Proměna světelského náměstí pokračuje, v pondělí se pro dopravu uzavře

  8:42
Přeměna náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou vstupuje do další fáze. Zemní práce se více přesouvají na severní stranu před blok obchodů. Mimo jiné zde bude nutné vykopat původní teplovod. V souvislosti s postupem prací se změní i dopravní režim a a uzavírka se posune.

Rekonstrukce centra Světlé nad Sázavou začala loni, největší díl prací ale na dělníky čeká letos. Do zimy má být proměna náměstí za 84 milionů korun hotová. | foto: Archiv Městského úřadu Světlé nad Sázavou

Hned v pondělí z kraje příštího týdne se náměstí pro veškerou dopravu zcela uzavře. Dosud je možné se do jeho východní části dostat ulicemi Nádražní a Komenského. To ale v polovině měsíce přestane platit, příjezd i z této strany na náměstí uzavře plot.

„Uzávěra se posune až ke křižovatce těchto ulic. Řidičům doporučujeme využít parkoviště v ulici Na Sídlišti nebo například v ulicích Komenského a Sázavská. Zásobování provozoven bude umožněno po dohodě se zhotovitelem stavby,“ informovala na webu města mluvčí Blanka Sedláková.

Celkový pohled na jižní část světelského náměstí Trčků z Lípy. Před kostelem vznikne široké dvouúrovňové schodiště, v terase, na níž bude odpočinková zóna, získá nové prostory informační centrum. Prostor před radnicí se změní v malý parčík.

Posun uzavírky souvisí s postupem prací. Ty se pomalu ze západní části a od fary dostávají před blok obchodů s prodejnou Coop. „Zde dojde nejprve k odstranění původního teplovodu a následně k přeložkám všech sítí,“ přiblížila mluvčí.

Teplovodní potrubí pod severní stranou náměstí je do jisté míry rarita. V zemi zůstalo, i když se už několik desítek let nepoužívá. „Bylo položeno v 70. letech minulého století. Rozvádělo teplo ze skláren do kina, městských budov v centru a na sídliště,“ vysvětlil starosta František Aubrecht.

Zhotovitelská firma nyní musí potrubí vykopat a podloží sanovat. Teplovod totiž překáží pokládce nové kanalizace. I to je jedno z drobných zdržení v harmonogramu.

To druhé spočívalo ve skalnatém podloží v části náměstí nejblíže křižovatce nad mostem přes Sázavu. S masivem tu ostatně dělníci bojovali už loni při rekonstrukci křižovatky. Nemělo by se však jednat o žádné zásadní zdržení.

Před farou už je vydlážděné parkoviště

První části náměstí už jsou dokončené. Týká se to zejména části před farou, kde vzniklo nové dlážděné parkoviště. „Pro chodce už zde byl vytvořen koridor do Dolní ulice,“ konstatoval starosta Aubrecht.

Jak dodal, bude to v případě rekonstrukce náměstí běžný postup. Jakmile bude nějaká část dokončená, okamžitě se otevře. Nebude se čekat na kompletní dokončení. „Chceme, aby alespoň chodci mohli těmi místy ihned projít. Přestavba náměstí je pro občany i zdejší podnikatele nesmírně náročná, nechceme je omezovat déle, než je to nutné,“ vzkázal.

V brzké době by měly být hotové i další úseky, zejména na jižní a západní straně náměstí. „V současné době probíhá dláždění prostoru před Elektrem Laňka, u kostela svatého Václava se usazuje schodiště,“ přiblížila Sedláková. Přeložky sítí byly dokončeny na rohu u bufetu U Havlů, dláždění v této části ale bude ještě chvíli trvat. Dlažba už byla usazena i před hotelem Barbora.

Přístup pěších na náměstí zůstane zachován po celou dobu rekonstrukce, otevřené jsou i všechny obchody a provozovny. Vedení města však občany nabádá ke zvýšené opatrnosti. „Na oplocení podél stavby jsou umístěny směrovky a mapky s trasou, kudy místo obejít,“ dodává Blanka Sedláková.

Velká proměna centra Světlé začala loni. Tehdy byla opravena křižovatka nad mostem přes Sázavu ve spodní části náměstí. Stavební práce, které zasáhly hluboko do podloží a týkaly se i výměny inženýrských sítí, si vyžádaly dlouhá dopravní omezení.

Stavební firma zatím dohodnutou cenu drží

Letos od konce zimy už se pokračuje přímo na náměstí. Začalo se prostorem před farou a kostelem, kde archeologický průzkum prokázal existenci původního hřbitova. Nad hlavní křižovatkou byly položeny schody, zmizela slepá ulice s parkovacími místy a vznikla menší terasa, kde bude umístěno informační centrum.

Největší proměnou projde prostor před radnicí. Zcela zmizí nynější vyhrazené parkoviště, které bude nahrazeno parkovou úpravou. Zeleň přibude i podél hlavního průtahu. Náměstí dostane jednotný povrch, hezčí budou i další jeho zákoutí. V konečném důsledku tam však ubude několik parkovacích míst.

Revitalizace náměstí je největším projektem Světlé v posledních letech. Připravovala se na něj minimálně patnáct let. Proměna vychází z projektu architektek Adély Středové a Simony Fišerové, které už v roce 2007 zvítězily v soutěži. Jejich návrh byl několikrát přepracován, doplněn a pozměněn.

Celá rekonstrukce včetně loňské úpravy hlavní křižovatky v jeho spodní části a nového mobiliáře „vyššího standardu“ má vyjít na 84 milionů korun. Pravděpodobně to ale bude ještě více. „Předpokládáme, že náklady navýší loňské vícepráce i zdražení stavebních materiálů,“ už dříve uvedl František Aubrecht.

Nyní ovšem poznamenal, že k žádnému jednání o navýšení ceny se zhotovitelem dosud nedošlo. „Firma se potřebným materiálem předzásobila, kromě drobných víceprací jsme zvyšování ceny zatím neřešili. Přál bych si, aby to tak zůstalo,“ dodal světelský starosta.