Továrna získala povolení a je blíž legalizaci výroby, lidé protestují

  6:44
Firma HP Pelzer ze Žatce, kterou místní obyvatelé kritizují kvůli hluku, zápachu a znečištění okolí toxickými látkami, může požádat o zlegalizování výroby a její rozšíření. Producent textilních obložení a zvukových izolací do vozidel totiž získal důležité povolení od ministerstva životního prostředí.

Na povolení v rámci takzvaného procesu EIA, při kterém se posuzuje vliv výroby na životní prostředí, čekala firma z mezinárodní skupiny HP Pelzer Group téměř dva roky.

Díky němu může udělat další kroky k dodatečnému zlegalizovaní dvou desítek výrobních a skladových hal, které nyní využívá nezákonně. Jde třeba o podání žádosti na žatecký stavební úřad o dodatečné povolení k provozu. Pokud jej společnost získá, plánuje rozšíření výroby o další tři linky.

Ministerstvo životního prostředí ovšem stanovilo více než tři desítky podmínek, které firma musí splnit. Ty se týkají hlavně ochrany ovzduší, snížení hluku a zápachu. Ve výrobních halách musí omezit emise látek obtěžujících zápachem, zajistit výsadbu vzrostlejších stromů, používat stavební stroje a nákladní automobily jen v bezvadném stavu, dodržovat hlukové limity a neprovádět provoz časně ráno, pozdě večer a v noci.

Ministerstvo také firmu nabádá, aby o splnění některých těchto podmínek informovalo město Žatec.

„Na základě provedeného posouzení lze konstatovat, že za předpokladu respektování opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví spojených se záměrem budou vlivy záměru na životní prostředí a obyvatelstvo, respektive veřejné zdraví celkově přijatelné,“ stojí v dokumentu uveřejněném na portálu ministerstva.

Lidé se možná obrátí na ministra

Obyvatelé jsou ze závěru ministerstva rozčarováni. „Souhlasné stanovisko je jen seznamem množství podmínek, řadu z nich mohla firma už dávno splnit a neučinila tak,“ říká Ivana Vírová, předsedkyně spolku VPN 2016, který na negativní vlivy fabriky dlouhodobě upozorňuje.

O správnosti dokumentu má spolek pochybnosti. „Zvážíme, zda požádáme pana ministra Brabce o provedení přezkumu,“ dodává Vírová.

HP Pelzer stanovisko ministerstva uvítal a připravuje plán, jak požadavky splnit. „Akceptujeme všechny připomínky a podmínky v plném rozsahu,“ uvádí ředitel žateckého závodu Čeněk Lamač.

Společnost chce také do začátku roku 2022 vystavět novou expediční halu, čímž dojde k omezení cest nákladních automobilů z jednoho do druhého výrobního areálu přes obytnou zástavbu.