Stavba Součkových hřišť v Brodě se komplikuje, projekt ohrožuje biocentrum

  8:44
Vybudování nových fotbalových hřišť za peníze utržené z prodeje odchovance Tomáše Součka do West Hamu se havlíčkobrodskému fotbalovému klubu FC Slovan komplikuje. Sportoviště, jak jej naplánoval, zasahuje do lokálního biocentra. O jeho umístění se ještě bude jednat. Osekání projektu šéf klubu odmítá.

Tomáš Souček je s klubem, v němž s fotbalem začínal, neustále v kontaktu. V létě do Havlíčkova Brodu osobně zavítal a mimo jiné se zde i oženil. Jednání o výstavbě tréninkových hřišť sleduje, o posledních krocích ho vedení města informovalo. Vedle Součka | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Fotbalový klub z prodeje záložníka z pražské Slavie do anglické Premier League získal desetiprocentní podíl. Na účet mu přišlo zhruba 43 milionů korun. Peníze chce vložit do vybudování tréninkového centra pro mládež a rozšíření stávajícího zázemí.

V plánu má výstavbu dvou fotbalových hřišť, jednoho s přírodní trávou, druhého s umělou. Areál by měl také obsahovat workoutové hřiště, zázemí pro mládežnické týmy a parkoviště.

„Nadstavbou by mohla být krytá nafukovací hala, která by sloužila v zimních měsících pro zakrytí hřiště s umělou trávou,“ představil předseda klubu Pavel Mazánek.

Ke stavbě centra si fotbalisté vybrali plochu navazující na současný sportovní areál Na Losích. Umístěno by mělo být u řeky Sázavy za hřišti na házenou. V těchto místech pozemky vlastní město a původně zde plánovalo stavět druhou sportovní halu.

Jenže aby se do lokality dvě hřiště vešla, bylo by potřeba drobně zasáhnout i do lokálního biocentra, které u řeky bylo vytyčeno. Klub kvůli tomu zažádal o změnu územního plánu na části pozemku. A k tomu mají zastupitelé výtky.

V remízcích žijí koroptve, ledňáčci, slepýši i ohniváčci

„Je to ekologicky významná zóna, součást územního systému ekologické stability,“ tvrdí Václav Hlaváč (Společně pro Brod), ochránce životního prostředí, předseda výboru a opoziční zastupitel. V remízcích podél řeky se vyskytují chránění a vzácní živočichové jako koroptev, ledňáček, slepýš křehký nebo motýl ohniváček.

„Ale není to jen o biocentru. Projekt tak, jak byl představen, zasahuje i do aktivní zóny záplavového území,“ upozornil na další konflikt Hlaváč. „Záležitost dosud nebyla projednána v příslušných výborech, neznáme ani stanoviska jednotlivých odborů,“ podotkl.

Podobné námitky měl i jeho kolega ze stejného hnutí Tomáš Hermann. „Jde o hektar pozemků, což není zrovna málo. Navíc z nákresu není patrné, zda byl ponechán podél řeky prostup pro budoucí cestu pro pěší a cyklostezku,“ dodal.

Část opozice žádala o stažení bodu z jednání, jeho důkladné projednání v příslušných výborech a na odborech městského úřadu. Navrhovali, že teprve poté by se o něm mělo hlasovat.

Vždyť halu jsme tam už schválili, diví se místostarosta

„Slovan tlačí čas, potřebují podat žádost o dotaci. Tím, že záležitost odložíme, celý proces zdržíme o dva měsíce,“ bránil se takovému řešení místostarosta Zbyněk Stejskal (ODS).

„Lokalita byla dávno vyčleněna pro náročnější výstavbu. Měla tam stát sportovní hala, s čímž už zastupitelstvo v minulosti vyslovilo souhlas. Přijde mi zbytečné, aby se dvě placatá fotbalová hřiště na stejném místě řešila znovu od začátku,“ vysvětloval. Nutno ovšem dodat, že sportovní hala měla stát v dostatečné vzdálenosti od řeky i biocentra.

Zastupitelé se nakonec shodli na kompromisu. Záměr pořízení změny územního plánu schválili, ale dali si dvě podmínky. Zaprvé, že se o projektu budou s fotbalisty ještě bavit a zamyslí se nad umístěním hřišť a případně i jejich počtem. A za druhé, že zůstane zachován prostor podél řeky.

„Nadšený z jednání zastupitelstva zrovna nejsem,“ poznamenal po jeho skončení Pavel Mazánek. Podle něj bude pro fotbalový klub stěžejní, jak rozhodnou orgány na ochranu přírody, na něž vznesli dotaz ohledně biocentra.

Jedno hřiště by se nevyplatilo a nic by nevyřešilo

Dalším jednáním s představiteli města se nebrání, ani on nepovažuje zakreslené umístění dvou hřišť za zcela definitivní. Redukovat projekt a stavět třeba jen jedno hřiště, jak také mezi zastupiteli zaznělo, však rozhodně nechce.

„Je to významná investice a jedno hřiště by se nevyplatilo a nic by neřešilo. Když už to budeme dělat, chceme, aby to nějak vypadalo a sloužilo. Nechceme, aby si za deset let někdo klepal na čelo, kdo vymyslel jedno odloučené fotbalové hřiště za tolik peněz,“ konstatoval Mazánek. Jestliže se s městem nedohodne, nevyloučil hledání zcela jiné lokality.

„Zastupitelé projevili vůli mít fotbalové hřiště v této lokalitě. Jen je to ještě potřeba posoudit z pohledu ochrany přírody a doladit detaily. Tomáše Součka, který se o projekt sám zajímá, jsme po jednání informovali, že je to na dobré cestě,“ pravil místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Okresní sdružení sportů ubytovnu v létě vyklidí

Ačkoliv samotná fotbalová hřiště mají být až o kousek dál, je součástí projektu i demolice Ubytovny Sport. Tu spravuje Okresní sdružení sportů Havlíčkův Brod, které v ní má i kancelář. Pro ni už město našlo jiné prostory.

„Demolice ubytovny bude součástí stavebních prací, aby se vše udělalo najednou. S Okresním sdružením sportů jsme dohodnuti, že objekt vyprázdní a předá do konce srpna,“ doplnil Honzárek.

Pokud se představitelé FC Slovan s vedením města a ochránci přírody dohodnou, nebude zahájení stavby po administrativní stránce nic bránit.

„Věříme, že se toto centrum podaří zbudovat v co nejkratším možném termínu. Ale i tak by přípravy a samotná stavba měly trvat minimálně dva roky,“ informoval na webových stránkách fotbalového klubu Pavel Mazánek.

Tréninková fotbalová hřiště mají být u řeky Sázavy na západním okraji současného sportovního areálu Na Losích.

Tréninková fotbalová hřiště mají být u řeky Sázavy na západním okraji současného sportovního areálu Na Losích.