iDNES.cz

Jihlava nabídne městské byty bezdomovcům, přidělí jim je losem

  11:06
Velké sčítání lidí bez domova a v bytové nouzi chystá na poslední listopadový týden radnice v Jihlavě. Následně z nich vylosuje ty, kteří se budou moci nastěhovat do městského bytu. Na neobvyklém projektu město spolupracuje s Platformou pro sociální bydlení.
Zima je pro bezdomovce kritická.

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Podle Jana Miloty z platformy je v Jihlavě kolem 150 lidí žijících na ulici. Dalších 50 až 70 tvoří hlavně domácnosti s dětmi, jež pobývají v azylových domech nebo na ubytovnách. Zpravidla se jedná o matky samoživitelky.

Ohroženou skupinou jsou i lidé, jimž hrozí ze dne na den ukončení nájemní smlouvy nebo žijí v bytech, které nemají potřebné kvality a jejich plocha nemá ani pět metrů čtverečních na obyvatele.

„Díky sčítání, které se uskuteční od 25. do 29. listopadu, chceme tyto domácnosti sečíst tak, aby město Jihlava mohlo přesně nastavit strategii, jak bezdomovectví ve střednědobém horizontu ukončit,“ vysvětluje Milota.

Projekt nese oficiální název Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě. Metodika sčítání je převzata z USA.

„Dobrovolníci se rozběhnou do města a budou kontaktovat domácnosti či jednotlivce přímo v místech a lokalitách, jež jsme již dopředu vytipovali a o nichž víme, že se tam lidé bez domova zdržují,“ upřesňuje Milota.

Sociální pracovníci vytvoří hranici ohrožení bytovou nouzí

Dobrovolníci budou mít za úkol navázat s těmito lidmi kontakt a vyplnit s nimi dotazník. Získaná data budou do týdne zpracována elektronicky.

„Už na konci týdne budeme přesně vědět, kolik je tady domácností a s jakými problémy,“ dodal Milota.

Sociální pracovníci následně vytvoří hranici ohrožení bytovou nouzí a vyčlení lidi, kteří mají prokazatelnou motivaci pro bydlení. Na základě toho pak vytvoří skupiny podle členů domácností, z nichž budou ve finále losem vybírat ty, kteří obsadí jedenáct městských bytů.

„Tyto byty jsou rozděleny do několika kategorií podle velikosti. Máme dva byty pro jednotlivce. Zbytek je pro rodiny s dětmi nebo matky samoživitelky,“ poznamenal uvolněný radní pro sociální oblast Daniel Škarka.

První domácnost v rámci projektu Housing First by měla být obydlena na začátku ledna 2020. Dalších pět domácností v únoru a zbývajících pět v březnu.

Musí platit nájemné, hledat si vlastní byt a vycházet se sousedy

Účastníci nového projektu budou v městských bytech platit nájemné. Budou v nich moci zůstat do té doby, dokud se jejich situace nezlepší tak, aby si byli schopni pořídit běžné bydlení. Podmínkou je i to, že musí vycházet se sousedy.

Partnerem projektu je Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava, jejíž sociální pracovník v týmu s takzvaným peer konzultantem bude zajišťovat intenzivní podporu zabydleným domácnostem. Vyhodnocení projektu proběhne po dvou letech, a to za spolupráce ministerstva práce a sociálních věcí a Platformy pro sociální bydlení.

„Pokud bude vyhodnocení kladné, bude přístup Housing First zařazen do systému sociálního bydlení jako jedna z forem podpory rodinám v bytové nouzi v Jihlavě,“ doplnil uvolněný radní.

Celkový rozpočet projektu dosahuje výše čtyř milionů korun, město však hradí pouze pět procent, tedy přibližně 200 tisíc korun. Zbylá částka bude hrazena formou dotace z Operačního programu Zaměstnanost.

Jihlava také připravuje otevření kontaktního místa pro bydlení

Souběžně s tím se Jihlava připravuje na otevření kontaktního místa pro bydlení. Tato poradenská kancelář by podle uvolněného radního Škarky měla být otevřena začátkem dubna příštího roku.

Zaměřena má být na lidi, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení. Pracovník kontaktního centra by měl vytvořit spolupracující síť, kam by měli patřit například praktičtí lékaři, léčebny dlouhodobě nemocných nebo psychiatrické nemocnice.

„Každý měsíc by měl být pracovník informován o tom, zda se na těchto místech vyskytli lidé, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení. Příkladem může být třeba senior, který se náhle ocitne v léčebně dlouhodobě nemocných a nikdo za něj neplatí nájemné. Sociální pracovník je navštíví, nabídne různé formy pomoci. Prioritou by měla být prevence,“ zdůrazňuje Milota.

Na toto kontaktní místo se budou mít možnost obrátit i sami klienti.

zpět na článek