Kronospan chce další výjimku, Jihlava však požaduje hlučný provoz zastavit

  8:42
Jihlavský magistrát se zasazuje o zastavení nebo alespoň omezení provozu dřevozpracující firmy Kronospan. Děje se tak ve chvíli, kdy společnost požádala o dočasné povolení nadlimitního zdroje hluku. S tím ovšem město nesouhlasí a varuje před zásahem do kvality života obyvatel.

Letecký pohled na jihlavský dřevozpracující závod Kronospan. | foto: Jaroslav Šnajdr, MAFRA

Kronospan dostal hlukovou výjimku už v minulosti - s platností do 31. prosince 2019. Provoz zařízení, které překračuje hlukové limity, však podle vedení města pokračuje i po uvedeném termínu. A jeho názor potvrzují také stížnosti lidí, žijících poblíž podniku.

Jednou z obyvatelek je i paní Ivana bydlící v Sokolovské ulici. „Když otevřu okno, je to slyšet opravdu hodně. Jedná se o souvislý a nepříjemný hluk, občas doplněný nejrůznějším pípáním a zvuky techniky. A vane-li vítr k nám, přináší s sebou i dost prachu,“ popsala žena.

Fotogalerie

Společnost podle magistrátu opět žádá o změnu vydaných integrovaných povolení, jimiž by se nadlimitní hluk nadále legalizoval. O těchto změnách nyní rozhoduje krajský úřad. Ten o záměru informoval město jakožto účastníka řízení.

„V situaci, kdy je omezována výstavba pro město důležitých objektů, bytových domů a dalších strategických zařízení z důvodů překročení hlukových limitů, je zcela nepřijatelné, aby byly výjimky povolující překračování limitů vydávány pro ochranu soukromých zájmů,“ namítá Vít Zeman, náměstek jihlavské primátorky pro oblast životního prostředí.

„Současný stav by měl nutně vést k zastavení provozu firmy, nebo alespoň drtiče Zeno, jednoho z největších zdrojů hluku,“ uvedl dále náměstek.

Závod si dle jeho slov činnost legalizuje až teď - s několikaměsíčním zdržením. Proti tomu se ovšem podnik důrazně ohradil.

„Není pravda, že společnost Kronospan zpětně legitimizuje nastavené hlukové limity. Krajský úřad Kraje Vysočina jsme o příslušná povolení týkající se hlukových limitů požádali včas, ještě v době platnosti povolení stávajícího,“ uvedli ve společném prohlášení jednatelé firmy Sylva Krechlerová a Martin Dvořáček.

Podle nich byly poté vypořádávány připomínky kompetentních orgánů a odborných institucí. „Procesní lhůty nemůžeme nijak urychlit,“ konstatovali jednatelé.

Podmínkou jsou opatření na snižování hluku. Ta firma plní

Prosincový termín podání žádosti ostatně potvrdil i kraj. „Společnost Kronospan CR i Kronospan OSB požádala 19. prosince 2019 o změnu integrovaného povolení v termínu, kdy výjimka platila do 31. prosince 2019,“ informovala Eva Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.

Jednou z podmínek integrovaného povolení je plnění takzvaného Programu snižování hluku - seznamu opatření ke snížení hlukové zátěže. Mezi podklady pro tento dokument patří i studie, jež se opírá o měření zdrojů hluku jak v areálu firmy, tak v chráněném venkovním prostoru mimo areál včetně silniční dopravy.

„Z výsledků měření vyplývá, že díky stanoveným protihlukovým opatřením byly cíle Programu snižování hluku 2015 - 2019 ze strany společnosti Kronospan splněny. I pro následující období 2020 - 2024 je počítáno s dalším snižováním hlukové zátěže. Práce na prvních opatřeních už byla započata. Jde o zakapotování drtiče ZENO, jehož stavba byla zahájena, jakmile jsme k tomu obdrželi potřebná správní povolení,“ tvrdí Krechlerová s Dvořáčkem.

K činnosti Kronospanu má město výhrady dlouhodobě

Kronospan podle svých jednatelů nezaznamenal v poslední době žádnou stížnost na hluk. „A šetřením některých podnětů na znečištění životního prostředí v okolí společnosti bylo nakonec zjištěno, že zdroje nepochází z našeho areálu,“ stojí v jejich prohlášení.

Vedení města má k fungování podniku výhrady dlouhodobě. Netýkají se jen hluku, ale třeba i záměru navýšit množství zpracovávaného recyklátu na výrobu OSB desek, chybějících limitů pro případný odběr povrchových a podzemních vod či nezajištění kontinuálního monitoringu emisí na roštových kotlech a spalovacích komorách.

Firma se nebrání jednání, k nimž prý ale i přes předešlé sliby nebyla přizvána.

„Je opravdu s podivem, že v této složité době, v níž stále víc rezonuje zájem na zachování pracovních míst, hovoří náměstek Zeman o nijak blíže neodůvodněných požadavcích na omezení či dokonce zastavení provozu společnosti Kronospan, jež zaměstnává přímo 700 lidí, nepřímo pak poskytující zakázky dalším několika tisícům pracovníků, především z řad místních firem a živnostníků, například v těžce zkoušeném lesnickém sektoru,“ upozornili Sylva Krechlerová a Martin Dvořáček.