Žďár nechce platit miliony za čističku, tak ji převede do svazu vodovodů

  8:48
Modernizace i navýšení kapacity a účinnosti žďárské čistírny odpadních vod za čtvrt miliardy korun začne letos a potrvá dva roky. Zároveň odstartuje revoluci v investiční politice Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Členské obce zřejmě převedou své čistírny do majetku svazku. Důvodem jsou peníze.

První, kdo takový převod odstartuje, bude Žďár nad Sázavou. Jeho zastupitelstvo odhlasovalo převod své čističky z takzvaného místního infrastrukturního majetku (MIM) do společného infrastrukturního majetku (SIM). To znamená, že investorem připravované modernizace nebude město, ale SVK Žďársko, protože vodohospodářské zařízení slouží dvěma a více členským obcím.

Město se chce vyhnout placení desítek milionů korun ze své kasy. Podle stávající investiční politiky SVK Žďársko by totiž město muselo zaplatit náklady nad rámec dotace, která bude činit kolem 148 milionů korun. Způsobilé náklady jsou přitom podle projektové dokumentace 232 milionů korun. Konkrétnější částky budou známy po vysoutěžení zakázky, tedy zhruba koncem léta.

„Tím, že převedeme tento majetek v rámci uspořádání ve Svazu, z místního infrastrukturního majetku se stane společný infrastrukturní majetek. Svazek bude řešit modernizaci čistírny jako svoji investici a bude řešit také její dofinancování,“ řekl Radek Zlesák, žďárský radní a poslanec, který je místopředsedou předsednictva SVK Žďársko.

Situace podle něj nahrává změně, protože žďárská čistírna odpadních vod (ČOV) je prvním velkým zařízením, která zahájí další kolo modernizací. K poslední velké úpravě čističky postavené v 60. letech došlo v roce 1997, od té doby se však na systém napojilo navíc několik okolních obcí.

Rozhodne předsednictvo a valná hromada svazku

Zařízení čistí odpady z Polničky nebo nové výstavby Hamrů nad Sázavou, počítá se s napojením zbytku Hamrů a také například Vysokého či Počítek.

„Je to významná investice následujících dvou dekád, budeme se pohybovat v částce až kolem 300 milionů. Plánovaná kapacita je až 39 400 ekvivalentních obyvatel (tento vodárenský termín označuje míru znečištění vyprodukovanou jedním obyvatelem zpravidla za jeden den - pozn. red.), což umožní rozvoj Žďáru a napojení dalších obcí,“ pověděl Radek Zlesák s tím, že se podaří vylepšit kvalitu vody na 17 kilometrech řeky Sázavy za Žďárem.

Za současné situace se při přívalových deštích stává, že ČOV nestačí zpracovat veškeré odpady a ty pak tečou naředěné do řeky.

Zatímco žďárským zastupitelstvem prošla změna hladce, členové SVK už mají za sebou vzrušené debaty o změně systému. Převod musí ještě projít předsednictvem SVK a hlavně jeho valnou hromadou, plánovanou na konec března.

„Předsednictvo příští týden doporučí valné hromadě, abychom žďárskou čistírnu přijali,“ avizuje předsedkyně předsednictva a žďárská opoziční zastupitelka Dagmar Zvěřinová.

„Nepůjde o jeden případ, je to určitý trend, kdy po 25 letech změníme způsob financování čistíren, které mají regionální charakter, tedy že neslouží pouze jednotlivému městu či obci,“ vysvětluje.

Buď všichni, nebo nikdo, říká starosta

Podle Zvěřinové to bude pro SVK znamenat obrovský finanční závazek, nový systém však považuje za udržitelný. „Je to posílení a stabilizace svazku, postupně budeme majetek přebírat a opravovat jej,“ míní.

„Pro obce to bude jednodušší, starostové však musí vědět, že to není změna jen do konce volebního období, ale na generaci dopředu,“ říká.

Čeká se, že systémová změna najde za měsíc na valné hromadě podporu. Například zástupce Bystřice nad Pernštejnem byl loni na podzim ke žďárské snaze kritický, nyní už je pro.

„Pravidla musí být jednoznačná, Žďár se nemůže vymykat. Buď čistírny převedeme všichni, nebo nikdo. Do budoucna se bude rekonstrukce týkat všech,“ uznává tamní starosta Karel Pačiska, který město zastupuje v předsednictvu SVK.

„Když se spravovala čistírna v Bystřici, byla pouze pro naše město. Teď už je napojený Věchnov, chystá se Písečné a Ždánice a naše místní části Karasín, Vítochov a Dvořiště,“ vypočítává, jak se během let mění situace.

Změna se na ceně vody neprojeví

Zástupci velkých měst si mohou na valné hromadě změnu snadno prosadit, protože hlasovací právo se přiděluje podle počtu obyvatel. „Nechceme to prohlasovat silou. Snad to pochopí všichni, zvláště ti, kteří mají potenciál se k některé čistírně připojit,“ reaguje Pačiska.

Na žďárském zastupitelstvu padly v diskusi dotazy, jak se projeví změny investiční politiky na ceně vody. „Ať je to majetek obce, nebo svazku, cena se počítá stejně,“ reaguje Dagmar Zvěřinová.

Větší vliv na cenu vody má podle ní inflace, v ceně stočného se na základě finanční analýzy dlouhodobě počítá právě s obnovou majetku.

SVK Žďársko schválil pro rok 2021 zvýšení ceny vodného a stočného o 3,9 procenta na 103,10 Kč za kubík vody.

Autor: