Stavba prvního úseku nové silnice z Jihlavy na Znojmo má územní rozhodnutí

  17:58
Stále reálnější obrysy nabírá chystaná stavba nové silnice první třídy mezi Jihlavou a Stonařovem. Nahradí část současné mezinárodní trasy mezi Jihlavou a Znojmem. A vyhne se několika vesnicím najednou. „Bylo vydáno územní rozhodnutí pro stavbu,“ oznámil Jiří Veselý, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Nová cesta bude dlouhá přes 13 kilometrů. Její začátek naváže na obchvat Jihlavy. Dále bude míjet od západu Rančířov. Následně obejde Čížov, a to opět ze západní strany. Trasa se dále přiblíží k Vílanci a dále bude míjet Beranovec, za kterým překlene mostem údolí Loveckého potoka.

Následně bude mírným zářezem pokračovat polní krajinou západně od vsi Suchá. Pak se už dostane k samotnému Stonařovu. Tam vznikne mimoúrovňová křižovatka. Doprava vedoucí po rušné silnici první třídy číslo 38 tak už nebude muset zajíždět přímo do Stonařova, jak je tomu v současnosti.

Způsob napojení na stávající silnici I/38 přitom závisí na přípravě navazujícího úseku. Buď bude přeložka provizorně připojena na nynější silnici, nebo bude plynule navazovat na následující úsek nové silnice, kterým by byl zamýšlený obchvat Dlouhé Brtnice.

Součástí celého projektu je třináct mostů, dva nadjezdy, dvě mimoúrovňové křižovatky a šest protihlukových stěn. Předpokládaná cena díla jsou necelé tři miliardy korun. Odhadované zahájení výstavby je v roce 2030 a její dokončení o dva roky později.

Plánovaná komunikace odvede dopravu mimo zastavěná území. Dojde ke zlepšení životních podmínek obyvatel v této oblasti.

Jiří Veselýregionální mluvčí ŘSD

„Hlavním smyslem celé chystané stavby je zajistit větší bezpečnost silničního provozu. Díky tomu, že plánovaná komunikace odvede dopravu mimo zastavěná území, dojde zároveň ke zlepšení životních podmínek obyvatel v této oblasti,“ sdělil Veselý.

Po silnici I/38 projede mezi Jihlavou a Stonařovem denně bezmála devět tisíc vozidel, z toho čtvrtinu tvoří nákladní doprava. Vedle vnitrostátního významu má spojnice i značný mezistátní charakter.

„Její regionální funkce spočívá v napojení na dálnici D1 u Jihlavy. Pro řidiče slouží také jako alternativa pro spojení mezi Prahou a Vídní,“ doplnil mluvčí.

Autor: