Pod kopci brodského obchvatu přibudou semafory, stoupací pruhy nikoli

  12:04
Během příštího roku se začne měnit stávající severovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu. Úpravy, o nichž radnice jedná s Ředitelstvím silnic a dálnic, mají umožnit pojmout více aut po zprovoznění budované jihovýchodní části. Křižovatky pod kopci dostanou semafory, na tři pruhy se ale silnice nerozšíří.

„Scházejí se expertní skupiny, které řeší, jak bude situace vypadat po dokončení jihovýchodního obchvatu. V té době už musí být co nejdokonaleji připravena i část severovýchodní, která na nově budovaný obchvat navazuje a kde očekáváme zvýšení intenzity dopravy,“ uvedl havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

S ŘSD představitelé radnice nejvíce probírají přeměnu stávajících křižovatek na obchvatu. Podle prozatímní dohody by v příštím roce měla být na křížení severovýchodního obchvatu s Kyjovskou i Chotěbořskou ulicí instalována světelná signalizace.

„Podél Kyjovské ulice za obchvatem se rozšiřuje průmyslová zóna. Stále více řidičů zde obchvat přejíždí rovně, což ale zvláště ve špičce není snadné. Semafory jsou zde potřeba už nyní. A to se provoz na obchvatu má v budoucnu téměř zdvojnásobit,“ podotýká Honzárek.

Stejně postupovat by se mělo o kousek dál u Chotěbořské ulice. Také zde řidiči často obchvat přejíždí. Často se tu čeká v kolonách i několik minut.

„Světelná signalizace je pro zkapacitnění křižovatek jedno z nejjednodušších a nejlevnějších řešení,“ prohlásila už dříve ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová.

Za funícím kamionem do kopce dvacítkou

Připomínky k takovému řešení však mají samotní řidiči. Některým se příliš nelíbí, že by na červené musela zastavit auta jedoucí po obchvatu. Obě zmíněné křižovatky se totiž nachází pod poměrně prudkými a dlouhými kopci. Rozjezd zvláště těžkých nákladních souprav by byl velice pomalý.

„Chytnout na červené na křižovatce s Kyjovskou naložený kamion znamená ploužit se za ním do kopce dvacítkou třicítkou. Utrpí nervy i životní prostředí. Pokud by tu semafory měly být, měl by je doplnit i stoupací pruh, kam by se kamion schoval,“ poznamenal brodský řidič Pavel Smetana.

Stoupací pruhy chybí na celé severovýchodní části obchvatu. Ačkoliv tu silnice překonává velké převýšení, při plánování se na ně vůbec nemyslelo. A jak potvrdila Tesařová, nemyslí na ně ani plánované úpravy. „S jejich doplněním nepočítáme,“ vzkázala.

Nově by měla být vybudována protihluková stěna podél zástavby na Žižkově. „Stávající stěny bude potřeba zásadním způsobem změnit,“ pravil Honzárek. Měly by být vyšší, z vhodnějších materiálů a ve hře je i jejich prodloužení.

Od Světlé na Kolín přes Selskou jizbu

Zcela se pak má proměnit vyústění severovýchodního obchvatu na Masarykovu ulici. To chce ŘSD posunout severněji. Údolí Cihlářského potoka má překlenout velkým mostem, který vyústí do areálu nynějších garáží. Křižovatka s Chotěbořskou se tím změní na mimoúrovňovou. To vše už je ale otázka vzdálenější budoucnosti, stavět se má v roce 2028.

Vedení radnice už zároveň přemýšlí, jak usměrnit proudy vozidel přímo ve městě po otevření jihovýchodního obchvatu. Chce totiž vytěsnit co nejvíc aut z Masarykovy ulice. Domlouvá se proto s ŘSD i Krajem Vysočina na překategorizování sítě komunikací.

Právě Masarykovy ulice se to dotkne nejvíce. Po ní dnes vede silnice I. třídy. Po dostavbě obchvatu by ale měla připadnout městu. A radnice zde bude usilovat o zákaz průjezdu tranzitní dopravy. Chce, aby při cestě od Světlé nad Sázavou na Kolín řidiče směrovky i navigace vedly do Lidické ulice na jih města ke kruhovému objezdu u Selské jizby a pak kolem celého města na sever po obchvatu.

„Většina nákladních aut ze Světlé na Kolín jezdí už nyní přes Habry. Úprava v Brodě by tedy postihla jen minimum řidičů. Zato by tato změna byla ve prospěch tisíců obyvatel Sídliště Pražská,“ dodal Libor Honzárek.