Zanedbané Havlíčkovo náměstí na žateckém sídlišti čeká radikální proměna

  15:58
V současnosti nepříliš vábné Havlíčkovo náměstí uprostřed žateckého sídliště Podměstí si vzali do parády architekti a navrhli, jak by mohlo v budoucnu vypadat a ožít. Stalo se tak v rámci vůbec první architektonické soutěže, kterou ve své historii město vyhlásilo. Vyhrálo ji nakonec studio Objektor.

Odbornou porotu zaujala vysoká úroveň projektu i kvalitní grafické zpracování předložené prezentace.

„Po obsahové stránce je návrh kladně hodnocen zejména díky vhodné reinterpretaci stávající morfologie, která je nejen citlivá, ale také zcela přesvědčivá. Jisté zjednodušení a stylizace totiž jednoznačně prospívá přehlednosti v území a variabilitě využití veřejného prostoru,“ zhodnotila vítěznou práci porota složená z odborníků i zástupců města.

Náměstí bylo vybudované v 70. letech minulého století. V současné době ho tvoří místy rozbité chodníky, malý park a dva vodní prvky, které jsou ale vyschlé a zarůstají.

Prostor ohraničuje kulturní dům Moskva, obchodní dům Zlatý chmel a nejvyšší bytový dům ve městě. Na obchodní centrum pak navazuje kryté schodiště, celý objekt je v soukromých rukách.

„Architektonická soutěž je nejefektivnější způsob, jak může město vyřešit problém, který má více způsobů řešení,“ uvedl jeden z autorů vítězného návrhu Jakub Červenka

„To, že náš návrh vyhrál, neznamená, že se bude automaticky realizovat v nezměněné podobě. Máme před sebou jednání s městem. Je třeba dodefinovat priority a zadání pro vypracování dalších projekčních fází,“ dodal Červenka s tím, že finální podoba tak může ještě doznat dílčích změn.

Architekti navrhují vytvořit Slunečné náměstí, které nebude ohraničeným obdélníkem, ale bude přirozeně fungovat i se širším okolím. Na náměstí vracejí vodní prvek, který tam v minulosti již byl – měl by mít podobu brouzdaliště a současně fungovat i jako nádrž na zachycování dešťové vody.

Stávající rampu se schodištěm, která je hlavním přístupovým vchodem do obchodního centra, transformují do jednoduché betonové spirály, která se zrcadlí nad vodní hladinou. Inspiraci čerpali u jednoho z původních návrhů autora náměstí, architekta Vratislava Štelziga.

„Potvrzujeme tak kvalitu brutalistních staveb jako odkazu doby a posilujeme jejich vazbu na veřejný prostor,“ popisují architekti ve svém návrhu.

Úpravy by měly přilákat malé i velké návštěvníky

Dalším zajímavým prvkem zatraktivnění prostoru je edukační hřiště pro děti a sportovní krajina pro dospělé. A studie návrhu řeší i úpravu zeleně a podobu povrchů.

„S autory vítězného návrhu budeme nyní jednat o projektové dokumentaci a další spolupráci,“ uvedl mluvčí Tomáš Kassal.

Soutěže, kterou město pořádalo ve spolupráci s Českou komorou architektů, se zúčastnilo celkem deset subjektů. Cílem bylo zpracování architektonicko-krajinářského návrhu revitalizace náměstí s cílem jeho oživení a transformace na důstojné centrum sídliště.

„Místo by se díky úpravám mělo opět stát navštěvovaným a využívaným centrem žateckého Podměstí,“ doplnil Kassal.

Vítězné studio získá finanční odměnu 300 tisíc korun, druhý v pořadí pak 200 a třetí 100 tisíc korun.