Nová přírodní učebna umožňuje zájemcům o krajinu bádání přímo v terénu

  14:18
Pro školy a školky i děti z přírodovědně a ekologicky zaměřených kroužků je určena nová přírodní učebna, jež vznikla u Odrance, místní části Věcova na Novoměstsku. V oblasti zvané Pastviska mají badatelé ideální podmínky pro zkoumání rostlin, živočichů i přírodních jevů, a to přímo v terénu.

Zájemci o bádání a pozorování přírody ve vzácné lokalitě Pastviska mohou využít novou přírodní učebnu. | foto: Archiv Sdružení Krajina

„Lokalita Pastviska je opravdu unikátním místem, kde se potkávají různé zájmy - lidé a příroda si zde vzájemně nepřekážejí,“ uvedla Dagmar Kafková ze Sdružení Krajina. Právě tento spolek ve spolupráci s místním Ekocentrem Rojko, novoměstskou základní Školou Spolu a Správou chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy přírodní učebnu poblíž Odrance vytvořil.

„Na jedné straně tu stojí vysoká přírodní hodnota místa s výskytem ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů. To je ostatně i důvod, proč se lokalita od roku 2020 postupně obnovovala a nyní je, s podporou Správy CHKO Žďárské vrchy, udržována takzvaným pastevním managementem. Na druhé straně je místo hojně navštěvováno místními obyvateli, ale také turisty, kteří mohou volně vstupovat do ohrady mezi pasoucí se zvířata,“ upřesnila Kafková.

K jedné z již dříve vybudovaných tůní letos například přibylo velké dřevěné molo, jež lze využít nejen k relaxaci, ale například i ke sledování vodní fauny a flóry, nebo takzvané broukoviště, které vytváří zázemí pro organismy vyhledávající tlející a mrtvé dřevo.

Pozorování života v tomto podmáčeném koutu přírody Žďárských vrchů usnadní zájemcům i základní badatelské vybavení, které bylo do učebny pořízeno. K dispozici jsou pomůcky, jako je třeba binolupa, nádoby na odchycené exempláře, klíče k určování rostlin i živočichů nebo vybavení pro sledování vlastností vody v tůních.

„Tyto věci má k dispozici Ekocentrum Rojko, které sídlí v nedalekém Koníkově. S ním se také lze na zapůjčení pomůcek domluvit,“ podotkla Kafková.

Na Žďársku vznikají přírodní učebny, děti se o krajině učí pod širým nebem

Především v letní sezoně slouží Pastviska i jako výletní cíl a místo k odpočinku pro turisty. Ti mohou relaxovat mezi pasoucími se poníky - například na novém dřevěném mole přímo u tůně. Vně ohrady, jež celou podmáčenou oblast ohraničuje, vznikl letos rovněž lesní bar, kde se poutníci mohou občerstvit.

Zapojení obyvatel do zvelebování Pastvisek členy Sdružení Krajina příjemně překvapilo. „Jako příklad můžeme uvést i aktivitu místního včelaře, jehož včelín je postaven v dolní části lokality. Na vlastní podnět zde vytvořil infopanel, na kterém se dočtete vše o včelách a jejich životě,“ popsal Tomáš Blažek, ředitel Sdružení Krajina.

Panel zájemci najdou, stejně jako lesní bar, na modré turistické značce vedoucí podél Pastvisek.

30. října 2018