Žďár nad Sázavou bude k nepoznání, architekti navrhnou zásadní proměnu

  11:34
Je to velká výzva pro architekty: jak ze žďárského centra, poznamenaného asanací a nedokončenou výstavbou, udělat moderní město. Jde o tři lokality na zhruba jedenácti hektarech území.

Město pod Zelenou horou čeká v příštích letech jedna z nejzásadnějších proměn od velké asanace náměstí v socialistické éře.

Jaká bude budoucí podoba širšího centra, navrhnou architekti. Žďárští zastupitelé minulý týden schválili vyhlášení architektonické soutěže o návrh na „Potenciál města“. Žďár postupuje podle loni schválené Strategie Centrum.

Otevřená architektonická soutěž se týká obrovského území – od lahůdek Vesna na horním konci náměstí po budovu České pojišťovny, oblast atria za obchodními domy, prostoru před poliklinikou a průmyslovou školou, centrálního parkoviště až po navazující sídliště.

„Území je poznamenané asanací historické zástavby a bylo překotně zastavěno ve druhé polovině minulého století. Je to území nedokončené. Dle mého názoru je to výzva pro architekty,“ míní městský architekt Zbyněk Ryška.

Podle starosty Martina Mrkose (Žďár – živé město) si širší centrum žádá revitalizaci. „Toto území se socialistickou zástavbou starou desítky let má řadu ploch, které nepřinášejí soudobé řešení. To se týká i požadavků na zeleň,“ míní starosta.

Fotogalerie

Podle místostarosty Josefa Klementa (KDU-ČSL) byla východní část náměstí necitelně vystavěna. „Dnes už s tím nic zásadního neuděláme. Ale tato architektonická soutěž může být motivační pro vlastníky objektů,“ doplňuje kolegu Klement. Čím město začne? Zatímco většina náměstí Republiky už prošla revitalizací před pěti roky, nyní se město zaměří na prostor mezi obchodními domy a frekventovaným silničním průtahem.

Zapojí město do úprav vlastníky obchodních domů? „Do samotného řešení pravděpodobně ne, ale předložíme jim výsledky soutěže,“ reagoval místostarosta Klement.

„Já už jsem s některými obchodníky v kontaktu, o našem záměru jsem je informoval. Minimálně ta průběžná informovanost je důležitá,“ dodal starosta Mrkos.

Jako druhé přijde na řadu atrium, které spojuje s náměstím pasáž. Zadání soutěže zmiňuje v případě atria roky 2022 a 2023.

Území má jedenáct hektarů

Soutěž bude dvoukolová. Komise, v jejímž čele má stát architekt David Mikulášek, bude hledat urbanistické, architektonické a krajinářské řešení lokality Neumannova (sídliště u Relaxačního centra), Magistrála (východní část náměstí před obchodními domy) a Atrium (za obchodními domy).

„Jde o území o rozloze zhruba jedenácti hektarů,“ přibližuje Mrkos. Podle něj je kladen důraz na uměřenost návrhů.

Na co se zaměří

Architektonická soutěž o návrh se týká žďárských lokalit nazvaných Magistrála (východní strana náměstí s obchodními domy), Atrium (prostor za obchodními domy) a Neumannova (prostor navazujícího sídliště). „Zatímco lokalitu Magistrála chceme realizovat co nejdříve, některé části území budou uskutečněny ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Změna bude postupná a nebude tak rychlá jako asanace a výstavba ve druhé polovině minulého století,“ říká městský architekt Zbyněk Ryška. Architekti se zaměří i na pohyb pěších, cyklodopravu, motorovou dopravu, parkování i MHD a plánovaný dopravní terminál ve Studentské ulici.

Zastupitelé opoziční ČSSD vypsání soutěže nakonec nepodpořili. Podle slov Dagmar Zvěřinové se jim nelíbilo, že městský architekt do materiálu začlenil také vnitřní městský okruh přes garáže a kolem rybníčků pod Vodojemem, což v minulosti vzbudilo mezi místními vlnu diskusí a kritiky.

Podle architekta Ryšky však šlo pouze o doplnění celkové situace podle územního plánu, silnice jako takové se soutěž netýká. Řešit ji bude připravovaný generel dopravy. Město si bude muset v příštích letech vyčlenit v rozpočtu desítky milionů korun. „Celá soutěž vychází z předpokládané ceny stavby lokalit Magistrála a Atrium, dohromady 39 milionů. Je to odhad nákladů na kompletní rekonstrukci – dlažby, stromy, veřejné osvětlení, inženýrské sítě,“ vysvětluje městský architekt Ryška.

Lokalitu Neumannova bude řešit územní studie. „Ta prověří urbanistické, architektonické, krajinářské a dopravní řešení. Následně bude studie podkladem pro změnu územního plánu,“ říká Ryška.

Zastupitele, kteří vyjádřili obavy z příliš drahých návrhů, městský architekt uklidňuje, že jedním z hodnotících kritérií je ekonomická přiměřenost návrhu z pohledu investičních a provozních nákladů.

Součástí zadání soutěže je i parkování. „Není však předepsáno, jakým způsobem je mají architekti řešit. Může to být parkovací dům, ale také parkování na povrchu nebo v podzemí,“ poukazuje Ryška.

Městskou kasu bude samotná soutěž stát 800 tisíc korun, z toho vítězný tým dostane 200 tisíc korun. Kolik si vyžádají následné úpravy, není zřejmé.

Podle představy vedení města se lidé seznámí s oceněnými návrhy do června příštího roku.

Vedení města už se v této fázi obejde bez názoru veřejnosti. „Veřejnost byla u zadání, kdy každý mohl definovat svoje potřeby v daném území. Tím se vytvářejí mantinely pro odborníky,“ říká starosta Martin Mrkos.

Architektonickou soutěž město v minulosti vypsalo už na Nádražní ulici. První etapa její revitalizace začala letos na konci prázdnin výměnou vodovodů a kanalizací. Úpravy se v nejbližších letech plánují také v prostoru kolem Tvrze, fary a kostela svatého Prokopa.

Autor: