V jihlavských Benátkách stával před sto lety německý bruslařský pavilon

  15:28
Skrývka zeminy při úpravách jihlavského dopravního hřiště v ulici U Rybníčků přinesla překvapení. Půl metru pod terénem stroje odhalily základy německého bruslařského pavilonu z roku 1890. Patří k méně známým stavbám, jako zchátralý byl zbourán už před rokem 1928. Zachovaly se jen fotografie.

Podle dobových fotografií měl německý bruslařský pavilon hrázděné první patro a štíty střechy s vyřezávanými ozdobami. Jeho finální podoba se od té plánované lišila. Na místě však stavba nevydržela ani třicet let. | foto: Archiv Jaroslava Okáče

„V archivu jsem našel stavební plány budovy, podle kterých to měla být romantická celohrázděná stavba na zděných základech. Podle fotografií ale ve skutečnosti měla hrázděné první patro a štíty střechy s vyřezávanými ozdobami,“ popsal archeolog Šimon Kochan, kterého na místo přivolali po objevu základů budovy stavbaři.

Kochan na stavbě působí jako zástupce archeologického dohledu za společnost Archaia Brno. „Stavba vznikla podle plánů z roku 1890 pro německý bruslařský spolek. V pavilonu měli bruslaři šatny, sál, bufet i galerii s prostorem pro orchestr,“ přiblížil Kochan.

V archivu Kochan našel také policejní zápis z roku 1926, ve kterém se uvádělo, že stavba chátrá a je třeba s ní něco provést.

„Psalo se tam, že tam spadly dveře na nějakého malého chlapce, který si uvnitř hrál. Naštěstí se nehoda obešla bez vážných následků. Následně se řešilo, zda stavbu opravit nebo zbourat, a výsledkem byla její demolice, o které informuje další zápis z roku 1928,“ popsal Kochan.

V této městské lokalitě pod nynějším novým Brněnským mostem, známé pro časté záplavy jako Jihlavské Benátky, bývaly od poloviny 19. století dva rybníky. Větší se jmenoval Koňský, protože se v něm plavívali koně.

„Postupně byly rybníky už od 40. let minulého století zaváženy. Možná proto jsme v tomto místě našli velké množství střepů z 18. století,“ řekl Kochan. Koňský rybník v zimě sloužil bruslařům jako kluziště.

Doba přelomu 18. a 19. století byla časem, kdy ve městech podobné bruslařské pavilony coby předchůdci pozdějších zimních stadionů vznikaly jako výraz tehdejší módní vlny. Podobné stály i v dalších městech, kde byl stejně jako v Jihlavě silný či převažující podíl německého obyvatelstva, například v Opavě, Liberci, Uničově či Krnově, anebo v podstatně větším měřítku v rakouské Vídni.

„Také na druhé straně jihlavského Koňského rybníka stával celodřevěný altán,“ podotkl Kochan.