Sýčci odchovaní na Vysočině už díky chovnému programu létají na Plzeňsku

  8:54
Celkem sedm sýčků obecných, kteří byli odchováni ve Stanici Pavlov na Havlíčkobrodsku, obohatilo přírodu Plzeňského kraje. Ptáci, kteří patří mezi naše nejohroženější druhy, tam byli vypuštěni díky záchrannému programu, do něhož je Stanice Pavlov zapojena.

Zbyšek Karafiát, ředitel Stanice Pavlov, se dvěma mláďaty sýčka obecného, zařazenými do záchranného programu. | foto: Stanice Pavlov

„Na Vysočině nejsou nejvhodnější podmínky k vypouštění sýčků. Nejraději totiž osidlují nížiny. Proto spolupracujeme se stanicí Spálené Poříčí v Plzeňském kraji, kde se na sýčky specializují a mají propracovaný systém na jejich záchranu,“ vysvětlil Zbyšek Karafiát, ředitel Stanice Pavlov, proč vzácné sovy cestovaly před vypuštěním tak daleko.

V zařízení, které se nachází nedaleko Ledče nad Sázavou, se za poslední dva roky podařilo odchovat zmiňovaných sedm sýčků, zařazených do záchranného programu. Další čtyři letošní mláďata pak zapojení ještě čeká.

Odchov přitom není nijak snadný. „Je celkem náročné už jenom sestavit chovný pár. Aktuálně máme jeden, usilujeme i o zařazení druhého. Nemohou jej totiž tvořit jen tak náhodně vybraní jedinci,“ objasnil Karafiát.

Ptáci musejí projít složitými genetickými testy, aby byl kromě jiného jasný jejich původ a nestalo se tak třeba, že se jedná o sýčky ze Španělska nebo z Turecka.

Nesmí jít ani o příbuzné jedince. Takže ačkoliv se Stanice Pavlov o účast v záchranném programu zajímala delší dobu, až letos se povedlo zajistit všechny potřebné genetické testy a splnit podmínky.

Ve speciální voliéře se nejprve učí lovit

Soví rodiče mají v Pavlově svoji voliéru, kde vyvedou mláďata, o něž se pak dál starají. V určitém věku jsou potom mladí sýčci odebráni, aby se přestěhovali do větší voliéry, kde se musejí naučit lovit myši a celkově se o sebe sami postarat.

Když už tohle vše umí, nastane jejich čas na vypuštění do volné přírody. V případě pavlovských odchovanců bylo však potřeba je ještě přepravit do záchranné stanice na Plzeňsko, kam putovali ve speciálních zatemněných přepravkách.

Ve Spáleném Poříčí na mladé sýčky z Pavlova čekal ten nejlepší servis. „Máme vytvořené kvalitní zázemí vypouštěcích voliér s následným odchovem a vypuštěním chovných párů s mláďaty do vhodných lokalit. Přitom sýčky intenzivně monitorujeme pomocí vysílačů VHF,“ přiblížil vedoucí záchranné stanice Spálené Poříčí Petr Jandík.

Doplnil také, že od ledna letošního roku je zařízení společně s dalšími partnery zapojeno i do přeshraničního projektu v programu Interreg na ochranu sýčka obecného v česko-bavorském pohraničí.

Sýček obecný, kdysi běžnému ptáku hrozí vyhynutí

  • Ještě na začátku minulého století byl sýček obecný zcela běžnou a široce rozšířenou sovou. Nyní patří mezi nejohroženější ptáky ve střední Evropě a hrozí mu vyhynutí.
  • V rozmezí let 1985 až 2003 populace sýčka klesla o 59 % a tento trend se nezastavil ani v následujících letech; na počátku 21. století už patřil mezi velice vzácné druhy.
  • V současnosti se jeho celková populace na území České republiky (ČR) odhaduje pouze na méně než 100 párů. Obdobná situace je i v okolních středoevropských státech.
  • Dramatický úbytek sýčka souvisí se změnou lidského přístupu ke krajině. Tato malá sova je totiž určitým ukazatelem zdravé zemědělské krajiny a druhové bohatosti.
  • Vyhovuje jí pestrá krajina s nízkým porostem - pastvinami, kosenými loukami a menšími políčky, jež umožňuje lov drobné kořisti.
  • Dalšími ohrožujícími faktory jsou nedostatečná nabídka bezpečných míst pro hnízdění, vysoká predace (lovení) šelmami, kontaminace prostředí biocidy, úmrtí sov v různých technických pastech (například komínech, rourách, vodních nádržích nebo na silnicích) a konečně i přímé pronásledování člověkem a nelegální obchod.
  • V roce 2018 byl sýček zvolen ptákem roku.
  • Aby tento druh zůstal součástí přírody, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR iniciovala přípravu Záchranného programu pro sýčka obecného v ČR, který v roce 2020 schválilo i ministerstvo životního prostředí.