Přispět na unikátní přírodní učebnu lze třeba i adopcí netopýří budky

  16:14
Broukoviště, plazník, hmyzí hotel, budky pro ptáky i netopýry, nové informační tabule. To vše by v budoucnu mohli při výuce využívat nejen školáci z Nového Města na Moravě. Přírodní učebna v lokalitě Hrnečnice sice už nějaký čas slouží, ale už by si zasloužila obměnu a vylepšení.

Přírodní učebna slouží novoměstským školákům pro výuku v terénu. Ovšem čas tam může trávit i veřejnost. | foto: Sdružení Krajina

Ačkoliv učebnu finančně podpořila i tamní radnice, dostatek peněz jí stále chybí. Proto se Sdružení Krajina z Počítek na Žďársku, které za vybudováním přírodní učebny stojí, rozhodlo zkusit něco nového.

„Je to náš vůbec první pokus získat finance prostřednictvím crowdfundingové kampaně. Lidé mohou přes portál Startovač, kde najdou výzvu pod názvem Pro šťastnější děti, žáby a brouky, podpořit projekt nákupem našich propagačních předmětů,“ uvedla ředitelka sdružení Kateřina Marečková.

Pořídit lze třeba tričko, látkovou tašku, magnetky, samolepky či adoptovat ptačí či netopýří budku, jež následně ponese jména svých podporovatelů.

Odměny si zájemci volí i podle toho, jakou částkou jsou ochotni projektu pomoci. Na obohacení přírodní učebny je potřeba celkem 30 tisíc korun, přičemž k 6. září bylo nasbíráno bezmála 18 tisíc.

Přírodní učebna Hliníky

A kde lidé najdou zmíněnou přírodně cennou lokalitu? „Hrnečnice je loučka nedaleko koupaliště u Nového Města na Moravě,“ řekla Kateřina Marečková.

Sdružení Krajina se o místo začalo starat v roce 2013, vyřezalo náletové keře, vytvořilo několik tůní pro obojživelníky a začalo prostor pravidelně kosit. O přírodních hodnotách lokality informují panely.

„Místo využívají žáci z ekotýmu první základní školy z Nového Města na Moravě jako přírodní učebnu a pravidelně zde sledují faunu i flóru a to, jak se oblast mění,“ dodala Marečková.

Přírodní učebny vznikají i v jiných lokalitách

Pozorovat dění v lokalitě může také veřejnost. Sdružení Krajina vydalo speciální pracovní listy - Deník badatele, pomocí nichž mohou zájemci plnit nejrůznější úkoly a dozvědí se zajímavosti o této oblasti.

Jakým činnostem se sdružení věnuje?

Sdružení Krajina z Počítek na Žďársku vyvíjí činnost v několika hlavních směrech:

  • Péče o krajinu - pozemkový spolek, kosení luk, vyřezávání náletových rostlin, výsadby stromů, budování tůní a péče o ně, obnova stružek, asanační managementy.
  • Ochrana živočichů a rostlin - se zaměřením zejména na ohrožené mokřadní druhy rostlin a živočichů a lesní mravence
  • Biologické průzkumy a hodnocení
  • Poradenství a informování veřejnosti

Činnost zajišťují zaměstnanci, členové, dobrovolníci, brigádníci a místní obyvatelé.

Sdružení Krajina pravidelně působí na území čtyř krajů - Vysočiny, Pardubického, Olomouckého a Jihomoravského kraje.

Více na www.sdruzenikrajina.cz.

Aktivity na Hrnečnici navíc nesou své ovoce - nové tůně si velmi rychle vzali za svůj domov žáby, čolci a různé druhy vodního hmyzu.

„Rádi bychom však na tomto místě podpořili i další druhy živočichů. Rozhodli jsme se tedy, že požádáme veřejnost o finanční podporu k dotvoření přírodní učebny. Ti, kdo mají zájem přispět, mohou na Startovači zvolit výši své podpory a podle ní dostanou za svůj dobrý skutek odměnu,“ vysvětlila Kateřina Marečková.

Přírodní učebnu, kde se školáci mohou vzdělávat i v terénu, vybudovalo Sdružení Krajina loni také v Křižánkách na Novoměstsku. V lokalitě Hliníky tam vzniklo několik tůní pro obojživelníky, plazník či hmyzí hotel. Instalovány byly i informační panely.

O tento typ ekologické výuky pod širým nebem má nyní zájem rovněž Žďár nad Sázavou. „Takové aktivity určitě vítáme. Pro přírodní učebnu už máme i vytipovanou lokalitu u Škodova rybníka,“ nastínila žďárská místostarostka Ludmila Řezníčková.