S péčí o podmáčené louky v chráněné oblasti Havranka pomáhají ovce i poníci

  12:04
Mezi chráněná území, kde se o rostlinstvo úspěšně starají kromě lidí také zvířecí pomocníci, se zařadila i přírodní rezervace Havranka. Pastva stáda ovcí na podmáčených loukách mezi Vepříkovem a Kámenem na Havlíčkobrodsku tam začala již minulý rok. A jelikož se osvědčila, letos zvířat v přírodně ještě přibylo.

Pastva stáda ovcí na podmáčených loukách mezi Vepříkovem a obcí Kámen začala již minulý rok. A jelikož se tato forma péče osvědčila, letos zvířat v přírodně cenné oblasti přibylo. Aktuálně tam už „hospodaří“ bezmála devadesát ovcí z Farmy Počítky na Žďársku. | foto: Sdružení Krajina

Aktuálně na Havrance „hospodaří“ bezmála devadesát ovcí z Farmy Počítky na Žďársku a s nimi rovněž tři shetlandští pony z tamního Sdružení Krajina. Došlo také k výraznému rozšíření spásané plochy.

„V loňském roce bylo stádo ovcí na ploše 9,5 hektaru, přičemž botanicky cennější část pastviny byla ještě na podzim ručně pokosena. Letos se spásaná plocha zvětšila na dvacet hektarů,“ popsala Dagmar Kafková ze Sdružení Krajina.

Nově se po podmáčených loukách prohánějí také poníci. Jejich využití pro pastvu v takovémto mokrém terénu ale není pro spolek z Počítek žádnou novinkou.

„Shetlandský pony je nenáročné plemeno, které je schopné živit se i méně chutnými druhy trav, jako je chrastice nebo rákos. Máme s ním už dobré zkušenosti při vypásání vegetace okolo tůní i přímo v nich, a doufáme, že na Havrance bude situace obdobná,“ vysvětlil Tomáš Blažek, ředitel Sdružení Krajina.

Samotná pastva je však podle něj stále ještě v testovací fázi a teprve časem se ukáže, jak nakonec péči o tuto unikátní lokalitu správně nastavit. I nadále totiž musí být zhruba osm hektarů lučních porostů koseno ručně.

Zvířata mohou být přeháněna dle potřeby

Přírodní rezervace Havranka je komplex mokřadních luk o rozloze téměř 42 hektarů. Nejzachovalejší část této lokality – přibližně 16 hektarů – začalo Sdružení Krajina pravidelně kosit již v roce 2000.

Přírodní rezervace Havranka

Mezi obcemi Kámen a Vepříkov, poblíž Habrů na Havlíčkobrodsku, se kdysi nacházel rybník. Dnes zhruba 42 hektarů rezervace pokrývají mokřady, rákosiny a vlhké louky.

Roste tam celá řada vlhkomilných rostlin, včetně ohrožených druhů – například prstnatec májový, tolije bahenní nebo upolín nejvyšší. Evropsky významná lokalita je také místem, kde se vyskytuje mimo jiné bekasina otavní, jeřáb popelavý, bramborníček hnědý či moták pochop.

Oblast byla přírodní rezervací vyhlášena v roce 1998.

„Nicméně lidské kapacity jsou omezené, a aby se mohla péče rozšířit i na další plochy, bylo nutné povolat do práce právě takzvané herbivory neboli spásače,“ zdůvodnila loňské zapojení zvířat Dagmar Kafková.

Díky vstřícnosti Kraje Vysočina, který zajišťuje péči o toto chráněné území, a také soukromého vlastníka pozemků na Havrance tam byla loni pro ovce postavena také pevná ohrada, rozdělená přepážkou na dvě části. Zvířata tak mohou být podle potřeby přeháněna z jedné části do druhé, anebo se naopak mohou pást po celé ohradě.

„Tímto způsobem lze jednak zintenzivnit tlak pastvy na jednotlivé plochy a také zabránit vstupu do nejmokřejších částí lokality v době hnízdění vodního a bahenního ptactva,“ doplnil Pavel Hájek, krajský radní.

S pastvou ovcí se tuto sezonu počítá i na řadě dalších míst napříč krajem. Aktuálně již mají čtyři „zvířecí sekačky“ na starosti například přírodní památku Laguna u Bohdalova na Žďársku. A v květnu stádo beranů už tradičně obsadí rovněž svahy kolem památky UNESCO, poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou.

Dalšími místy, kde s údržbou luk obvykle pomáhají ovce, případně i koně, jsou třeba Pastviska u Odrance na Novoměstsku nebo lokalita Babín o Budče na Žďársku.

23. května 2021