Začala demolice tři staletí starého domu v Pohledu, ustoupí rozšíření křižovatky

  16:14
Demolicí rodinného domu zahájilo Ředitelství silnic a dálnice rekonstrukci křižovatky na silnici 19 v Pohledu u Havlíčkova Brodu. Hlavní tah z Brodu na Přibyslav tu zatáčí do pravého úhlu. Křižovatka je nebezpečná, delší vozy musí přejíždět do protisměru. Práce potrvají do srpna.

Že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nechává zbourat rodinný dům kvůli úpravě křižovatky v intravilánu obce, je podle mluvčího státní organizace Jana Rýdla naprosto výjimečné. „Dovolím si tvrdit, že tato demolice z důvodů rozšíření křižovatky je jediná v celé republice v tomto roce,“ uvedl přímo na místě.

Za zády mu v tu chvíli bagr ukrajoval kousek po kousku asi tři staletí starého stavení. „Bagr demoluje krovy a zastřešení. Poté oddělíme dřevo od sutě a vše odvezeme na skládku. Kvůli prachu staveniště zkrápíme vodou,“ popisoval Pavel Gregor, stavbyvedoucí ze zhotovitelské firmy Silnice Čáslav.

Jak dodal, demolice by měla být hotova koncem tohoto týdne. Poté firma společně s energetiky přeloží inženýrské sítě a pustí se do samotné přestavby křižovatky. „Provedeme sanace podloží a položíme nové konstrukční a asfaltové vrstvy,“ vyjmenoval.

Práce by měly přijít přibližně na čtyři a půl milionu korun. Hotovo má být do druhé poloviny prázdnin. „V srpnu by se tu už mělo jezdit bez problémů. Věřím, že nám pak každý řidič poděkuje,“ s úsměvem prohodil Rýdl.

Delší vozy se nevytočí, musí do protisměru

ŘSD křižovatku v Pohledu dlouhodobě hodnotí jako jedno z nejvíce nebezpečných míst v Kraji Vysočina. „Nejde ani tak o tu křižovatku, jako o zatáčku na silnici I/19. Docházelo tu k nepříjemným situacím, zejména při cestě od Přibyslavi na Havlíčkův Brod,“ konstatoval mluvčí.

Problémy měli především řidiči delších vozů a souprav. Do křižovatky si museli široce nadjet, běžně přitom přejížděli do protisměru. „Často se stávalo, že někteří dokonce museli couvat a manévrovat. Když se potkala dvě nákladní auta proti sobě, nevyhnula se,“ podotkl starosta Pohledu Milan Klement.

Obec o úpravu úseku žádala dlouhodobě. Delší dobu však trvalo zpracování projektu i odkoupení rodinného domu, bez jehož demolice by se úpravy neobešly. Ještě loni v něm bydleli lidé. Ti se nakonec přestěhovali do jiného domu v obci.

„S majiteli jsme komunikovali velice vstřícně. Bez problémů jsme se dohodli. Odkupní cena vycházela ze znaleckého posudku, už jsme ji majitelům vyplatili,“ pravil Jan Rýdl.

Na místě bylo osídlení již ve 13. století

V místě zbouraného domu bude vozovka rozšířena takřka na dvojnásobek. „V prostoru křižovatky dojde k rozšíření jízdních pruhů z tří metrů na 5,75 metru na vnitřní straně oblouku a na 5,3 metru na vnější straně oblouku,“ už dříve přibliž regionální mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina Jiří Veselý. Poloměr oblouku bude zvětšen na rovných dvacet metrů.

Ještě, než dům začal rovnat se zemí bagr, provedli v něm průzkum archeologové. Zjistili, že samotný dům na svém místě stojí přibližně od roku 1700. Zajímavější výsledky ale přinesla pětice výzkumných sond. Při nich se, mimo jiné, podařilo nalézt úlomky keramiky ze 13. století.

„Je typická vysokým obsahem grafitu. Její nález spojujeme s obdobím vzniku klášterního městečka,“ řekl archeolog Šimon Kochan z jihlavské pobočky společnosti Archaia Brno, jež průzkum prováděla.

V Pohledu byl totiž těsně po roce 1265 založen klášter cisterciaček. U něj se postupně rozšiřovalo klášterní městečko. „Zatím pořádně nevíme, jaká byla jeho podoba a jaký byl jeho rozsah. Snad to nynější průzkum pomůže objasnit,“ podotkl Kochan.

K zemi půjde i protější obecní dům

Nebude to jediný dům, který v souvislosti s úpravami křižovatky jde k zemi. Následovat ho bude ruina budovy stojící hned naproti přes silnici. Ta patří obci a do budoucna ji nepotřebuje. V její režii se bourací práce uskuteční.

„Kdo místo zná a znovu tudy bude projíždět na podzim, nepozná to tu. Křižovatka bude vypadat úplně jinak, navíc se otevřou nové výhledy do obce,“ směje se starosta Klement.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz