Zvažovaná nová přehrada u Žďáru nad Sázavou by zatopila i cenné území

  12:08
Nedávno zveřejněný plán ministerstva zemědělství zahrnul do generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod mezi 31 novými lokalitami také Stržský potok mezi vodní nádrží Strž a Konventským rybníkem. To na Vysočině vzbudilo debatu. Z pohledu ochrany přírody jde o cennou lokalitu v těsné blízkosti Žďáru nad Sázavou.

Zatím jde pouze o diskuse. Není však vyloučeno, že právě v údolí na sever od města mezi Stržanovem, Světnovem a Počítkami v horizontu desítek let vyroste nová přehrada s 21 metrů vysokou a 350 metrů dlouhou hrází. K tomu ovšem vede ještě dlouhá cesta.

„Takzvaný generel, který se stal středobodem diskusí a možná i sporů, není seznam stavebních povolení. Jde o seznam chráněných území pro možné budoucí přehrady nebo vodárenské nádrže,“ upozornil ministr životního prostředí Richard Brabec, který se ve čtvrtek ke Stržskému potoku vydal v doprovodu ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Františka Pelce i vedoucího regionálního pracoviště Správy CHKO Žďárské vrchy Václava Hlaváče.

„Poskytujeme odborné podklady, je to o porovnání dvou veřejných zájmů. Na jedné straně je zásobení obyvatel pitnou vodou a na druhé straně ochrana přírody,“ poznamenal Václav Hlaváč.

Konec chráněného mokřadu?

Podle šéfa žďárských ochranářů je ve hře další osud přírodní památky zařazené mezi evropsky významné lokality. „Předmětem ochrany jsou mokřadní společenstva s řadou ohrožených a chráněných druhů,“ řekl Hlaváč. Lokalitu si před lety oblíbil také bobr evropský.

Přehrada v plánech zasahuje horní část chráněného území. „Stavba by znamenala zánik části chráněného území a ovlivnila její zbylou část,“ poukazuje Václav Hlaváč.

Podle plánů by měla zvažovaná přehrada v povodí Sázavy zadržet 10,5 milionu kubíků vody, rozlohou 196 hektarů by byla jen o něco málo menší než největší rybník Vysočiny Velké Dářko. Pohltila by i Strž (24 hektarů). Mezi sedmi novými lokalitami na Vysočině by přehrada na Stržském potoce byla největší.

Záběry z údolí Stržského potoka u Žďáru nad Sázavou:

„Je jasné, že pokud by se tu přehrada postavila, byl by to významný zásah do krajiny,“ reagoval ministr Brabec. „Ptáme se kolegů, jestli je přehrada potřeba. Jednalo by se o další rezervní vodárenskou nádrž, i když už tady nádrže s takovým účelem jsou,“ narážel ministr na fakt, že například patnáctihektarová údolní nádrž Staviště na východním okraji Žďáru slouží jako záložní zdroj pitné vody.

„Nákladem stovek milionů, možná i několika miliard korun, to v tuto chvíli nevíme, by tady vznikla další,“ dodal.

Urgentní potřeba nového zdroje u Žďáru není

Ministerstvo životního prostředí dosud resortu zemědělství odsouhlasilo 16 z 31 nových lokalit. „Tahle patří mezi ty, o kterých ještě budeme jednat. Na řadu lokalit nedáme ministerstvu zemědělství doporučení,“ upozornil Brabec s tím, že se rozhodne asi už příští týden.

Urgentní potřeba nového zdroje pitné vody podle ministra v okolí Žďáru není. „Ale nikdo neříká, že za patnáct, dvacet let taková potřeba nebude,“ řekl ministr.

Zařazení žďárské přehrady mezi vytipované lokality mnohé překvapilo. I kvůli tomu, že město už nyní obklopuje řada nádrží a rybníků.

Žďárský starosta Martin Mrkos se o záměru dozvěděl před měsícem až z médií. „Nikdo nás oficiálně nekontaktoval. Vnímám to jako vládní marketing, vystřelil se seznam nádrží. Jsem v očekávání, zda je záměr míněn vážně,“ reagoval Mrkos. Obecně preferuje snahu zadržet vodu v krajině přirozeně, tedy mokřady a tůněmi.

Například starosta Světnova dává přehradě zelenou. „V situaci, kdy panují sucha, jsme rádi za zásobárnu vody, která by tu případně vznikla, a ideálně i navýšila hladinu spodní vody. Navíc stavbou by obec v podstatě nebyla zasažena, týkalo by se to jen několika rekreačních objektů pod hrází Strže,“ řekl starosta Pavel Štefan.

Ve hře je rychlá a levná varianta

Je možné, že přednost dostane jiná varianta. Mnohem rychlejší a levnější. Část Stržského potoka je totiž napřímená a návrat k více meandrům by pomohla zadržet více vody.

„Stržský potok je rozhodně kandidát na revitalizaci. Jeho spodní část je chráněná a horní část má také vysokou hodnotu, leží v první a druhé zóně CHKO,“ řekl Václav Hlaváč.

Největší problém jsou jednání s vlastníky pozemků, není to jen o tom zmeandrovat vlastní tok. „Tím, že dostaneme vodu výše, pochopitelně ztížíme hospodářské využití okolních pozemků,“ dodal Hlaváč, v čem ochranáři naráží.

Od roku 2011 bylo v seznamu ministerstva zemědělství 65 schválených lokalit, přehrada dosud nevyrostla ani jedna. Generel zahrnuje hlavně místa vhodná jak terénem, tak menším osídlením a hospodářskou zástavbou, s vodním tokem s dobrou kvalitou vody.

Autor: