iDNES.cz

Archeologové objevili na jihlavském náměstí dosud neprozkoumanou šachtu

  11:58
Archeologové objevili dosud neprozkoumanou, přibližně tři metry hlubokou odvětrávací šachtu jihlavského podzemí. Nachází se v horní části Masarykova náměstí. Podle výzkumníků ze společnosti Archaia Brno šachta pochází zřejmě ze 17. století.

Průzkum se odehrává v horní části jihlavského Masarykova náměstí. Archeologové zde objevili dosud neprozkoumanou šachtu a řadu nálezů z období středověku. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Přímo uprostřed zkoumané plochy o rozloze 18 krát 19 metrů se podařilo objevit čtvercový průduch historického podzemí, který nebyl dosud znám.

„Byl zaplombován zřejmě někdy v polovině minulého století v souvislosti s výstavbou krytu civilní obrany, který se nachází hned vedle nálezu. Šachtu bychom mohli datovat do období raného novověku, to znamená do 17. století,“ sdělil archeolog Jakub Těsnohlídek.

Ventilační průduch čtvercového formátu je konstruován z cihel. „Zaizolovány jsou kvalitním plastickým jílem, který měl zamezovat průtoku vody do podzemí,“ popsal Těsnohlídek další zajímavost.

Šachta původně ústila do podzemních chodeb.

„V 50. letech se šachtice uzavřela a zazdil se i průchod z podzemních prostor. Plánujeme, že se zazdívka odstraní a průduch se obnoví tak, aby opět sloužil svému účelu,“ pověděl Jan Šustr, vedoucí oddělení technické správy a podzemí.

Našly se i drobné artefakty až z 13. století

Kromě šachty, která je nyní středobodem zkoumání, se archeologům podařilo najít i množství drobnějších artefaktů z doby vrcholného středověku, 13. století, ale i z mladších období baroka a renesance.

„Největší rozsah situací spojujeme s běžným pohybem na náměstí,“ upozornil Těsnohlídek s tím, že dříve nebylo náměstí vydlážděné celé, ale jenom nejvíce využívané části.

„Objevili jsme kousek středověké dlažby, nášlapy a do toho zahloubené odvodňovací kanálky, historické dřevěné vodovody či menší ohniště,“ vypočítal.

Archeologické práce probíhají v hloubce půl metru od současného terénu, což má odpovídat středověkému povrchu náměstí.

„V tmavé humózní vrstvě se pak nachází střepy keramiky, kosti a běžný denní odpad,“ dodal Těsnohlídek.

K zajímavým nálezům patří také kamenný osmiboký útvar ve tvaru disku. „Mohlo by se jednat o patici sloupu nebo část svorníku z gotické klenby. Je možné, že se na něm nachází reliéf nebo erb, ale to ještě budeme zkoumat,“ přiblížil nález Jakub Těsnohlídek.

Na náměstí přibude několik nových stromů

Poslední větší archeologický výzkum byl na Masarykově náměstí uskutečněn v roce 2002, při budování nových zastávek MHD a silnice pod radnicí. Tehdy archeologové objevili suterény tří středověkých domů.

Nynější archeologický průzkum je součástí první etapy revitalizace Masarykova náměstí. V místě výzkumu, tedy v horní části náměstí, na ploše mezi Mariánským sloupem a Priorem, bude vysazeno celkem pět nových stromů. Konkrétně půjde o jerlíny japonské.

Součástí první etapy úprav za téměř tři miliony korun, kterou provede společnost Zahradnické úpravy, budou i mlatové povrchy, lavičky a vodní prvek.

„Práce by zde měly být hotové do konce května, ale předpokládáme, že to bude i dříve, například v dubnu. Záležet bude, kdy skončí práce archeologů,“ řekl náměstek primátorky Petr Ryška.

Archeologové předpokládají, že by se na náměstí mohli zdržet do půlky března.

zpět na článek