iDNES.cz

Zabránit erozi půdy by v okolí Brodu mělo budování rybníků a remízků

  8:36
Na okrajích Havlíčkova Brodu by v budoucnu měly vzniknout nové rybníky, tůně a remízky. Rovněž by mohly být obnoveny a zelení osázeny již zaniklé polní cesty. Počítá s tím nový program namířený proti erozi půdy, který inicioval výbor pro životní prostředí a jejž už také schválili zastupitelé.

ilustrační snímek | foto: Lubor Křížek

„Velkým problémem nejen Havlíčkova Brodu, ale obecně celé Vysočiny, je eroze půdy. Splachy půdy ze zemědělských ploch jsou obrovské. Úrodná půda tím nejen mizí z polí, ale zároveň zanáší vodní toky i nádrže a v krajním případě ohrožuje majetek lidí,“ vysvětluje předseda výboru a zároveň vedoucí Agentury ochrany přírody a krajiny v Havlíčkově Brodě Václav Hlaváč.

Jak dodává, tento problém nebyl dostatečně řešen desítky roků. Teprve v posledních letech se na něj částečně zaměřil stát při poskytování dotací zemědělcům. Ty oproti minulosti mnohem více dbají na protierozní opatření.

Podle Hlaváče je ale i úkolem města více se do tohoto boje zapojit. Havlíčkův Brod, protože vlastní okolo města zhruba 800 hektarů půdy, by měl jít příkladem. „Označujeme se za město přátelské k životnímu prostředí, tak bychom měli tento slogan co nejvíce naplnit,“ dodal.

Výbor pro životní prostředí proto přišel s programem protierozních opatření. Jeho hlavní myšlenka spočívá v udržení vody v krajině podpořeném výsadbou nové zeleně.

„Jedná se o široké spektrum nejrůznějších opatření. Od těch na vodních tocích, jako je vybudování tůní, rybníků či mokřadů, až po obnovení původních polních cest a jejich osázení zelení,“ naznačil Václav Hlaváč.

Kde lze opatření aplikovat, určí odborná studie

Program je teprve v samém počátku. A v tuto chvíli pro město nevytváří žádné velké výdaje. Protože ne každý pozemek, který Brod vlastní, je k zásahu vhodný, bude nejdříve nutné vytipovat ty, na nichž by se vyjmenované úpravy mohly uskutečnit.

„Provést výběr vhodných ploch pro tato opatření není v možnostech výboru,“ upozornil Václav Hlaváč. Vhodná opatření lze provést jen na některých z nich. Jedná se zejména o ty, na nichž se momentálně intenzivně nehospodaří.

Zastupitelé tudíž schválili, že si nechají vypracovat studii, které plochy by pro navrhovaná opatření byly nejvhodnější. „Finančně bychom se měli vejít do nižších desítek tisíc korun,“ odhadl Hlaváč.

Až pak by město do vybraných ploch investovalo. A to tak, že by přednost dostaly úpravy, na něž bude možné čerpat dotace.

Jak Hlaváč dodal, míst vhodných k úpravě jsou kolem Havlíčkova Brodu desítky. Velké problémy dělá nadměrný splach půdy z polí například v Perknově. S obnovou polních cest, které sice jsou zanesené v katastru, ale při zcelování polí byly rozorány, a jejich osázením se už začalo poblíž Žižkova, Vršovic, Břevnice i Perknova.

zpět na článek