Obec odstranila nelegální ferraty, jedna vedla metr od hnízda sokolů

  11:26
Nelegální ferraty v přírodní rezervaci Vrabinec na Děčínsku v minulých dnech zmizely. Zajištěné lezecké cesty ve skalnatém terénu odstranila obec Těchlovice, na jejímž území se nacházely. Podle ochránců přírody poškodily tamní krajinu, lezci navíc rušili v hnízdění chráněné sokoly a výry.

Demontáž prvků ferrat na Vrabinci. | foto: Stanislav Mitáč

„Bez vědomí úřadů tam postupně vzniklo sedm nelegálních lezeckých cest, které poškodily zdejší cennou přírodu. Kvůli častému rušení se například nezdařilo hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků, jako jsou sokol stěhovavý a výr velký. Jedna ferratová cesta dokonce vedla metr od hnízda sokolů. Sokoli později hnízdo opustili ve fázi inkubace snůšky,“ upozornil Ondřej Nitsch z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Zvýšený počet návštěvníků, jež ferraty přilákaly, vedl i k poškození vegetace.

„Došlo k intenzivnímu sešlapu dříve nedotčených skalních ploten s cennou florou. Utrpěla zejména část populace ohrožené tařice skalní,“ doplnil Nitsch.

Část úseku dokonce vedla přes pozůstatky středověkého hradu Vrabinec. Prvky ferraty esteticky narušily vzhled této krajinné dominanty. Ocelová lana proto vadila i památkářům.

Ochránci přírody nejdříve vyzvali jejich stavitele, aby stovky metrů ocelových lan připevněných kotvami a různými železnými oky do skal odstranil. Nijak ale nereagoval. Protože se blíží začátek hnízdění chráněných dravců, zakročit musel majitel pozemků, obec Těchlovice.

„Domluvili jsme se s horolezci z jednotky Hasiči-Rescue, že za náklady za spotřebovaný materiál, jako například brusné kotouče, ferraty odstraní v rámci horolezeckého výcviku. Pro obec tak byly náklady minimální, než kdybychom museli odstranění objednat u odborné firmy,“ uvedl starosta Jiří Hýl. Do odstranění ilegálních ferrat se zapojili i místní lezci.

Stavitel dostal pokutu

Ve správním řízení si stavitel vykoledoval dvacetitisícovou pokutu. „Její výše vychází z toho, že se jedná o nepovolené zásahy do mimořádně cenného území přírodní rezervace, kde hnízdí kriticky ohrožený sokol stěhovavý,“ okomentoval výši Nitsch.

„Agentura ochrany přírody a krajiny ČR rozhodně nehodlá blokovat rozvoj sportovních aktivit v chráněných územích. Sportovci nezřídka velkou měrou přispívají k aktivní ochraně významných lokalit. Je však třeba, aby své záměry konzultovali a realizovali v souladu se zákony a podle odborných doporučení,“ dodal Petr Kříž, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO České středohoří.

Před časem po zásahu ochránců přírody zmizela také ilegální ferrata z Kozího vrchu u Ústí nad Labem. I tady lezci rušili při hnízdění pár sokolů stěhovavých. 

„Samice sokolů jsou na počátku hnízdění, a zejména při snášení a inkubaci vajec, velmi citlivé. Při pocitu ohrožení hnízdo nezřídka opustí,“ zdůraznil Nitsch.

V údolí Labe se nachází čtyři hnízdiště sokolů stěhovavých. Každý rok v období jejich hnízdění proto pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR uzavírají řadu míst, aby hnízdícím ptákům zajistili klid. 

Týká se to například Průčelské rokle nedaleko Brné či části Vaňovských skal. I přes časté terénní kontroly někteří lidé dočasné uzavírky území nerespektují.