Jihlava opravila dva chátrající domy v centru, sloužit budou úředníkům

  12:04
Jihlava dokončila opravy dvou domů v městské památkové rezervaci, v nichž dříve sídlila vojenská správa. Nově budou sloužit magistrátu. Do jejich adaptace pro úředníky radnice vložila skoro 56 milionů korun. Oba domy v ulici U Mincovny se vrátily ke vzhledu ze 30. let minulého století.

Dlouhou dobu si vedení jihlavské radnice nevědělo rady se dvěma historickými domy v ulici U Mincovny. Objekty, kde do roku 2005 sídlila Okresní vojenská správa se město od roku 2011 marně snažilo prodat, nebo pronajmout. Mezitím opuštěné budovy jen pár kroků od hlavního náměstí chátraly.

Před dvěma lety se vedení města rozhodlo domy opravit. „Pokud chceme, aby město ožilo a přilákalo nejenom turisty, ale i samotné obyvatele, tak je nutné zdejší domy jeden po druhém opravovat. Investice do těchto objektů se navrátí právě díky zvýšenému zájmu o historické centrum,“ uvedla primátorka Karolína Koubová.

Celá rekonstrukce obou vzájemně propojených domů v ulici U Mincovny začala na konci roku 2019 a dokončena byla letos v dubnu. Stála 56 milionů korun.

Oba domy budou nově sloužit jako kanceláře úředníků z odborů školství, kultury, tělovýchovy a životního prostředí. Stěhovat se začnou již v příštím týdnu. Celkem to bude 42 úředníků magistrátu. Radnice má dohromady 415 pracovníků.

Do opraveného domu pro rybářský lístek

Lidé si na novém místě budou moci vyřídit například rybářský či lovecký lístek, kompostéry, nebo žádat o kulturní dotace.

„Počítáme také s tím, že v historickém mázhauzu domu číslo 6, kde bude sídlit odbor školství, by se mohly konat různé výstavy školních prací dětí či jiné veřejné akce. Bude to tady žít,“ poznamenal tajemník magistrátu Evžen Zámek.

Nutnost přesunu zmíněných odborů vyvolaly nevyhovující prostory v Hluboké ulici 3, v nichž sídlí. „Jsou to kanceláře takřka v havarijním stavu, které je nutné opravit,“ uvedl mluvčí radnice Radovan Daněk. Problémy tam jsou se statikou i elektroinstalacemi.

Podle tajemníka Evžena Zámka je již hotový projekt rekonstrukce a bude se vypisovat výběrové řízení na dodavatele. „Pokud vše půjde dobře, pracovat by se tam mohlo již letos na podzim,“ řekl tajemník.

Do budoucna by se měl do nových prostor přestěhovat majetkový odbor, který se před časem sloučil s odborem správy realit. Detašované pracoviště v Čajkovského ulici by se pak nabídlo zřejmě k prodeji či pronájmu.

Dochovaly se sto let staré plány domů

Těmto přesunům říkají na magistrátu pracovně „akce Kulový blesk“. Cílem je sestěhovat jednotlivé odbory tak, aby byly pro občany na jednom místě.

„Chceme, aby byl magistrát lidem lépe přístupný a oni nemuseli bloudit po budově. Proto chceme odbory, které navštěvuje nejvíce lidí, soustředit co nejblíže ke vstupu do budovy a k pokladně,“ dodal Evžen Zámek.

Opravené domy v ulici U Mincovny se po obnově blíží podobě ze 30. let minulého století, z nichž jsou dochované plány. „Některé prvky jsme však přizpůsobili ještě starší podobě - z 19. století. Klasicistní jsou dveře, fasáda, ale i zvolená barevnost,“ uvedla projektantka Dagmar Andělová z ateliéru Penta projekt.

Nemovitou kulturní památkou je dům číslo 6 s unikátním arkýřem a klenutou síní v přízemí. Podle Jiřího Neuberta z Národního památkového ústavu v Telči jde o renesanční dům, později upravovaný klasicistně. Druhý dům není individuálně chráněný. Je přístupný bezbariérově a po obnově tam je i výtah.

Předchůdci domů pamatují vznik Jihlavy

Domy na místě těch dnešních stály již ve středověku. Dokládá to bádání archeologů, kteří obě budovy důkladně zmapovali a dotkli se i nejstarší historie města.

„V prostoru domu číslo 8 byly zachyceny pozůstatky minimálně dvou dřevěných či dřevohliněných domů v podobě zahloubených suterénů. Ze dna jednoho z nich byla vyzvednuta část opracovaného jedlového trámku. Dendrologickým zkoumáním byl datován do přelomu let 1245 až 1246, přičemž Jihlava vzniká mezi lety 1238 až 1240,“ potvrdil vedoucí týmu archeologů Šimon Kochán ze společnosti Archaia.

Další nálezy dokládají řemeslnou výrobu ze 13. století. „Provozováno tam bylo ševcovské řemeslo, vyráběly se hrací kostky a našel se i hoblík na výrobu šípů,“ dodal archeolog.