Počet dětí bez jízdenky v Jihlavě rostl, revizoři ale rodiče neinformovali

  10:02
V loňském roce po propuknutí pandemie koronaviru přibylo v Jihlavě dětí do patnácti let, které revizoři zjistili v MHD při jízdě načerno. Loni jich takto odhalili 480, zatímco o rok dříve 458. Až dosud dopravní podnik přestupky rodičům neoznamoval, to se teprve nyní začíná měnit.

ilustrační snímek | foto: Jaroslav Šnajdr, MAFRA

Dosud záleželo pouze na dětech, jestli svůj přestupek oznámí rodičům. Přitom samozřejmě platí, že čím déle trvá zaplacení pokuty, tím výše sankce narůstá. Šéf dopravního podniku Radim Rovner sdělil MF DNES, že se tuto letitou praxi s kolegy snaží změnit. A rodiče budou o černých jízdách informovat.

To by uvítala advokátka a městská zastupitelka Eva Decroix (ODS). „Dluhy vzniklé z dětských pokut za chybějící jízdenku již učinily mnoho zla a víme, že není fér je nechat na bedrech dětí. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že mé děti začínající školní docházku v Jihlavě si jízdenku necvakly a nebyly schopné se doma jednoznačně vyjádřit, jestli od revizora pokutu dostaly, nebo ne. Přišly pěšky přes půl města, uplakané a úplně vyděšené,“ popsala Decroix.

Podle ní se školáci v nastalé situaci úplně neorientují, stydí se a neumějí posoudit závažnost přestupku a jeho dopady. „Samozřejmě to závisí na věku, neb jinak chápe situaci druhák a jinak patnáctiletá slečna,“ porovnala.

Je jen na dítěti, zda doma ukáže zápis od revizora

A jak to tedy přesně chodí, když revizor zjistí dítě při jízdě načerno? Předá školákovi zápis o provedené kontrole s poučením, aby ho předal doma rodičům. A záleží už jen na dítěti, jestli to opravdu udělá.

Částka přirážky k jízdnému je 705 korun na místě. A pak už suma narůstá. Pokud je pokuta zaplacena do patnácti kalendářních dnů, platí se již 805 korun. Pak se částka zvyšuje ještě výš na 1 505 korun.

Pokud školák ani jeho rodina nezaplatí ani za rok a půl od černé jízdy, vstupuje do případu externí společnost zabývající se vymáháním peněz.

„Výše závisí na době, kdy bude částka uhrazena. Částku tvoří samotná přirážka k jízdnému 1 500 korun a zákonný úrok z prodlení maximálně 170 korun. Takových případů jsou necelé dvě stovky za rok. Stále se v nich navíc opakují stejná jména špatně přizpůsobivých osob,“ uvedl Radim Rovner, šéf dopravního podniku.

Advokátka: Výchovný efekt neroste s výší pokuty

Advokátce Decroix přijde spravedlivé u dětí do patnácti let, aby byli o kontrole informováni rodiče. Rovněž aby měli patnáctidenní lhůtu k úhradě přirážky ve snížené výši.

„Výchovný a preventivní efekt pokuty se totiž nezvýší tím, že se zvýší výše pokuty. Věřím, že i dopravní podnik má zájem na tom, aby přirážka k jízdnému byla především preventivní a od další jízdy načerno odrazovala. To ale u dětí bez spolupráce rodičů půjde jen obtížně,“ míní Decroix.

Školáci navíc nemohou dle jejího mínění uhradit pokutu na místě. „A pevně věřím, že ani neexistuje praxe, kdy by revizor přijal od dětí při kontrole úhradu pokuty na místě. Teprve pokud ani řádně informovaní rodiče přirážku nezaplatí v dané lhůtě, měla by se navyšovat. Upřímně, kdo z nás v dětských letech nezapomněl na pokutu z knihovny, dokud domů nepřišla obálka s výzvou. Většinou pak nastal ‚sekecmazec‘, pokuta byla uhrazena druhý den a my si dali příště velký pozor. Ta obálka byla větší trest než pokuta,“ přirovnala.

Podle vyjádření dopravního podniku se revizoři snaží drobné prohřešky z roztržitosti a nepozornosti u nejmladších dětí vyřešit i domluvou. „Pokutujeme především opakované prohřešky,“ uvedl Radim Rovner. MF DNES ale zná případy, kdy pokuty padly ihned při první zjištěné jízdě načerno.

Přistupují revizoři ke všem cestujícím stejně?

V Jihlavě se také již delší dobu diskutuje mezi cestujícími o jejich poznatcích, že k některým skupinám dětí jsou revizoři benevolentnější. A že je pouze upozorní, aby si bez pokuty vystoupili, pokud nemají jízdenky. 

Přistupují tedy jihlavští revizoři ke všem dětem stejně?

Podle Radima Rovnera se tak snaží v naprosté většině případů cestujících. Mimochodem, černé jízdy dětí do 15 let činí ročně v Jihlavě zhruba devět procent z celkového počtu všech pasažérů přistižených bez platného dokladu.

Podle Rovnera se nyní podnik snaží změnit letitou praxi. „Budeme přestupky písemně oznamovat zákonným zástupcům. Nemáme ale jinou možnost, jak zjistit jména a adresy zákonných zástupců než dotazováním nezletilých. Nechceme děti víc stresovat například městskou policií,“ sdělil ředitel.

Taky se podle něj s kolegy snaží rodiče i děti motivovat ke slušnosti a zodpovědnosti. „Slušné je nekrást a zodpovědné je platit za spotřebované zboží a služby. Spotřebovaná služba bez zaplacení je podle nás krádeží,“ dodal Rovner.

Dopravní podnik chystá pro žáky výuku i zlevnění

Dopravní podnik připravuje ve spolupráci s odborem školství projekt výchovy žáků. Jeho součástí bude podrobné představení dopravního podniku. Dětem chtějí školitelé ukázat i správnou obsluhu odbavovacího systému v trolejbusech a autobusech.

„Koronavirus a distanční výuka nám ale zatím neumožňují program zahájit. Zároveň připravujeme výrazné zlevnění jízdného pro školáky,“ dodal Rovner.

Pro všechny děti ve věku od šesti do čtrnácti let, které nyní jezdí za 1 875 korun ročně, chystá slevu ve výši 1 155 korun. Pokud úpravy tarifu schválí jihlavští zastupitelé, bude stát roční žákovská jízdenka výrazně méně: 720 korun. V takovém případě podnik očekává zvýšení zájmu dětí o cestování MHD a s tím též snížení jízd bez platné jízdenky.

Autor: