Jihlavě už je skládka v Henčově malá, rozšíří ji o dva a půl hektaru

  8:50
Komunálního odpadu, který vyprodukují obyvatelé Jihlavy, je i přes snahu o třídění a recyklaci tolik, že už mu nestačí stávající skládka v Henčově. Její kapacita je už téměř vyčerpaná. Ročně se na ni vyveze 30 tisíc až 35 tisíc tun odpadu. Zastupitelé proto rozhodli o jejím rozšíření a koupi pozemků.

Kapacita henčovské skládky už je téměř vyčerpaná. Ročně se na ni vyveze až 35 tisíc tun odpadu. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„K červenci loňského roku byla skládka naplněná zhruba na 80 procent. Pokud se výrazně nezvýší produkce odpadu v následujících měsících, bude podle propočtů naplněna v červnu 2022. Snížit produkci odpadu se nedaří ani díky intenzivní snaze o recyklaci a třídění,“ stojí v materiálech, které dostali jihlavští zastupitelé.

Bez větších diskusí se shodli, že je třeba skládku rozšířit. Město již vykoupilo sousedící pozemky, o které bude skládkovací plocha rozšířena. Podle Služeb města Jihlavy, které mají provoz skládky na starosti, se jedná přibližně o 2,5 hektaru pozemku.

Rozšíření je plánováno severně od současných skládkových polí, a to mezi nimi a silnicí Nové Domky - Henčov. Nové pozemky pro skládku jsou ve tvaru písmene L.

Životnost skládky by se tím měla rozšířit minimálně do roku 2035. „My si ale myslíme, že by to mohlo být ještě o něco déle, protože v roce 2030 by měl vstoupit v platnost zákon, podle které by na skládce mělo být ukládáno pouze to, co nejde roztřídit nebo spálit ve spalovnách. Objem vyváženého odpadu na skládku by byl tedy menší,“ řekl mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.

Příprava bude stát přes 40 milionů korun

Mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk uvedl, že již došlo ke změně vlastníka pozemků pro budoucí skládku ve prospěch města Jihlavy. „Čekáme, až bude nový vlastník zapsán v katastru nemovitostí a budeme mít v ruce stavební povolení. Pak hned vyhlásíme soutěž na zhotovitele stavby s tím, že bychom chtěli, aby přípravné práce začaly již na podzim tohoto roku,“ připomněl Martin Málek.

Rozpočet na rozšíření skládky komunálního odpadu počítá s investicí 41 milionů korun.

„Musí se udělat skrývka zeminy a vybudovat odvod skládkových vod. Bude nutné vytvořit hydroizolační vrstvu, aby nedocházelo k průsakům do podzemních vod kvůli hnilobným procesům ve skládce. Bude se dělat také nová obslužná komunikace, která povede kolem skládky,“ vypočítal Málek práce, které bude nutné udělat, aby rozšíření skládky bylo funkční a bezpečné.

Termín dokončení stavby, i s ohledem na nadcházející zimu, magistrát předpokládá v září 2022.

Spalovna odpadu na Vysočině nebude

Jihlava od letošního roku část svého objemného odpadu (například nábytek), odváží do brněnské spalovny SAKO Brno. Podobně to dělají i další obce z Vysočiny.

Jedním z uvažovaných řešení, jak nakládat s odpadem, bylo vybudování spalovny. V minulosti se hovořilo o tom, že by krajská spalovna, nazývaná jako Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), mohla stát například v Jihlavě nebo ve Žďáře nad Sázavou.

Proti výstavbě spalovny v Jihlavě se v říjnu 2016 vyjádřila i naprostá většina lidí hlasujících v referendu. To však kvůli malé účasti nebylo platné. O rok později se Sdružení obcí Vysočiny rozhodlo, že spalovna se na Vysočině budovat nebude.

„Město Jihlava spolu s dalšími obcemi ze Svazu obcí Vysočiny v tuto chvíli nechává dělat aktualizaci Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV). V rámci této aktualizace manažerka ISNOV Martina Vrbová spolu s Energetickou agenturou Vysočiny (EAV) hodnotí různé možnosti - zejména porovnání možností výstavby nového Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) v kraji (Jihlava - Žďár - Pelhřimov) a možnosti odvozu odpadu z Vysočiny do jiných stávajících ZEVO (Brno, Opatovice, Vráto u Českých Budějovic),“ uvedl mluvčí magistrátu Daněk.