Je jaro, Kobylinec na Třebíčsku pokryly květy vzácných modrých konikleců

  12:04
Přílivu návštěvníků nyní čelí přírodní památka Kobylinec u Trnavy na Třebíčsku. Rozkvetly zde vzácné koniklece velkokvěté, jichž je loučka na kamenitém pahorku Kobylinec tradičním domovem.

K neobvyklé atrakci se vydávají na výlety celé rodiny s dětmi, botanikové, ale třeba v rámci romantického výjezdu do přírody často i milenecké páry.

Kobylinec má rozlohu necelého půl hektaru a je součástí Přírodního parku Třebíčsko. Kromě ochmýřeného jedovatého koniklece se zde nachází také další chráněné druhy flory a fauny, jako je třeba smil písečný, kociánek dvoudomý, třešeň křovitá nebo ještěrka obecná.

Na Třebíčsku se nachází více lokalit, kde roste koniklec. Dalším místem je kopec u Klučova jihovýchodně od Třebíče, kde se vyskytuje i koniklec černající, nebo přírodní památka Ptáčovský kopeček východně od Třebíče.

„Koniklece jsou jedny z nejstarších květin. Do dneška si zachovaly chlupatý vzhled, což je chrání. Květy se zatahují a roztahují podle světla i podle teploty. Když je nízká teplota, stáhnou se, jako kdyby nebyly rozkvetlé,“ uvedl ochránce přírody Vilém Jurek. Květy teplomilného koniklece zvěstují příchod jara.

Autor: