Ornitologové vyrážejí do lesů vyhledávat a chránit hnízdiště dravců a sov

  12:18
Vysočinu ještě na některých místech pokrývá sníh, jaro se však nezadržitelně blíží. Právě nyní začíná období, kdy řada lesních dravců a sov začíná hnízdit. Zároveň ovšem v lesích pokračuje těžba dřeva. Do terénu proto vyrážejí ornitologové s cílem dohledávat hnízda chráněných druhů.

Ochránci přírody a ornitologové na Vysočině v těchto dnech mapují hnízda zvláště chráněných dravců. V kraji se vyskytuje například tento jestřáb lesní. | foto: Archiv Stanice Pavlov

„Jen tak je totiž možné zajistit, aby v okolí hnízda těžební práce ustaly,“ vysvětluje Petra Hulvová ze záchranné stanice pro volně žijící živočichy Stanice Pavlov u Ledče nad Sázavou. „Ochrana hnízd a jejich okolí, kterou ornitologové domlouvají s majiteli lesa, se vztahuje jen na dobu hnízdění,“ dodává.

Jako první nasedají orli mořští, následují je výři velcí, sýci rousní a jestřábi lesní. Jde o zvláště chráněné druhy, které jsou podle ornitologů extrémně náchylné na vyrušení, například z důvodu těžebních prací.

Podle ochránců přírody je při dohledávání hnízd v případě každého jednotlivého druhu potřeba postupovat odlišně. U orlů mořských se kontrola hnízdního stromu provádí s pomocí stativového dalekohledu na velkou vzdálenost. Orli jsou totiž v době sezení na vejcích velmi obezřetní. Hnízda orlů mořských už ornitologové na Vysočině dohledali. „V našem kraji jde o zhruba dvacet hnízd,“ říká ornitolog Ivo Hertl.

Když chtějí ornitologové dohledat hnízda jestřábů, vyrážejí do lesa už před svítáním. „V tomto období jsou také do lesů umisťovány záznamníky, které nahrávají veškeré ptačí projevy. Z nich se pak dá vyhodnotit, jak jsou dané lokality obsazené,“ upřesnila Petra Hulvová s tím, že kdyby měl kdokoliv informaci o hnízdění zmíněných druhů, může se aktivně podílet na jejich ochraně tím, že kontaktuje pobočku České společnosti ornitologické na Vysočině nebo záchrannou stanici a určí místo nálezu.

Na ochraně hnízdišť se může podílet každý jedinec. Stačí si pamatovat dvě základní pravidla. „Křikem při procházce hnízdění orlů, jestřábů ani výrů neohrozíte. Největším rizikem jsou otřesy při těžbě v lese nebo přímo pokácení hnízdního stromu a pak také bohužel stále se rozšiřující motokros,“ dodává Ivo Hertl.

Autor: