Velké Meziříčí chce kvůli kolonám přestavět křižovatky na kruhové objezdy

  8:40
Klidnější, bezpečnější a plynulejší průjezd vozidel si slibují ve Velkém Meziříčí od přestavby tří stěžejních křižovatek na průtahu městem. Nově by se z nich měly stát kruhové objezdy. Meziříčí bojuje s kolonami hlavně při uzavírkách D1, kdy auta z dálnice sjíždějí a ucpávají město.

V kruhový objezd má být přebudována i světelná křižovatka ulic Vrchovecká, Novosady a Pod Hradbami v centru Velkého Meziříčí. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

„Dopravní situace v našem městě, které leží při komunikaci celostátního významu, je velmi komplikovaná, což dobře vědí všichni lidé, kteří tady žijí. Pokud se na dálnici D1 stane nějaká nehoda, je objížďka vedena právě přes Velké Meziříčí, a doprava následně kolabuje,“ přiblížil meziříčský starosta Alexandros Kaminaras.

Podobné situace nastávají například i při uzavírkách silnic kvůli rekonstrukcím. Řešením je podle vedení města v prvé řadě vybudování obchvatu, přičemž nejblíže k realizaci má nyní jeho jihovýchodní část. I přes současný příznivý postup v přípravě této akce je však její výstavba reálná až za několik let.

„Nemluvě o druhé, jihozápadní části, jež by s jihovýchodním úsekem vytvořila funkční celek, který by nás zmiňovaných problémů pravděpodobně zbavil. Zamýšleli jsme se proto nad tím, co vše můžeme do doby, než bude obchvat vybudován, udělat, abychom dopravě ve městě alespoň trochu ulevili,“ popsal Kaminaras.

Návrh řešení nechala radnice proto prověřit i dopravními experty. A stávající kombinace okružních křižovatek se světelnými je podle nich ke zklidnění dopravy nevhodná. Automobily totiž sice projedou plynule po kruhovém objezdu na Hornoměstské, ale pak je stejně zastaví červená na semaforech. Vznikají poté zácpy a kolony, obzvláště pak ve špičkách, kdy se lidé odpoledne vracejí z práce.

Z jednoho kruháče by kvůli místu byla nejspíš elipsa

Konkrétně by se plánované změny měly týkat křížení ulic Skřivanova a Hornoměstská u supermarketu Billa, dále světelné křižovatky nazývané U Svatého Josefa, kde se setkávají ulice K Novému nádraží a Sokolovská, a křížení ulice Novosady s Vrchoveckou při vjezdu na Náměstí.

„U všech z nich vyšel záměr přebudovat je na okružní jako přínosný a doporučený k realizaci,“ přiblížil výsledek posudku starosta.

Zatímco první dvě jmenované dopravní stavby mohou být řešeny obvyklým způsobem bez nutnosti přeložek sítí, křižovatka při vjezdu do centra si bude zřejmě žádat nestandardní přístup.

Její kruhová varianta by sice vyšla levněji, ovšem neumožňovala by odbočení z Vrchovecké ulice na Náměstí. Předpokládá se tedy, že stavba bude nakonec spíše elipsovitého tvaru, díky čemuž by tato možnost příjezdu do centra reálná byla.

„To s sebou přinese i nutné úpravy vedení sítí, které vedou pod komunikacemi, a chodníků, což se samozřejmě odrazí i na nákladech,“ konstatoval starosta Kaminaras s tím, že s přestavbami by vedení města chtělo začít co nejdříve.

Úprava každé křižovatky může stát šest milionů

Na řadě jsou však ještě jednání s Krajem Vysočina, jelikož všechny uvedené křižovatky leží na krajské komunikaci II/602. Průměrná cena za vybudování jednoho „kruháče“ se pohybuje kolem šesti milionů korun. Jaký by byl přesný podíl ze strany Velkého Meziříčí, ale ještě není zcela jasné.

„V minulosti už město s krajem jednu kruhovou křižovatku realizovalo (Hornoměstská-Třebíčská - pozn. red.), a budeme-li brát jako modelovou cenu oněch šest milionů, kraj se tehdy podílel zhruba dvaceti procenty ceny s tím, že zaplatil povrchy. Stavební výdaje šly na město a nějaké peníze putovaly také od Svazku vodovodů a kanalizací,“ vypočítal na zasedání zastupitelstva, kde se o výsledcích studie diskutovalo, zastupitel Petr Velička.

Podle jeho propočtů by tak měla jedna stavba vyjít městskou kasu na přibližně čtyři až čtyři a půl milionu korun.

„Zároveň bychom ale také do budoucna ušetřili na výdajích za elektřinu na provoz světelných křižovatek a na jejich revizích,“ připomenul další meziříčský zastupitel Radovan Necid, který je zároveň ředitelem Krajské správy a údržby silnic.

Se záměrem na proměnu křižovatek už byl osobně seznámen i nový vysočinský hejtman Vítězslav Schrek, jenž v prosinci do Velkého Meziříčí zavítal na pracovní návštěvu. Jednání mají podle vedení města i nadále pokračovat.