Po letech sporů o kanalizace se blíží smír, podle kritiků za stovky milionů

  12:04
Po osmi letech se blíží ke konci spor jihlavského magistrátu se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK) o vydání vodohospodářského majetku. Sérii návrhů dohod, jež umožňují smírné řešení, odsouhlasili zastupitelé. Kritici namítají, že město smírem přijde až o 600 milionů korun.

Na soudní spory o vodohospodářskou infrastrukturu doplácejí obyvatelé Jihlavy. Například ulice Jiřího z Poděbrad je uzavřená, rozkopaná a částečně obehnaná plotem už dva roky. Smír by mohl napomoci k rychlejšímu dokončení prací. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Pro klíčový bod jednání hlasovalo třiadvacet zastupitelů, proti jich bylo třináct, jeden se hlasování zdržel. S dohodou souhlasili mimo jiné i někteří opoziční zastupitelé, například za KSČM nebo bývalý jihlavský primátor Rudolf Chloupek z ČSSD.

„Léta jsme usilovali o to, abychom byli vlastníky tohoto majetku. Tyto dohody to umožňují,“ vysvětlil Pavel Šlechtický (KSČM), proč hlasoval pro.

Znění pěti dílčích dohod jednohlasně schválila také valná hromada SVAK, která zasedala v úterý odpoledne. Ještě tento pátek by se měla podepsat dohoda. Nově nabytý majetek bude provozovat divize Služeb města Jihlavy (SMJ).

Smírným řešením a ukončením dlouholetých vleklých sporů se otevře cesta k investicím, dotacím i opravám vodovodů a kanalizací v Jihlavě. Konečně by tak mohla být opravena i dva roky uzavřená a rozkopaná ulice Jiřího z Poděbrad. Právě ta doplatila na spory města se SVAK a Vodárenskou akciovou společností (VAS).

Město získá 190 kilometrů vodovodů a 165 kanalizací

V rámci narovnání získá město Jihlava veškerý vodohospodářský majetek na svém území, s výjimkou takzvaného společného nedělitelného majetku SVAK, a jednorázový finanční příspěvek na obnovu vodohospodářského majetku a infrastruktury ve výši 202 milionů korun. Podle zastupitele Miroslava Tomance (Fórum) město získá 190 kilometrů vodovodního potrubí a 165 kilometrů kanalizačních trubek.

Nadále sporná zůstane už pouze otázka vlastnictví nedělitelného majetku. Jedná se především o úpravnu vody Hosov, která je z těchto dohod vyjmuta.

Zastupitelé měli k rozhodnutí dvě možnosti. Buď dohodu schválí a dají šanci investicím, opravám, žádostem o dotace a vlastnímu provozování, anebo ji nepřijmou a budou dál trvat na soudních sporech s nejistým výsledkem a koncem.

Text dohod připravovaly obě strany a zastupitelé se s ní mohli seznámit na třech pracovních seminářích.

Kalina: Bude nám předána vybydlená infrastruktura

Například podle Jaromíra Kaliny (KDU-ČSL) se město touto dohodou vzdává nároku na 600 milionů korun. „Tato dohoda je v rozporu se zásadami péče řádného hospodáře. Uzavření dohody by negovalo vše, čeho se Jihlava zatím domohla. Bude nám předána vybydlená vodohospodářská infrastruktura,“ poznamenal také.

Proti dohodě byli i zastupitelé z ANO. „Jsem zásadně proti uzavření dohody. Její nastavení není pro město výhodné,“ konstatoval například Daniel Mayer z tohoto hnutí.

Kvůli hádkám politiků žijí obyvatelé už dva roky v rozkopané ulici:

Jak však upozornila primátorka Karolína Koubová (Fórum), město se nevzdává 600 milionů. „Částka 202 milionů je doplatek ke 184 milionům, které již máme. Tím se dostáváme na 400 milionů, což je polovina nároků. Zažalovali jsme SVAK o 800 milionů, ale je to sporné a není jasné, zda a kdy se k této částce dostaneme. Pokud se budeme soudit, je to běh na dlouhou trať a může to trvat dalších deset let,“ uvedla.

Péče řádného hospodáře podle ní neznamená usilovat za všech okolností o maximum nároků nebo jedné skupiny nároků bez posouzení úspěšnosti postupů v soudních sporech. „Jak po osmi letech souzení víme, ani názory soudu a správních orgánů na mnohé sporné otázky nejsou jednotné. Tedy odhadovat výsledek sporů je spíše věštěním z křišťálové koule než reálný odhad,“ zdůraznila.

Advokátní kanceláře inkasovaly dvanáct milionů

První rozhodnutí vystoupit ze SVAK učinilo zastupitelstvo již v roce 2009. Tento termín byl posunut a město vystoupilo ze SVAK ke konci roku 2012.

Mezi městem a SVAK však nedošlo k dohodě na způsobu a formě vzájemného vypořádání majetkových a finančních práv. V roce 2013 započala soudní řízení a spory mezi městem a SVAK a VAS, jež dosud nebyly ukončeny.

Advokátním kancelářím, které město zastupovaly v tomto období, radnice vyplatila za jejich služby dvanáct milionů korun.

V listopadu loňského roku se zástupci města společně s šéfy SVAK a VAS sešli u jednacího stolu a podepsali memorandum o společném postupu s cílem najít smírné řešení dlouholetého sporu.

Na základě probíhajících jednání bylo memorandum v březnu prodlouženo a zahájena jednání ohledně konkrétních parametrů možné dohody o narovnání sporných nároků všech stran. Také o uspořádání jejich vztahů do budoucna tak, aby bylo možné dodržet termín vypořádání ještě do konce roku 2020.