Už i Pelhřimov má svou magnetickou rezonanci. Vyšetří mozek, páteř či klouby

  8:42
Poslední z pěti nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina má svou magnetickou rezonanci. Právě tento diagnostický přístroj zatím v pelhřimovské nemocnici chyběl. Lidé museli na vyšetření cestovat do jiných zařízení, například v Jihlavě, Praze nebo v Jindřichově Hradci. Běžný provoz zahájil v pátek.

Magnetická rezonance v Pelhřimově | foto: Nemocnice Pelhřimov

„Pořízení tohoto přístroje pomůže k lepší dostupnosti zdravotní péče na Pelhřimovsku. Magnetická rezonance se stává standardem přístrojového vybavení okresních nemocnic,“ podotkl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný.

První pacienti už nový přístroj otestovali dříve. Slavnostního zahájení provozu se ale magnetická rezonance dočkala až v pátek, těsně před víkendem.

Pelhřimovská nemocnice diagnostický přístroj pořídila s využitím evropského dotačního programu za takřka 36 milionů korun. Dalších 26 milionů hrazených z rozpočtu hejtmanství stály stavební úpravy na oddělení. Vznikl nový přístavek na radiodiagnostickém oddělení, který zajišťuje potřebné zázemí pro toto vyšetření.

Magnetická rezonance je zobrazovací metoda postavená na využití silného magnetického a radiofrekvenčního elektromagnetického pole, díky čemuž lze vyšetřit většinu oblastí a orgánů těla. Klíčová je pro diagnostiku mnoha nemocí včetně neurologických, ortopedických a onkologických. Hlavní výhodou tohoto vyšetření je vysoká rozlišovací schopnost, díky níž lze posoudit morfologii i patologii měkkých tkání.

„V současné době na našem pracovišti budeme provádět vyšetření mozku, míchy, páteře a kloubů. Do budoucna plánujeme spektrum vyšetření rozšířit,“ informoval primář radiodiagnostického oddělení pelhřimovské nemocnice Václav Markvart.

Další předností nového přístrojového vybavení má být také zkrácení doby diagnostiky a tím rovněž rekonvalescence. „Zlepší se i diagnostika - nejenom u ambulantních pacientů, ale také u akutně hospitalizovaných. Už je nemusíme převážet na magnetickou rezonanci do jiných nemocnic,“ připomněla tisková mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.

Nové přístrojové vybavení je součástí radiodiagnostického oddělení, které se nachází v přízemí hlavní lůžkové budovy. Na vyšetření magnetickou rezonancí je nutné se nejprve objednat. Pacient musí mít s sebou žádanku od lékaře, vyplněný informovaný souhlas a dotazník.

„Celková doba vyšetření na magnetické rezonanci se může pohybovat od patnácti minut do jedné hodiny. Záleží na tom, jaké vyšetření je třeba udělat a zda je potřeba využít kontrastní látku,“ dodala Knapová.

Limitujícím faktorem pro provedení magnetické rezonance jsou magnetické kovové implantáty, kochleární (ušní) implantáty či první tři měsíce těhotenství.

Nemocnice už tímto přístrojem vyšetřila první pacienty. „Zatím to jsou jednotky pacientů denně, ale počet se bude postupně navyšovat,“ podotkla mluvčí nemocnice s tím, že objednací lhůty na toto vyšetření jsou nyní dva až tři týdny. „Předpokládáme, že se tato doba navýší úměrně tomu jak bude stoupat počet pacientů,“ dodala.

V Havlíčkově Brodě je magnetická rezonance od roku 2019:

15. dubna 2019