Letní kolonie netopýrů tvoří v Heřmani samice s mláďaty

  8:46
Když se na vísku Heřmaň, která je místní částí Jeřišna na Havlíčkobrodsku, začne snášet soumrak, z věže kostela svatého Václava začnou vylétávat netopýři. Právě kostelní věž, konkrétně její úplný vršek, je místem, kde sídlí největší letní kolonie netopýrů na Vysočině.
Přírodovědci o víkendu kroužkovali netopýry, u jeskyně Na Turoldu sledovalo jejich práci asi 120 obdivovatelů přírody.

ilustrační snímek | foto: Otto Ballon Mierny, MAFRA

Při jejich letošním sčítání pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) objevili ve věži kostela 632 jedinců. Konkrétně se jedná o druh netopýra velkého. Jde o největšího netopýra žijícího na území Železných hor.

„Rozhodně to tady po setmění nevypadá tak, že tu o netopýry zakopáváme a nedalo by se skrz ně projít,“ směje se starostka Dagmar Vaňková.

Podle ní mají létající savci široký revír, ve kterém loví. Největší jejich koncentraci prý letos viděla nad čerstvě posečeným obilným polem, z nějž vyletoval drobný hmyz a netopýři jej lovili.

„Je dobře, že tu jsou“

Soužití s těmito savci je podle starostky poklidné. Místní jsou už zvyklí na to, že netopýr občas zabloudí otevřeným oknem nebo dveřmi do domu, občas se zachytí i na fasádách domů.

„Není to nic, co vnímáme jako minus. Je dobře, že je tu máme. Patří k nám a ke kostelu v Heřmani už dlouhé roky,“ dodává starostka. Početná skupina netopýrů nebrání ani tomu, aby se v kostele konaly pravidelné nedělní bohoslužby. „Prakticky o nich vůbec nevíme,“ říká děkan chotěbořské farnosti Josef David.

Letní kolonie netopýrů tvoří samice, které během června a července rodí a chovají mláďata.

„Samice tohoto druhu se v době rození mláďat sdružují do velkých skupin, proto potřebují ke svému úkrytu velké prostory. Netopýři mají přirozeně o 1 až 2 stupně vyšší teplotu než člověk. Aby mláďata neprochladla v době, kdy jsou samice na lovu, zavěšují se v nejvyšších místech věže, kde je nejvíce teplo,“ vysvětluje Milan Růžička, vedoucí oddělení biodiverzity regionálního pracoviště AOPK Východní Čechy, jež kolonii netopýrů monitoruje.

Místní kolonie je sledována od svého objevení v roce 1989. Pravidelně od roku 2013 je pak počet zdejších netopýrů sčítán pracovníky AOPK.

Počet netopýrů od roku 1989 roste. „Nejvyšší počet byl nasčítán v roce 2016, kdy se zde ukrývalo kolem 830 jedinců. Bylo to 512 samic a okolo 320 mladých. Pak dva roky počet klesal, nejméně jich bylo v roce 2018, a to 484. Od té doby počty netopýrů opět rostou. V loňském roce jich sídlilo ve věži kolem 592, letos již 632 jedinců,“ nahlíží do statistiky Milan Růžička a pokračuje: „Ačkoli netopýři budí nedůvěru svým nočním životem, jsou z pohledu člověka užiteční, živí se totiž hmyzem.“

Jejich potravu tvoří především noční motýli, brouci, pakomáři a jiný drobný hmyz a také pavouci a sekáči.

Než zamíří na zimoviště

Samci netopýrů velkých se zdržují mimo tyto mateřské kolonie. Od konce léta mají netopýři podle Růžičky období rozmnožování.

„Samice koncem srpna až začátkem září odlétají na místa, kde se setkávají se samci. V tu dobu se většinou nevrací do věže kostela, a než zamíří na svá zimoviště, vyhledávají si jiné úkryty,“ doplňuje.

Jednou z teorií prý je, že zimovištěm netopýrů z kostela v Heřmani jsou jeskyně Moravského krasu. „Nelze to vyloučit. Část z nich ale zcela určitě zimuje i v úkrytech v CHKO Železné hory. Bývají například i v údolí řeky Doubravy,“ poznamenává Růžička.

Letní kolonie netopýrů je chráněna od dubna do října. To je také období, kdy se v kostele nesmí pracovat, aby měli tito savci klid. Pokud by se střecha kostela musela opravovat, bylo by to právě mimo období jejich hnízdění.

A oprava bude v brzké době zřejmě nevyhnutelná. Střecha věže kostela je podle chotěbořského děkana v havarijním stavu.

„Trus netopýrů je velmi agresivní a trpí tím dřevěné trámy. I když je v poslední době chráníme speciálním krytem a trus se pravidelně odklízí. Začíná se také drolit střecha, protože se za ni netopýři zachytávají svými drápky,“ přibližuje děkan David.

S péčí o lokality s výskytem chráněných netopýrů pomáhá i Kraj Vysočina. Financuje především údržbu a úklid prostor, kde se netopýři zdržují.

„Je dobře, že se o to kraj takto stará, protože je problematické najít někoho, kdo by šel po netopýrech uklízet, byť je za to finanční odměna. Kraj našel osobu, která se o úklid trusu stará pravidelně každý rok,“ pochvaluje si starostka Vaňková.

I za okenicemi hradu

Další lokalitou na Vysočině, kde jsou větší kolonie netopýrů, je kostel a škola v Biskupicích. Tam jsou kolonie o několika desítkách jedinců. V přírodní rezervaci Roštejnská obora žijí kriticky ohrožení netopýři černí. Jejich letní kolonie, drobné shluky desítek jedinců, se zase ukrývají za okenicemi hradu Roštejn.

O životě netopýrů se mohou zájemci více dozvědět v rámci akce Mezinárodní noc pro netopýry. Například Záchranná stanice Pavlov u Ledče nad Sázavou pořádá v rámci tohoto projektu 11. září od 18 do 21.30 hodin tematickou akci, kde mohou návštěvníci vidět ukázku krmení handicapovaných netopýrů, práci s detektorem či odchyt netopýrů do sítí.