Chybějí učni a to je problém, říká výrobce lékařských nástrojů a implantátů

  9:22
Historie podniku Medin, který patří k tradičním výrobcům lékařských nástrojů a implantátů, se začala psát v roce 1949, kdy byla v Novém Městě na Moravě založena Chirana. Dnes podnik řídí padesátiletý Miroslav Havlíček. Jak říká, obtížnější je dnes vyhovět evropským nařízením a najít mladé zaměstnance.

Padesátiletý Miroslav Havlíček stojí od loňského roku v čele novoměstské společnosti Medin, která dnes zaměstnává 350 lidí a jejíž výrobky míří do celého světa. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Původní Chirana se v polovině minulého století zaměřila na zubní vrtáčky a frézy, až později na ně navázala produkce chirurgických nástrojů a traumatologických či ortopedických implantátů. Pod názvem Medin firma funguje od roku 1992.

Dnes společnost zaměstnává 350 lidí a její výrobky míří do celého světa. Miroslav Havlíček stojí v jejím čele od roku 2020. Více než kterákoliv jiná musí jeho firma spolupracovat s odbornou veřejností.

Jak se společnosti Medin povedlo zvládnout koronakrizi?
Myslím si, že obstojně. Důvodem je, že Medin vyrábí traumatologické implantáty pro akutní operativu, a ta byla omezena pouze v samotném počátku pandemie, jinak jenom velmi málo.

Projevilo se to na obratu firmy? Můžete v tomto ohledu srovnat uplynulé roky 2019 a 2020?
Rok 2019 nebyl pandemií nijak zasažen a v roce 2020 byl pokles o přibližně patnáct procent. Bylo to způsobeno paralýzou většiny oddělení nemocnic loni v dubnu a v květnu, kdy se pandemie covidu-19 rozjížděla a panovalo kolem ní mnoho neznámých. Nebylo například zcela jasné, jak testovat pacienty před operací, jakým způsobem účinně chránit personál a mnoho dalších záležitostí.

Miroslav Havlíček

 • Narodil se v roce 1971 v Pardubicích, od svých dvaceti let žije v Praze.
 • Vystudoval ekonomii na Univerzitě Pardubice, dále má titul MBA z britské Sheffield Hallam University.
 • Působil například jako poradce České spořitelny v době velké privatizace v devadesátých letech, což mu přineslo řadu cenných zkušeností.
 • Druhým pracovním milníkem byl odchod ze „zaměstnaneckých“ manažerských pozic v roce 2008 a od tohoto roku také spojení s novoměstskou společností Medin, konkrétně s oblastí vývoje a výroby medical devices (zdravotnických prostředků).
 • Pozici generálního ředitele v Medinu zastává od roku 2020.
 • S manželkou mají dva syny ve věku 19 a 21 let.
 • Firma a práce je mu rovněž koníčkem, a to i přesto, že bývá často spojena se stresem.

Jak se pro Medin vyvíjí současná situace na trhu? Stoupl o některé výrobky zájem, nebo je stále znatelný útlum v provádění neakutních operačních zákroků?
Silný propad máme v oblasti výroby stomatologie, a to jak nástrojů, tak i vrtáčků, brousků a podobně, na kterou koronakrize, alespoň tedy z pohledu naší firmy, dopadla nejvíce. Částečně to je však kompenzováno zakázkami OEM, tedy výrobou pro nadnárodní společnosti z oblasti medical devices (zdravotnických prostředků - pozn. red.). Dodáváme je takovým zákazníkům, jako jsou například firmy Olympus, Richard Wolf a mnohé další.

Vedla u vás koronakrize k nějakým změnám, například co se týče zaměření na jiné produkty, kterých se útlum tolik nedotkl? Využili jste tuto krizi třeba i k nějakým svým interním projektům?
Změny v produktovém portfoliu u nás běží již delší dobu, ale nejsou vyvolány koronakrizí, ale novou regulatory s názvem MDR (novým nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie o zdravotnických prostředcích, které vešlo v platnost letos v květnu - pozn. red.). S tím souvisí rovněž interní projekty, kdy je třeba se adaptovat na nové požadavky Evropské unie v rámci legislativy. Tomu se věnujeme již poslední dva roky a ještě minimálně čtyři další se věnovat budeme.

S tím se pojí i spolupráce s lékaři a další odbornou veřejností, na niž se nyní zaměřujete?
Ano, hlavní novinkou je u nás teď právě razantní nárůst spolupráce s odbornou veřejností na přípravě našeho portfolia pro zmíněnou certifikaci MDR. Velmi si vážíme vstřícnosti odborníků, s níž se setkáváme při sběru takzvaných klinických dat pro splnění požadavků nových regulí. Jako ryze český výrobce totiž potřebujeme získávat tyto výstupy primárně v České republice a ochota lékařů a sester z fakultních, krajských i městských nemocnic je vysoká a pro nás velice potěšující.

Dá se říci, že byste se nyní na některou oblast vašeho působení více zaměřovali? Která ze čtyř produktových skupin, jimiž jsou traumatologie, chirurgie, ortopedie a stomatologie, je aktuálně nejvíce vytížená?
Věnujeme se všem těmto oblastem opravdu s maximálním úsilím, nicméně traumatologie a ortopedie patří do nejvyšší třídy rizika v rámci legislativy, a proto je objem práce odvedené pro tyto oblasti vyšší. A co se celkového objemu výroby týče, tak tam nejsou v poslední době žádné významné změny.

Společnost Medin

 • Česká firma s více než sedmdesátiletou tradicí a sídlem v Novém Městě na Moravě na Žďársku.
 • Zabývá se vývojem, výrobou a distribucí lékařských nástrojů a implantátů. Portfolio tvoří čtyři hlavní produktové skupiny: traumatologie, chirurgie, ortopedie a stomatologie.
 • Přes polovinu obchodního obratu tvoří export, hlavně do evropských zemí, Latinské Ameriky a na Blízký východ.
 • Kromě strategických obchodních partnerů má tři dceřiné společnosti - v Rusku, na Slovensku a v Polsku.
 • Na vývoji vlastních výrobků firma úzce spolupracuje s předními českými i zahraničními lékaři či výzkumnými pracovníky významných univerzit.
 • Medin pořádá i certifikované semináře, workshopy a kurzy pro lékaře, zdravotní sestry a další zdravotnický personál ve školicím středisku v areálu firmy.

Daří se podniku Medin shánět nové zaměstnance, nebo se potýká s jejich nedostatkem? A je těžké nalézt schopný a kvalifikovaný personál? Poptáváte momentálně některé konkrétní profese?
Velký problém je v oblasti některých dělnických pozic. Učňovské obory totiž nejsou dnes pro děti příliš atraktivní a roční počet absolventů se počítá skutečně pouze v jednotkách. To přinese veliké problémy již v nedaleké budoucnosti, kdy postupně odejdou stávající kolegové a kolegyně do důchodu. Dále máme problémy při hledání vysoce specializovaných pracovníků, opět z oblasti regulatory – klinických hodnotitelů. S ohledem na přechod na nový systém MDR je poptávka po těchto lidech enormní, a to nejenom ze strany výrobců, ale také ze strany poskytovatelů systému certifikací – notify body.

Jaký je aktuální počet zaměstnanců Medinu? Postupem času se zvyšuje, či snižuje?
Medin má nyní 350 zaměstnanců a tento počet máme v plánu udržet i nadále.

Projevují se i v oblasti výroby zdravotnických prostředků nějaké trendy, ať již technické, nebo třeba v designu? Pokud ano, můžete uvést nějaké příklady?
Ani ne tak v oblasti designu jako spíše ergonomie. Hlavní pozornost nyní zaměřujeme na jednotlivé nástroje, které jsou součástí sad pro implantace. Neřešíme pouze jejich funkčnost, ale rovněž „komfort“ úchopu pro lékaře, praktičnost uložení do sít a podobně.

Kam vaše produkty míří, kde všude po světě máte zákazníky? Kolik procent produkce jde na export a import? Mění se v posledních letech tento poměr?
Medin dlouhodobě exportuje padesát procent své produkce. Dominantním trhem je Evropská unie, následuje Jižní Amerika a Vietnam. V posledních letech se nám začalo dařit také v Jihoafrické republice a v Tunisku. Mezi nové trhy, o něž usilujeme, patří Mexiko.

Společnost Medin při své činnosti zohledňuje i ekologické aspekty. Můžete nějak shrnout opatření, jimiž se snažíte přispět ke zmírnění dopadů výroby na životní prostředí?
Medin obecně nepatří mezi výrazné znečišťovatele životního prostředí. I přesto do této oblasti významně investujeme. Poslední dokončená akce byla například rekonstrukce odkalení a čištění odpadních vod z výroby, kde došlo ke kompletní výměně technologií a rekonstrukci jímacích nádrží. Výše investice byla ve statisících korun.