Havlíčkovu Brodu hrozí kvůli trase jihozápadního obchvatu roky tahanic

  8:44
„Nejsem žába na prameni, to jsou tady jiní,“ říká Zbyněk Špinar. Tento havlíčkobrodský podnikatel patří k nejhlasitějším odpůrcům dvou ze čtyř zvažovaných tras jihozápadního obchvatu města. On i jeho sousedé vidí budoucnost ve variantě, kterou Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) prozatím odmítá.

Brodský podnikatel Zbyněk Špinar ukazuje, kudy by mohl vést jihozápadní obchvat města. Právě on patří k nejhlasitějším odpůrcům dvou ze čtyř zvažovaných tras. Fotit se vůbec nechtěl, nakonec svolil s takovým snímkem, kde mu nebude vidět do tváře. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

„Také já a ostatní obyvatelé Lipky bychom jihozápadní obchvat chtěli. Denně vidíme, jak hustá je doprava v Humpolecké ulici, sami tam trávíme desítky minut v kolonách. Jen si nemyslíme, že ŘSD objednalo správnou variantu,“ konstatuje Špinar.

Jihozápadní obchvat Havlíčkova Brodu má v budoucnu spojit výpadovky na Jihlavu a Humpolec. Jakou trasou ale silnici vést, není zatím jasné. V červnu měli zastupitelé jednu ze čtyř variant vybrat. Jenže rozhodnutí odložili nejdříve na září.

Zastupitelé Havlíčkova Brodu nedokázali vybrat ani jednu ze čtyř navrhovaných tras jihozápadního obchvatu města.

„Nesmíme už ale váhat. ŘSD má připravené peníze a s Brodem počítá. Pokud se opět nedohodneme, hrozí, že převede pozornost tam, kde o obchvat zájem projeví, a Brod o něj přijde,“ opakovaně vzkazuje místostarosta Libor Honzárek.

V územní rezervě je zakreslený koridor pro varianty II a III. S oběma však nesouhlasí obyvatelé Lipky, sídliště napojeného na místní část Šmolovy. Silnice vedoucí od Selské jizby by mířila po severní straně Šmolov a u Lipky by se za kruhovým objezdem ostře stočila na jih.

„Byli bychom tu jako uprostřed kruhového objezdu,“ namítá Tereza Wasserbauerová. S rodinou má dům na severozápadním okraji Lipky. Nová silnice by jí vedla kolem domu hned ze dvou stran, pár desítek metrů od něj by měla kruhový objezd. Těžké kamiony by tu brzdily a zase se rozjížděly, s tím by byl spojen hluk i emise.

Varianty obchvatu

Varianta I Od kruhového objezdu u Selské jizby na silnici 38 vede ke Šmolovům. Pod průmyslovou zónou, jež vzniká na severu místní části, ukončí obchvat kruhový objezd, z něj se pak pojede stávající silnicí 34. Doprava by proudila přes Šmolovy stejně jako dnes.

Varianta II Od Selské jizby by silnice vedla ve stejné linii jako ve variantě I. Obchvat by dále překřížil současnou silnici 34 mezi Šmolovami a Občinami. Lipku a Šmolovy by obkroužil ze západu asi 100 metrů od zástavby a na stávající silnici se napojil před Michalovicemi.

Varianta III Prakticky totožná jako varianta II. Obkroužení Lipky a Šmolov by vedlo ještě o pár desítek metrů dál od zástavby.

Varianta IV Od Selské jizby by obchvat mířil na Michalovice. Na stávající silnici by se napojil těsně před touto obcí. Šmolovům by se úplně vyhnul, ale zase by prošel katastry Lípy a Michalovic. Na trase je několik mostů.

„Hlukové studie vyšly tak, že noční hladina hluku by se tu i po vybudování protihlukové stěny výrazně zvýšila a byla by jen pár desetin pod limitní hodnotou 50 decibelů,“ ukazuje v dokumentech Špinar.

I když by byl nový obchvat přibližně stejně daleko od krajních domů, jako je stávající silnice vedoucí obcí, rozdíl by byl markantní.

„Domy i zahrady mají nějakou dispozici. Stavěli jsme je podle toho, jaká situace byla před patnácti lety. Navíc hluk je jiný, pokud jede auto v obci, a pokud na otevřené rychlostní silnici, kde brzdí či se rozjíždí,“ vysvětluje.

Potenciální problém vidí i v protihlukových stěnách. Pokud budou osazeny podél Lipky, odrazí se hluk na druhou stranu směrem k osadě Občiny a Havlíčkovu Brodu. „Rozkoš a Perknov jsou vzdušnou čarou jen kilometr. My tu běžně slyšíme vlak z Perknova. Je tedy pravděpodobné, že i v Perknově a na Rozkoši uslyší obchvat. Tím se nikdo nezabýval,“ chce i o tomto aspektu rozproudit Špinar diskusi.

On sám se ozval už dříve. Na jednáních zastupitelstva města, která se jihozápadním obchvatem zabývala, opakovaně prohlásil, že by se svých pozemků, které by stát pro obchvat potřeboval, nevzdal a bránil by je. Ve hře by bylo vyvlastnění a žaloby, vše by se táhlo roky.

„Není to o tom, že bych majetnicky lpěl na 400 metrech čtverečních. Není to o tom, jestli nám někdo dá čtyřnásobek, desetinásobek, padesátinásobek. Je to o tom, že louky, které tu jsou, si nechceme nechat zničit. Jsou součástí našich domovů,“ tvrdí Špinar.

Město přiznává strach z průtahů

Jak dodává, pozemky občané Lipky využívají komunitně. „Třeba na mých jsme nechali udělat louky, sousedi si tu skladují dřevo, sázíme ovocný sad, chodí se tudy na procházky, má zde procházet cyklostezka, která je v plánu,“ ukazuje.

Že po zkušenostech s jihovýchodním obchvatem a farmářem Miroslavem Hrtúsem má vedení města z průtahů strach, už dříve přiznal místostarosta Zbyněk Stejskal. „Těm lidem nejde o peníze, těm jde o domov a bydlení,“ obává se roků dohadů a soudních tahanic.

Špinar odmítá tvrzení, že obyvatelé Lipky už při stavbě domů o možné trase obchvatu věděli. „Mluvit se o tom začalo v roce 2008, územní rezerva byla zastupitelstvem schválena v roce 2009. V té době už jsme tu dva roky bydleli,“ tvrdí.

Obchvat chtějí všichni, nikdo ale blízko domu. Brod řeší, kudy dopravu vést

Obyvatelé Lipky ale nejsou jen kritici dvou variant. Sami se chtějí zasadit o to, aby ŘSD přehodnotilo svůj názor a zabývalo se ještě variantou IV. Ta by se líbila nejen jim, ale i vedení města a obyvatelům Občin i Šmolov. Silnice v této variantě se vyhýbá Šmolovům jižně a míří až k Michalovicím.

„Jen je nešikovně nakreslená horkou jehlou, aby vůbec byla nějaká čtyřka,“ má Špinar ke zveřejněné variantě výhrady. „Zbytečně se v obloucích vrací ke Šmolovům a je v ní kruhový objezd, který nikdo nechápeme. Kdyby byl sjezd na Brod formou mimoúrovňového křížení, doprava by byla plynulá,“ navrhuje.

Takový obchvat by i pomohl narovnat esíčko mezi Šmolovami a Michalovicemi se zatáčkou na horizontu, kde se stávají vážné nehody. „V širším kontextu by to přineslo plynulejší provoz, úsporu energií a snížení emisí,“ tvrdí Špinar. Navíc by podle obyvatel Lipek „čtyřka“ neoddělovala osady od města, nekřížila cyklostezku a umožnila další rozvoj Šmolov i Občin.

Další variantu zase odmítá ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic však variantu IV odmítá. Ředitelka jihlavské správy Marie Tesařová to opakovaně zdůvodňovala vyššími náklady, nutností souhlasu Lípy a Michalovic, do jejichž katastrů by stavba zasáhla, i absencí rozvahy, zda by se tato trasa ekonomicky vyplatila.

Variantu I, která by pod Šmolovami končila kruhovým objezdem a dál se jezdilo přes obec, striktně odmítají občané místní části i většina zastupitelů. Nelíbí se ani obyvatelům Lipek, i když ti by ji snesli více než varianty II a III.

Mapy poskytuje freytag & berndt. © freytag & berndt, SHOCart, přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost také vytváří knižní sérii Toulavá kamera s tipy na výlety po celém Česku, která je ideálním dárkem pro obdivovatele krás naší vlasti.