výhodnější zapojit tyto finanční zdroje na investiční akce a projekty, které by se nám do budoucna vlivem inflace zdražovaly,“ vysvětlil Tomáš Vlček, vedoucí finančního odboru žďárského městského úřadu.

Prioritou jsou podle vedení města už rozpracované akce, projekty s dotační podporou či investice, k nimž se město smluvně či morálně zavázalo.

„Dalo by se říci, že letošní rok bude ve znamení budování různých liniových staveb nebo jejich oprav. Čeká nás například poslední fáze rekonstrukce sídliště Vodojem, kde letos dojde i na klíčovou ulici Jamborova,“ uvedl starosta Martin Mrkos.

Generální opravy povrchů, kanalizace, vodovodů, osvětlení i úpravy zeleně začaly v tomto sídlišti již v roce 2019, letos by však měla být akce za celkem 83 milionů korun dokončena. Zároveň se ale bude jednat o organizačně nejnáročnější část, jelikož do sídliště vede pouze jedna silnice, kterou je právě zmíněná páteřní ulice Jamborova. Na letošek se u této rekonstrukce počítá s výdaji ve výši zhruba 42 milionů.

Brněnskou a Jamskou propojí nová silnice

Ještě o něco více, přibližně 45 milionů korun, bude stát zcela nová komunikace mezi ulicemi Brněnská a Jamská. Propojku vedoucí kolem Sallerova Nákupního parku Žďár vyhlížejí obyvatelé již několik let.

„Pro Žďár je to poměrně zásadní infrastrukturní stavba, díky které by se měla naředit rušná doprava ve městě,“ podotkl Mrkos. Soutěž na dodavatele má proběhnout v březnu, se samotným zahájením stavby se pak počítá zhruba letos v dubnu či květnu.

Hned zjara bude pokračovat rekonstrukce Nádražní ulice - pěší zóny. Úsek mezi náměstím Republiky a hlavní poštou doznal dílčích změn již loni na podzim, letos v září by již měla generální úprava lokality dospět do finiše s náklady kolem 11,5 milionu z celkových třiceti.

Obyvatelé i návštěvníci města se mohou ve výsledku těšit nejen na nové povrchy a inženýrské sítě, ale i osvětlení, zeleň nebo lavičky a další mobiliář. Opravený úsek naváže na už hotovou část pěší zóny ve směru od pošty ke kruhovému objezdu „U Ivana“ a vytvoří ucelenou trasu z centra směrem k nádraží.

Pozornost Žďár věnuje ekologickým projektům

Podle slov žďárského starosty bude v roce 2022 věnována velká pozornost rovněž ekologicky zaměřeným projektům. Mezi ty největší patří revitalizace rybníka Velký Posměch na okraji průmyslové zóny Jamská II za zhruba deset milionů korun.

„Budou výrazně rozšířeny retenční schopnosti rybníka, což pro nás znamená nutnost rekonstruovat jeho hráz a spodní výpust, upravit dno, rozšířit zátopy a vybudovat bezpečnostní přeliv,“ vyjmenoval Mrkos.

Z ekologického soudku je v plánu například i vybudování systému recyklace odpadních vod z bazénu, instalace fotovoltaiky na střechu městského úřadu, výsadba nové zeleně či obnova polních cest.

Vzniknou nová hřiště pro děti i pro psy

V investiční části rozpočtu pro rok 2022 se dle vedení města pamatovalo i na volnočasové a sportovní aktivity. Veřejnost se může těšit třeba na několik nových dětských hřišť, rozšíření street parku či vybudování psího hřiště.

Co dalšího Žďár chystá

  • Dům sociálních služeb ve Dvořákově ulici: cílem je poskytování služeb osobám bez přístřeší. Cena 24 milionů korun (22 milionů dotace), realizace v září 2022.
  • Rekonstrukce lávek ve Dvorské ulici, pod Bránským rybníkem a u Tálského mlýna: celkové předpokládané náklady kolem 20 milionů, realizace 2022 - 2023.
  • Rozšíření street parku u sportovní haly na Bouchalkách: přibýt má například pumptrack. Rozpočet činí asi šest milionů korun. Soutěž proběhne letos, zahájení v březnu 2023.
  • Rekonstrukce Staré radnice: zahrnout má například bezbariérové úpravy. Celkový rozpočet: 12 milionů korun.
  • Nová dětská hřiště a parky: lokality Farská humna (2,3 milionu korun), Palachova, Purkyňova, Haškova, Okružní-dolní. Vybudování psího hřiště (milion korun)
Zdroj: městský úřad

Žďár se také částkou 23 milionů korun podílí na již započaté výstavbě sportovní haly u tamní Vyšší odborné a střední průmyslové školy, kterou má v režii Kraj Vysočina.

„Hala bude sloužit nejen krajské průmyslové škole, ale i gymnáziu. A svůj čas na trávení volného času bude mít vyhrazený i široká veřejnost a místní sportovní kluby,“ uvedl mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček. Celkové náklady činí 136 milionů korun.

Kompletní rozpočet města pro letošek počítá s příjmy ve výši zhruba 560 milionů korun a výdaji kolem 630 milionů korun. Pomocí financování doplnilo město 73 miliony rozpočet tak, aby byl vyrovnaný. Provozní saldo, jež zbývá městu na investice, přesahuje pro rok 2022 částku 110 milionů korun.

„Provozní saldo je finanční ukazatel, který hodnotí, kolik městu zbude potom, co z běžných příjmů zaplatí běžné výdaje. Tato částka je základní stavební kámen pro investice a opravy města,“ objasnil Tomáš Vlček. Suma zůstává dlouhodobě neměnná, cílem ale je, aby se zvyšovala.

zpět na článek