Na rybníku v centru Žďáru se usadili ptáci původem z Afriky i Karibiku

  15:40
Na Horním rybníku ve Žďáře nad Sázavou se usadil párek husic egyptských. Tento africký ptačí druh, který rozhodně nepatří mezi běžné obyvatele vysočinských rybníků, na zarostlém ostrůvku hnízdívá již po několik let. Zdá se, že tato vodní plocha na okraji centra města neobvyklé druhy přitahuje.

U Horního rybníka si mohli kolemjdoucí všimnout i ptáka o velikosti kachny, vzhledem však vzdáleně připomínající právě husice. S největší pravděpodobností se jednalo o křížence husičky stromové a podzimní. | foto: Zbyněk Pavlů

Na podzim husice ze Žďáru odlétají do teplejších zimovišť, z jara se pak vracejí.

„Letos se pár vrátil zhruba před týdnem, tedy v podobnou dobu jako minulé jaro,“ vylíčil amatérský ornitolog Zbyněk Pavlů, který v blízkosti Horního rybníka bydlí, tamní ptačí život má tedy důkladně zmapovaný.

On sám husice na Horním rybníce pozoruje od roku 2017. „Od té doby se jim tady každý rok povedlo vyvést mladé. Například loni bylo mláďat dokonce sedm, jedno ale později bohužel uhynulo, takže úspěšně odchovaných jich bylo nakonec šest,“ říká ornitolog.

Husice egyptské, někdy nazývané i nilské, si lokalitu zamilovaly navzdory tomu, že se nachází hned u rušné křižovatky frekventovaných silnic. A nejsou samy.

Horní rybník je pro ornitology a obdivovatele ptactva ostrůvkem bujné přírody uprostřed města. Kromě mnoha běžných kachen divokých neboli březňaček nebo labutí velkých si tam například loni mohli kolemjdoucí všimnout ptáka o velikosti kachny, vzhledem však vzdáleně připomínající právě husice.

Exotické druhy láká nepřístupný ostrůvek

„Jednalo se s největší pravděpodobností o křížence husičky stromové a podzimní,“ popsal Zbyněk Pavlů další nestandardní druh obývající vody „Horňáku“.

Husička stromová, která má svoji domovinu v Karibiku, je dokonce zařazena do Červeného seznamu ohrožených živočichů jako zranitelný druh. Jméno získala díky svému častému dennímu odpočinku na stromech, kde mnohdy i hnízdí.

Vodním ptákům vyhovuje na Horním rybníce mimo jiné ostrůvek s bujnou vegetací, kam se běžně nedostanou lidé, břehy vodní plochy zčásti porostlé rákosem a křovím a v neposlední řadě i poněkud sporné, ale velmi intenzivní přikrmování opeřenců veřejností.

Ostatně na jídelní servis od lidí si zvykli i opeřenci vyskytující se hlavně během zimy na toku řeky Sázavy. Mezi divokými kachnami a labutěmi se také občas objeví zástupce některého méně obvyklého druhu - a ani uplynulá zima nebyla výjimkou.

Žďár je oblíbenou zastávkou tažných ptáků

Obdiv kolemjdoucích budil tentokrát kačer ostralky štíhlé.

„Je to severský druh kachny, který u nás pravidelně táhne na jaře a na podzim, vzácně zimuje a v minulosti i nepravidelně hnízdil. Historicky bylo hnízdění zaznamenáno i na území dnešního Kraje Vysočina, konkrétně v oblasti rybníků u Náměště nad Oslavou, naposledy v roce 1979,“ popsal Vladimír Mikule, ornitolog z Mendelovy univerzity v Brně.

Protahující ptáci jsou podle něj občas pozorováni i přímo v katastrálním území Žďáru nad Sázavou, například na Vetelských rybnících, Kamenném rybníku či Pilské nádrži.

Kačer ostralky, jenž je i nyní stále na Sázavě k vidění, a to většinou v okolí mostu v Kovářově ulici pod sídlištěm Klafar, byl ve městě zaznamenán zhruba od loňského listopadu.

„Na levé noze má chovatelský kroužek, bude se tedy jednat o jedince, který pravděpodobně unikl z nějakého chovu. Díky kroužku se dá určit stáří kačera - vylíhnul se v roce 2016,“ vysvětlil Vladimír Mikule.

Zajímavá pozorování lze ale v těchto dnech, kdy se řada tažných ptáků vrací ze zimovišť na hnízdiště, uskutečnit i v okolí města. Mezi ptactvem je oblíbená například Vetelská soustava rybníků na jih od Žďáru.

Zbyňkovi Pavlů se tam na počátku března podařilo vyfotografovat třeba hejno hus polních. Ty se na poli poblíž obchvatu Nového Veselí zastavily na více než týden, aby si odpočinuly a občerstvily se na rašící zeleni během tahu do hnízdišť, jež se nacházejí v severských zemích.