Zemědělci chtějí v Jemnici stavět výkrmnu prasat, lidé se staví proti

  8:42
Část obyvatel Jemnice na Třebíčsku se ozvala proti záměru vybudovat ve čtyřtisícovém městě velkokapacitní chovy drůbeže a vepřů. Obávají se zápachu a snížení kvality života. Mínění veřejnosti má potvrdit anketa. Starosta nevylučuje ani možnost vyhlášení referenda.

ilustrační snímek | foto:  Michal Šula, MAFRA

Veřejným děním v Jemnici nyní hýbou velké emoce. Za vše může záměr firmy Zeobs z holdingu společnosti Rhea holding, vybudovat v katastrálním území města dva provozy živočišné výroby.

Podle ředitele společnosti Josefa Koláře by mělo jít o výkrmnu prasat na zastavěné ploše do dvou hektarů a drůbeže na zastavěné ploše 2,5 hektaru.

„Náš záměr má přinést snížení spotřeby průmyslových hnojiv jejich nahrazením organickými hnojivy produkovanými dobytkem. To je správná zemědělská praxe. Jde i o vytvoření nových pracovních příležitostí,“ vypočítal Josef Kolář, jaký je záměr společnosti a co přinese.

Do třetice jde o vznik provozu potravinářské výroby ve stávajícím zemědělském areálu firmy v Jemnici a produkce domácích potravin.

„Jelikož se územní plány nemění každou chvíli, přišlo nám vhodné změnu zakomponovat už nyní. Až čas ukáže, zda tam budeme zpracovávat mléko, maso, nebo dělat müsli tyčinky z našich ovocných sadů,“ řekl ředitel holdingu.

Lidé se obávají hlavně zápachu

Společnost k záměru potřebuje nejprve odsouhlasit změnu územního plánu. Když zastupitelé letos v březnu schvalovali zařazení návrhů do změn územního plánu, jejichž součástí byly i tři návrhy tohoto investora, byli všichni přítomní zastupitelé napříč politickým spektrem pro.

Pak ale o sobě hlasitě dala vědět část veřejnosti, které se záměr nelíbí. Lidé se obávají hlavně zápachu spojeného s chovem zvířat a následným rozvozem jejich výkalů na okolní pole. Předpokládají zvýšení dopravní zátěže, pokles kvality bydlení, snížení cen nemovitostí i ohrožení spodních vod.

„Mám zkušenost s bydlením blízko drůbežárny. Není to to, co by si člověk přál. V takovém měřítku, co se chystá kolem Jemnice, tu nebude k žití,“ sdělila své obavy Marie Krebsová v radničním zpravodaji.

„Čeho je moc, toho je příliš. Takovou koncentraci zvířat a tak velké chovy, které jsou navrhovány, by Jemnici extrémně zatížily,“ pravil Karel Stober, předseda Českého svazu ochránců přírody Jemnice a člen spolku Za dobrý život na Jemnicku.

Podle něj by se vybudováním velkokapacitního chovu snížila i kvalita života v rekreační oblasti Hlubokého rybníka. „Jedna z velkovýkrmen by měla stát téměř v sousedství této chatové oblasti. Převažující západní větry by zápach směřovaly na tuto oblast,“ obává se Karel Stober.

Radnice řeší formu ankety

Své názory nechali lidé zaznít i před několika dny na veřejném projednávání tohoto záměru.

Podle starosty města Miloně Slabého (SNK Jemnice) bylo na setkání kolem 500 lidí. „Situace ve městě je bouřlivá. Vnímám to tak, že většina obyvatel Jemnice je proti tomuto záměru,“ říká starosta.

Přibližně za měsíc, 27. října, bude zastupitelstvo hlasovat o změnách územního plánu a rozhodne, zda záměr firmy Zeobs pošle do dalšího kola. Ještě předtím by se měla ve městě uskutečnit veřejná anketa týkající se tohoto záměru.

„V tuto chvíli řešíme formu ankety. Pokud by byla tištěná, lidé by odevzdávali anketní lístek společně s hlasováním do parlamentních voleb. Možností je i anketa webová. Rozhodneme se do konce měsíce,“ sdělil starosta.

Nevylučuje ani možnost vypsání referenda. „Pokud zastupitelé pustí změny územního plánu do dalšího kola, bylo by namístě vyhlášení referenda. Situace je vážná a myslím si, že k referendu dojde tak či tak,“ domnívá se Slabý.

Sám je proti záměru investora. „Po zvážení kladů a záporů jsem došel k přesvědčení, že přínosy v rovině ekonomické a zaměstnanosti nepřeváží nad negativy,“ uvedl ve svém prohlášení starosta.

Zastupitelé nejsou zcela rozhodnutí

Jemničtí zastupitelé jsou co do sdílení svých názorů na záměr investora zatím velmi skoupí, nebo nejsou rozhodnutí. Například radní a zastupitel Zdeněk Hopian (KSČM) se nechtěl vyjádřit vůbec. „Nebudu vám zatím říkat svůj názor. Od toho pak bude zastupitelstvo,“ sdělil pouze.

Na vážkách je zatím i zastupitel za ODS Pavel Nevrkla. „Nejsem rozhodnut. Přečetl jsem o tom stovky stran, byli jsme se se zastupiteli podívat do podobné farmy a překvapilo mě, jak pěkně to tam vypadalo. Negativem je velká koncentrace na jednom místě. Dají se ale najít i pozitiva, jako je nabídka stovek nových pracovních míst,“ uvažuje.

Jedním ze zastánců tohoto záměru je zastupitel Petr Novotný (Mladí za rozvoj Jemnice). „Já tomuto záměru fandím. Jsem pro a jsem rád, že Jemnice bude mít konečně silného partnera, který by do města přivedl práci. Přítomnost a působení firem pana Koláře vidím pro Jemnici jako obrovskou příležitost, která se nemusí v budoucnu opakovat. Ačkoliv jsme hrdé město, pořád jsme součástí venkovské krajiny a na venkov patří zemědělství,“ vyslovil se Novotný s tím, že jeho názor není názorem uskupení Mladí za rozvoj Jemnice, ale bude hlasovat pro změnu územního plánu.

V záměru oceňuje i to, že investor dá potravinářským provozem novou šanci chátrajícímu zemědělskému areálu, kde není možná živočišná ani rostlinná výroba. „Společnost Zeobs má zájem areál zkulturnit a nabídnout zde práci za mzdu, která odpovídá slušným platovým poměrům,“ dodal Novotný.