Rytíř zve do kaple, která překvapí vznešenou výzdobou v černé a zlaté barvě

  11:50
Zvenčí strohá budova s béžovou fasádou, která však uvnitř překvapí vznešenou výzdobou laděnou do černé a zlaté. To je kaple Panny Marie Bolestné v Kameni na Pelhřimovsku. Od pátku nabídne speciální prohlídky s průvodci v kostýmech rytíře Jana Kryštofa Malovce z Malovic a jeho ženy Marie Veroniky Švihovské.

Kaple byla původně postavena jako hrobka rodu Malovců, kteří pobývali na zdejším panství v 17. a 18. století. „Je zde krásný oltář s ústřední postavou Panny Marie Bolestné a pěti anděly. Všemu dominuje černá a bohaté zlacené řezby. Máme zde také zrekonstruované funkční varhany, pořádáme zde řadu doprovodných akcí, jako jsou výstavy či koncerty,“ přiblížila průvodkyně Zlata Vobinušková.

Kaple byla od roku 1984 uzavřená a chátrala. „To se podepsalo hlavně na raně barokním mobiliáři, který je původní z 95 procent,“ podotkla Vobinušková.

Až v letech 2017 až 2022 byla díky investicím Kraje Vysočina zrekonstruována a zrestaurována. V rámci restaurování bylo obnoveno i dvanáct takzvaných konsekračních křížů na stěnách kaple.

„Pochází z doby Jana Kryštofa Malovce, z druhé poloviny 17. století. Jsou důkazem, že tehdy byl prostor vysvěcen. Ze stejného období je i iluzivní balustráda na kůru,“ vysvětlila průvodkyně.

Zajímavostí je nenápadná nika - výklenek - v jižní stěně. Patří k nejstarším prvkům nynější kaple. „Tato kaple vznikla z původní malé renesanční kapličky, která zde byla postavena mezi lety 1630 až 1640. Tu pak nechal Jan Kryštof Malovec přebudovat mezi lety 1667 a 1671 na raně barokní. Výklenek je renesanční,“ podotkla Vobinušková.

V červenci a srpnu je kaple přístupná denně mimo pondělí. Ve dnech 5. , 12. a 26. července a 9. a 16. srpna se uskuteční speciální večerní kostýmované prohlídky. Ty je potřeba si předem rezervovat na webu blízkého Hradu Kámen, pod jehož správu kaple spadá.

Průvodci podají řadu informací o historii kaple i o osudech jejích stavitelů a návštěvníků. Návštěvnické a průvodcovské zázemí je u kaple po dobu opravy hradu pouze jako provizorní. „Adekvátní zázemí bude u hradu po dokončení jeho rekonstrukce, což by mělo být asi v létě roku 2026,“ podotkla průvodkyně Vobinušková, která je zároveň kastelánkou Hradu Kámen.