Žďár buduje novou průmyslovou zónu, chce do ní jen náročnější výrobu

  12:10
Žádné sklady a logistické parky. Spíš firmy zabývající se robotikou či pokročilým strojírenstvím se stovkami pracovních míst. A taky zelené střechy na budovách. Tak si vedení radnice ve Žďáře nad Sázavou představuje novou průmyslovou zónu, kterou letos zřídí na deseti hektarech na východním okraji města.

Žďárská radnice by chtěla do nové průmyslové zóny přivést hlavně firmy zabývající se robotizací a automatizací. | foto: Technet.cz

Pozemky mezi Jamskou a Novoměstskou ulicí má již město vykoupené, nyní bude následovat zasíťování parcel a také výstavba komunikace, která obě uvedené ulice propojí.

„Zhruba půl kilometru dlouhý úsek této silnice vyústí v Jamské ulici naproti odbočce mezi firmami Teleflex a Cooper Standard a na Novoměstské ulici pak asi 150 metrů pod čerpací stanicí,“ upřesnil mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.

Průmyslová zóna naváže na stávající lokalitu pro rozvoj podnikání. Ta je v současné době zaplněná firmami - působí tam přibližně patnáct společností a žádné volné parcely již nejsou k dispozici.

Radnice se rozšířením prostor snaží vyjít vstříc dalším zájemcům, ať již z řad místních podnikatelů, tak i přespolních zaměstnavatelů. „Jsme už v kontaktu se čtyřmi potenciálními investory,“ potvrdil žďárský starosta Martin Mrkos.

Které firmy do zóny přijdou, chce mít radnice pod kontrolou

Jednotlivé stavební parcely se vybudují až na základě konkrétních požadavků firem, prodávány ale mohou být již nyní. Ovšem to, jaké společnosti nakonec v oblasti na východním okraji města skončí, chce mít radnice pod kontrolou.

„Budeme se snažit dostat do průmyslové zóny rozvíjející se perspektivní místní firmy i investory odjinud. Každopádně společným jmenovatelem musí být výroba s vysokou přidanou hodnotou práce. To znamená firmy s technologicky náročnější výrobou, vývojem nebo zabývající se automatizací, robotikou či pokročilým strojírenstvím. Naopak sklady, logistické parky, obchodní jednotky nebo výroby znamenající vysokou zátěž pro životní prostředí nebudou preferovány. Přínos této strategie je zřejmý - perspektiva vyšších výdělků a stabilita práce ve městě,“ vysvětlil starosta Mrkos.

Od poskytnutí prostoru dalším potenciálním zaměstnavatelům si ve Žďáře slibují rovněž zatraktivnění města pro mladší generaci. „Je to i cesta, jak sem dostat mladé vzdělané lidi, inženýry, odborníky. Proto jsou pro nás větší prioritou firmy, které by se zaměřovaly spíše na vývoj, než třeba montovny,“ vyjádřil se žďárský místostarosta Josef Klement.

Investoři dostanou od města manuál, jak dbát na ekologii

Město však nebude jediným subjektem, jenž do rozhodování o finálním obsazení průmyslové zóny bude moci mluvit. „Důležité je poznamenat, že o prodeji pozemku investorovi nerozhodne pouze zastupitelstvo, ale také CzechInvest, který podnikatelské záměry bude posuzovat,“ dodal Martin Mrkos s tím, že s požadovanými kritérii agentury na jednotlivé žadatele - tedy hlavně na jejich dlouhodobý přínos městu a regionu - se Žďár ztotožňuje.

Náklady na vybudování průmyslové lokality by se měly vyšplhat na bezmála 103 milionů korun. Z toho 94 milionů padne na stavební práce a zřízení inženýrských sítí; zbylých devět tvoří finance spojené s úvěrem. Na projekt se Žďárským podařilo získat dotaci ve výši 53 milionů, a to z ministerstva průmyslu a obchodu prostřednictvím agentury CzechInvest.

Snahou města je začlenit průmyslovou zónu do krajiny tak, aby byl její dopad na životní prostředí co nejmenší. „Město bude v tomto směru apelovat na investory, pro které vytvořilo i manuál, kde jsou uvedena opatření pro zvýšení ekologické hodnoty celého území,“ přiblížil Matěj Papáček.

Důraz bude kladen například na dostatečné zadržování vody v krajině nebo na eliminaci takzvaných tepelných ostrovů. „Zjednodušeně řečeno nechceme, aby tam vzniklo deset hektarů asfaltu. Podle typu konkrétní budovy budou voleny například zelené střechy a stěny či zeleň v okolí. S tím musejí zájemci počítat,“ dodal Mrkos.

Žďárský projekt vznikal rekordně rychle, jinde trvá i několik let

Projekt průmyslové zóny podle jeho slov vznikal v poměrně krátkém období. Dotační program, do kterého se město přihlásilo, totiž agentura CzechInvest uzavírala koncem roku 2019.

Žďárští na začátku roku neměli ještě ani vykoupeny všechny pozemky. Dále bylo potřeba připravit stavební povolení, zajistit financování a rovněž najít dodavatele celé akce. Tyto úkony zabraly rok.

„U srovnatelné průmyslové zóny v Krnově na Ostravsku trval jenom samotný proces od podání dotace po začátek prací dva roky. Velice si proto vážím a děkuji za odvedenou práci jak zaměstnancům úřadu, tak všem kolegům zastupitelům, u nichž měl projekt výstavby průmyslové zóny jednoznačnou podporu. Takhle si představuji týmovou spolupráci ve prospěch rozvoje města,“ ocenil Martin Mrkos.

Na místě mezi Jamskou a Novoměstskou ulicí už začaly některé přípravné práce, hlavní činnosti se ale rozjedou až na jaře. Samotné dokončení lokality je pak naplánováno na listopad letošního roku.

Nová průmyslová zóna vzniká na východním okraji města mezi Jamskou a Novoměstskou ulicí.

Nová průmyslová zóna vzniká na východním okraji města mezi Jamskou a Novoměstskou ulicí.